Festo nabízí odborné vzdělávání a výukové systémy

Marek.Pagac vydáno dne 11. prosince 2017

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a současné trendy ve strojírenském průmyslu přiměly firmu Festo ke vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců digitálním technologiím a automatizaci ve větší míře než předtím. Festo zajišťuje vzdělávání a výukové programy s ohledem na průmyslovou a procesní automatizaci i pro své zákazníky.

Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků přinutil společnost Festo ke školení zaměstnanců na nové digitální technologie. Cílem je rekvalifikovat zaměstnance na současné požadavky trhu. Firmy, jenž moderní technologie používají, si to již uvědomily dávno. Platí to o velkých korporátech, jako je mladoboleslavská Škoda, ale i o menších firmách, které se věnují strojírenskému průmyslu.

Festo zajišťuje vzdělávání a výukové systémy se zaměřením na průmyslovou a procesní automatizaci. Praktickou výuku orientuje zejména na zefektivnění procesů v údržbě, výrobě a konstrukci. Jedním z nových směrů je například přechod na tzv. bezvýkresovou dokumentaci. V oblasti výukových systémů pokrývají výrobky a služby veškeré současné oblasti technického a oborného školení. Pro efektivní výuku nabízí Festo výuková stanoviště a pomůcky, simulační software, učebnice a audiovizuální materiály, simulace výrobních linek a skladování. Vzdělávání a konzultace provádějí zkušení lektoři, kteří připravují školení podle požadavků zákazníka plynoucí ze současných potřeb strojírenského průmyslu. Informace o odborných seminářích, které aktuálně Festo nabízí, jsou dostupné on-line. Informace o výukových systémech jsou k dispozici na webovém portálu společnosti Festo.

Pro interaktivní výuku využívá Festo výuková stanoviště a pomůcky. Foto: Festo

Spolupráce s vysokými školami

Na oborové vzdělávání kladně přistupuje i Svaz průmyslu a dopravy, který usiluje o to, aby firmy mohly provádět vnitrofiremní rekvalifikace stávajících zaměstnanců a náklady na tuto činnost si mohly zahrnout do nákladů. S proškolením zaměstnanců pro potřeby Průmyslu 4.0 začínají firmám pomáhat i některé vysoké školy. Na Západočeské univerzitě v Plzni jednotlivé fakulty připravují odborné kurzy pro partnerské firmy, se kterými již dlouhodobě škola spolupracuje. Jedná se zpravidla o programy celoživotního vzdělávání a vycházejí z osnov, které mají k dispozici studenti fakulty strojní. Během odborných seminářů se učí nové konstrukční metody, přípravu výroby s ohledem ne celoživotní cyklus výrobku (PLM) včetně simulace výroby (CAM) a samotnou výrobu na CNC obráběcích strojích. S virtuální a rozšířenou realitou se setkají při návrhu konkrétních pracovišť.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.