Jsme největší strojírenský web v ČR
Oslavte s námi víc než 142 tisíc návštěv a 752 tisíc zobrazených stránek za měsíc leden! Máme pro vás dárek...
Klikněte zde

Genius loci zlínských zákaznických dnů

Iva Duroňová vydáno dne 23. dubna 2019

Již řadu let se Zlín na dva dubnové dny stává hlavním městem strojírenství. Tradiční zákaznické dny společnosti TAJMAC-ZPS jsou místem, kde byznys probíhá v přátelsky uvolněné atmosféře. Letošní ročník se nezadržitelně blíží a s mnohými z vás, se ve Zlíně setkáme již v tomto týdnu. Zákaznické dny ve Zlíně budou probíhat 25. - 26. 4. 2019.

V oboru strojírenství se pohybuji sedmnáctým rokem a do Zlína, na zákaznické dny v TAJMAC-ZPS, jezdím téměř od jejich počátku a vždy se na ně velice těším. Mnohdy jsem si říkala, že pokud bych nebyla nominována kolegy na účast, vzala bych si dovolenou a stejně do Zlína vyjela. Rok od roku si také říkám, že je tato akce stále větší, vždy nabízí zajímavé novinky a překvapující doprovodný program. Poctivě se snažím stíhat i slavnostní zahájení v podání generálního ředitele Michele Tajariola, jehož vtipný a uvolněný úvodní proslov vždy odstartuje skvělou atmosféru. O historii, náročnosti příprav a organizaci této každoroční dubnové události, jež s lehkostí a glancem zastínila mnohé jarní strojírenské veletrhy, jsem hovořila s vedoucí oddělení propagace TAJMAC-ZPS, Hanou Modlitbovou, jež je pro řadu spoluvystavovatelů i návštěvníků jednou z tváří a centrálních mozků této báječné akce.

Hana Modlitbová

Zákaznické dny u vás v TAJMAC-ZPS ( dále ZD ) patří k nejdůležitějším událostem roku a jsou pevně zakotveny v kalendářích spoluvystavujicích firem i návštěvníků. Ví se, kdy vznikla první myšlenka vedoucí k uspořádání této akce a jak vlastně ZD fungují dlouho?

Nápad pořádat Zákaznické dny vznikl v devadesátých letech minulého století, tedy v éře ZPS. Nejednalo se svým rozsahem zdaleka o akci, kterou znáte dnes. V roce 1996 trvaly ZD týden a pozvaní zákazníci měli možnost se v jejich průběhu seznámit s výrobními provozy v Malenovicích. Jednalo se tedy spíše o exkurze. Do roku 2000 pak takto zákazníci, doprovázení prodejci, měli možnost vždy po dobu jednoho týdne v roce využít možnost vidět výrobu obráběcích strojů v reálu a také jim byly předvedeny seřízené stroje na tehdejším showroomu. Celková návštěvnost se pohybovala kolem 80 zákazníků. 

V roce 2001, to jsme již v historii společnosti TAJMAC-ZPS, se koncepce ZD radikálně mění. Jsou jednodenní, konají se v prostorech montážní haly pro odbornou veřejnost v pátek a v sobotu navazuje Den otevřených dveří, který je určen zaměstnancům společnosti, jejich rodinám a širší veřejnosti. Od roku 2002 jsou ZD dvoudenní akcí, doprovodným programem zůstává možnost organizovaných prohlídek ostatních výrobních prostor. V roce 2004 jsou přizváni první spoluvystavovatelé, kteří vystavují samostatně mimo firmy, spoluvystavující v rámci předváděných technologií. V roce 2005 se ZD termínově přesouvají z konce června do druhé půli dubna. Po roce 2008 návštěvnost ZD ovlivnila probíhající ekonomická krize, ale od roku 2011 se akce neustále ve všech směrech rozrůstá, ať už se jedná o stále se rozšiřující počet spoluvystavovatelů či širší doprovodný program. Naše ZD se staly malým veletrhem. Tak tuto akci v současnosti označují naši návštěvníci. Minulý rok jejich počet přesáhl číslo 750.

Velký prostor mají k dispozici i spoluvystavovatelé, jejichž zájem stále narůstá. Můžete i zde uvést trochu statistiky, jak tomu bylo v prvních ročnících a jaká je situace nyní?

Prvními spoluvystavovateli byly od konce devadesátých let firmy, které spolupracovaly při seřízení strojů na showroomu. V roce 2004 se ZD zúčastnilo celkem 14 spoluvystavovatelských firem, tehdy poprvé měly některé z nich samostatné expozice. V minulém roce jich pak bylo 73 s denní účastí jejich 175 reprezentantů.

Osobně na ZD jezdím již řadu let, s mnohými se znám velice dobře a vím, že se do Zlína všichni opravdu upřímně těšíme. Velmi kvitujeme čas, který zde máme na setkání, probrání současné situace i představení novinek návštěvníků. Všichni ale jen tušíme, jak náročná musí být organizace této akce. Prozradíte něco ze zákulisí a příprav?

Někteří z našich spoluvystavovatelů označují svůj pobyt v rámci ZD za lázeňský a my si tohoto označení velmi vážíme. Znamená to, že se u nás cítí dobře a to je našim cílem. Pozitivní ohlasy máme i od návštěvníků, a to je pro nás tou nejlepší vizitkou a známkou toho, že naše koncepce ZD je správná. Náročnost organizace a následné realizace je vždy úměrná kvalitě každého pracovníka, který se na akci podílí v každé její fázi.  Dalším důležitým stupínkem k úspěšné akci je zvládnutelný časový plán a plnění zadaných úkolů. Rámcově plánovat další ročník vlastně začínáme vyhodnocením toho předchozího. Pak je to spousta jednání a hledání řešení a dopisování a potvrzování a hodin a hodin přípravných prací… a neustálý strach, že se něco opomene, že něco nevyjde. A když se termín ZD blíží, mnozí z nás tráví ve firmě nejednu přesčasovou hodinu.

Pravidelnou součástí ZD jsou dotazníky spokojenosti, které, jak předpokládám, vyhodnocujete. Jak jste tedy na tom a setkáváte se v rámci odpovědí i s návrhy na oslovení firem, které schází či s nějakými zlepšováky?

Dotazníky byly v historii ZD obsahově zaměřeny různě. Například na uživatele obráběcích center, na naše stroje a služby i na ZD nebo byly vytvořeny ve spolupráci se spoluvystavovateli. Co se týká otázek týkajících se ZD, byly hodnotící odpovědi převážně pozitivní, ale našlo se i pár konstruktivních kritických připomínek. Určitě k nim přihlížíme. Přece jen nepořádáme klasický veletrh a účast spoluvystavovatelů se řídí pravidlem, že musí být naším dodavatelem, ale jsou i výjimky. V posledních dvou letech ale návštěvníci místo vyplňování dotazníku obdrželi slosovací list a „sbírali razítka“  na určených stanovištích.   

Vlastní kapitolou je naprosto skvělý doprovodný program a catering. Osobně se mně zdá, že vše je rok od roku lepší. Barista, zmrzlinář, lokální pivovar a soutěže pro návštěvníky se zajímavými cenami. Zdá se, že v rámci nápadů a organizace nemáte žádné limity, nebo se mýlím?

Vidíš v průběhu let sama, jak se ZD rozvíjí a rostou, ale bezlimitní nejsou a ani být nemohou. V posledních letech jsme omezeni hlavně prostorem, kdy jsme v areálu kapacitně na hraně. V průběhu ZD se také snažíme co nejméně omezit provoz naší firmy i ostatních firem sídlících v areálu. Co se týká rautu, snažíme se ve spolupráci s našim dodavatelem návštěvníkům nabídnout v širší míře kvalitní regionální produkty a funguje to. Soutěže v rámci doprovodného programu podtrhují neformální atmosféru ZD. Nápadů a inspirací máme v TAJMAC-ZPS naštěstí stále dostatek a jsme rádi, že ty, které se nám daří realizovat, se u návštěvníků setkávají s tak pozitivním ohlasem.  

Letošní zákaznické dny se blíží. Můžete prozradit, na co se můžeme těšit, čím nás ohromíte letos a kdy že to máme přijet?

Na co se mohou letos návštěvníci těšit si ještě necháme pod pokličkou. Ale do kalendáře událostí si můžete zapsat datum 25. – 26. 4. 2019. Těšíme se na vás.

 Iva Duroňová

Více na: www.tajmac-zps.cz

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.