Bezúdržbové obráběcí kapaliny neexistují

Iva Duroňová vydáno dne 18. dubna 2018

V celosvětovém měřítku patří společnost Oemeta k významným hráčům udávajícím směr v oboru kapalin a maziv pro obrábění. Svým klientům umí nabídnout i komplexní péči o kapaliny prostřednictvím vlastního softwaru, jež je významným krokem k časovým i finančním úsporám a nabízí jednotný komfort všem uživatelům. Více v následujícím rozhovoru s jednatelem společnosti Oemeta CR, panem Ivem Koblasou.

Strojírenství.cz: Pane Koblaso, co se skrývá pod softwarem Oemeta, který nabízíte a jaký je jeho primární úkol? 

Ivo Koblasa: Software Oemeta se skládá z několika hlavních modulů. První modul má na starost hlídání strojového parku. Je sestaven ze seznamu strojů a jednotlivých výrobních zařízení. Stroje jsou specifikovány a zařazeny do kompaktních výrobních linek či středisek. V softwaru stroj přesně charakterizujete, upřesníte jeho příslušnost ve výrobě a nadefinujete jeho mazací místa, tedy body, kam doplňujete nejen emulzní kapaliny ale všechny provozní kapaliny stroje. Nejčastěji hovoříme o  hydraulickém a mazacím oleji. Avšak těchto bodů může být v podstatě neomezený počet. Dále se specifikuje produkt určený pro mazací místo, jeho množství a forma. Pokračujeme nastavením režimu kontroly ve smyslu doplnění, výměny apod., což je součástí mazacího plánu, který hlídá a poukazuje na potřebné změny. Úkolem softwaru je v této fázi i predikce závad. Pokud takto nadefinujete všechny určené stroje vznikne jistá frekvence, na základě které se nastavuje výrobní režim.

Druhý modul je určený pro skladové hospodářství. Zde jsou přímo nadefinovány produkty a mazací místa. Software hlídá dostupnost materiálu, každé doplnění do stroje se klasicky odečítá ze skladové zásoby a ukazuje reálnou spotřebu. Samozřejmě plně fungují příjemky a výdejky, jednoduše hlídáte stav skladu. Samozřejmostí je přesný výstup pro fakturaci a měsíční uzávěrky, což šetří čas i peníze. Obsluha navíc získá přehledný report o spotřebě maziv.

Třetí modul – Monitoring. Každé mazací místo lze měřit s ohledem na kvalitu obráběcích kapalin.  Nejdůležitějším ukazatelem je správná koncentrace apH kapaliny. Měří se však i vodivost a teplota kapalin, tradičně pomocí refraktometrů či papírků. Ke každému mazacímu místu software automaticky nabídne pole pro doplnění naměřené koncentrace.

Jsou mezi sebou jednotlivé moduly propojeny, nebo lze tyto moduly propojit? 

Samozřejmě. Všechny tři moduly jsou v ideálním případě propojeny čtečkou čárových kódů, která výrazně navyšuje komfort využití. V okamžiku máte pohromadě všechny potřebné informace, které můžete pohodlně doplňovat a dále zpracovávat na počítači. Čtečka je pasivní zařízení, které se přes dokovací stanici propojí s klasickým PC s operačním systémem Windows a uživatel přehraje informace do softwaru. Klient tak získá ucelený přehled o spotřebě na jednotlivé stroje, vygenerujete konkrétní spotřebu jednotlivého stroje i výrobní linky, podá informace o spotřebě maziv na jednotlivé produkty i činnosti. Výstupů z našeho softwaru je nepřeberné množství, vše je velice variabilní a každý uživatel si najde soubor výstupů, které mu nejlépe vyhovují.

Pro jaké společnosti je software vhodný?

Ideální využití spatřuji i u menších a středních firem, což pro někoho může být překvapivé. Náš software však není určen jen pro velké a prémiové hráče, kteří ho využívají. Je dostupný pro široké spektrum zákazníků a nabízí stejný komfort všem. Jeho ovládání je velmi intuitivní a zvládne ho opravdu každý, navíc se dá práce rozdělit do více úrovní. Počátkem je načtení dat z čarových kódů a jejich přenesení do počítače, což zvládne opravdu každý. Druhou úroveň můžete svěřit technikovi, který ví jaké informace je potřeba doplnit a poslední úrovní je zpracování finálních výstupů. Jak vidíte, rozhodně se nejedná o složitou věc, kvůli které musíte přijmout dalšího zaměstnance.

V úvodu jsem zmínila, že Oemeta klientům nabízí, mimo vlastní produkty, servis a ucelenou péči o výrobní kapaliny. Kdy začne zákazník přemýšlet, že je třeba se obrátit na dodavatele obráběcích kapalin, co je spouštěcí bod?

Úplně jednoduše řečeno, je to problém. Neexistují bezúdržbové obráběcí kapaliny! Jejich špatná kondice v důsledku zanedbané péče má jednoznačně negativní dopad, a to napříč výrobními postupy.

Ve většině případů se zákazník ozývá pokud něco přestane fungovat jak má. Když se na finálním výrobku objevuje koroze, když jeho odběratel vrací výrobky z důvodu nedodržení tolerance, špatného povrchu, nebo když dojde ke zvýšené spotřebě nástrojů. Prvním indikátorem mnohdy bývá nízká životnost kapaliny. Tyto starosti zákazník zarytě odkládá, protože na ně nemá čas a řeší pro něho důležitější věci. V tomto bodě nastupujeme my a vše máme uvést na pravou míru. Software Oemety umí řadu výše uvedených aspektů automaticky podchytit již v počátcích a ušetřit starosti i finance. Z praxe víme, že hůře jsou kapaliny ošetřené právě u menších firem, které úzkostlivě šetří náklady. Bohužel, mnohdy na nesprávném místě.

Jaký je stav olejového hospodářství u zákazníků v ČR?

Prioritou firem je vyrábět a prodávat. To je logický cíl. Olejové hospodářství je na vedlejší koleji. Některé firmy ho zanedbávají více, jiné méně a těch, které vše drží jak mají není zrovna příliš. V podstatě se pro většinu stále jedná o minoritní náklad a více ho neřeší. Ovšem pokud se o kapaliny nestaráte začnou být ve špatné kondici. Zvýší se spotřeba nástrojů, nebo obsluha začne mít potíže s ekzémy ze kterých mohou  plynout i vleklejší pracovní neschopnosti a v krajních případech i nemoci z povolání. Je to velice nepříjemné a v důsledku velmi drahé. Pak se najednou dostáváte do úplně jiných čísel, ze kterých již máte vskutku těžkou hlavu.

Co vše neprospívá kapalinám? 

Jasným a základním bodem je absolutní čistota. Pokud není, bojujete s větrnými mlýny. Nádoba s kapalinou nemá sloužit jako odpadkový koš pro obsluhu, a možná se budete divit, ale viděl jsem ledasco. Tady bych apeloval na kontrolu čistoty pracovního prostředí. Kapalina musí být udžovaná ve správné koncentraci. Pokud budete mít koncentraci nízkou a pojedete, jak se říká, téměř na vodu může dojít k mnohem vyšší kazivosti. Nesprávná hodnota pH může odhalit např.průnik strojních olejů do obráběcí kapaliny apod. Obecně si tedy myslím, že firmy se o kapaliny nestarají, tak jak by bylo třeba neboť to není jejich priorita z pohledu prvotního nákladu a v dlouhodobém horizontu nevnímají jiná negativa, která to sebou přináší. Hovořím o špatném obrábění, zmetkovistosti, špatném povrchu, korozi a nefunkčnosti nástrojů, nemluvě o důvěře klientů, která může být při opakovaných potížích nenávratně narušena.

Jak začíná spolupráce Oemety se zákazníky?

Začínáme technickou návštěvou u zákazníka, kdy se seznámíme se strojovým parkem, 

s obráběnými materiály, s používanými nástroji i kapalinami, přiblížíme si výrobními procesy apod. Na základě těchto údajů navrhneme vhodnou kapalinu z našeho portfolia. Máme k dispozici desítky kapalin a vždy najdeme vhodný typ pro výrobní operace zákazníka. 

Oemeta u svých zákazníků zajištuje technický servis, který může mít několik stupňů. Částečný úvazek part time – například s modulem Monitoring, tedy pro měření strojů na základě kterého klient obdrží výstup měření. Poskytujeme full time fluid management, kde již zaměstnáváme vlastní pracovníky, kteří se o stroje starají od A do Z, včetně čištění a výměny kapalin. Plnohodnotně využíváme vlastní software a zákazník dostává hotové analýzy a výstupy. Takže i zde je využití velmi variabilní.

Nevím, jak je tomu ve Vašem oboru, ale setkávám se s tím, že zákazník nerad cokoliv mění a nerad se učí nové věci.  Je těžké přimět zákazníka k vyzkoušení Vašeho produktu a služeb?

S tím s Vámi naprosto souhlasím. Řada zákazníků je velice konzervativních a než se odhodlají ke změně a nějakému činu, bývá už někdy docela pozdě. Každá naše technická návštěva u zákaznika končí tím, že mu nabídneme možnost vyzkoušení spolupráce s námi na vybrané skupině strojů. Chceme, aby zákazník vybral ty nejnáročnější stroje a výrobní operace na kterých je nutné vše pečlivě nastavit, vyzkoušet a následně optimalizovat. Nabídneme testovací režim v řádu týdnů až měsíců. I to je velmi individuální – většina věcí se sice projeví rychle, ale zákazník chce kapalinu vyzkoušet v dlouhodobém horizontu, kdy mluvíme o dvou až třech měsících. My poskytujeme kompletní support a trpělivě testujeme. V současnosti máme desítky firem ve kterých probíhá testování. Jedná se o společnosti napříč průmyslovými segmenty.

Máte nějaký vzkaz pro ty, kteří se olejovým hospodářstvím denně zabývají?

Alfou a omegou je vždy obsluha, která s dodanými produkty pracuje. Zaměstnavatelé by měli více dbát na její proškolení. Zákazník by neměl přemýšlet o jednotkové ceně a o krátkodobých investicích. Musí se naučit analyzovat, dívat se na životnost nástrojů, na kvalitu strojů, na trvanlivost kapaliny, na odstávku spojenou s čištěním kapaliny, musí dbát na kondici a zdraví obsluhy. Pokud se o kapalinu staráte, snížíte náklady na vše výše uvedené.

Závěrem si dovolím položit možná zákeřnější otázku. Dokážete ve třech bodech shrnout fakta pro pořízení softwaru a produktů Oemety?

Bod jedna: Oemeta je rodinná firma s dlouhou tradicí, s německou kvalitou a výrobou v Německu.

Bod dva: Nabízíme 100% technické znalosti, kompetenci a poradenství klientům. 

Bod tři: Jsme schopni optimalizovat výrobu a chceme být našim zákazníkům spolehlivým partnerem od dodávky, přes péči až po servis. 

Pane Koblaso, velice děkuji za zajímavý rozhovor. Iva Duroňová, Strojírenství.cz

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.