„Pětihvězdičkový“ nástroj pro efektivní srážení hran

„Pětihvězdičkový“ nástroj pro efektivní srážení hran ISCAR ČR s.r.o. vydáno dne 9. července 2020

Srážení hran je asi nejčastější operací při opracování kovů. Setkáváme se s ním prakticky při každém procesu obrábění. Společnost ISCAR nabízí uživatelům pestrou škálu rotačních nástrojů cíleně vyvinutých pro tuto úlohu.

Srážení hran, a v menší míře i jejich zaoblení, se vyskytuje téměř na všech vnějších a vnitřních hranách obrobku. Sražení hrany je výrobně jednodušší než její zaoblení, což vysvětluje, proč v procesu obrábění převládá. Jsme zvyklí na přítomnost sražení hran na různých obrobcích a nepozastavujeme se nad jejich důležitostí, avšak sražení hrany zabraňuje například poranění rukou při manipulaci s finálním produktem, usnadňuje jeho další případnou montáž, snižuje koncentraci napětí v obrobku a je i nedílnou součástí designu finálního výrobku.

Srážení hran nevhodnými nástroji

Srážení hran je tradičně považováno za velmi jednoduchou výrobní operaci. Obvykle se provádí pomocí různých řezných nástrojů, které však pro tento účel nejsou příliš sofistikované. Typickým představitelem je soustružnický nástroj nebo fréza s úhlem nastavení řezné hrany 45° či vrták s úhlem 90°. Současně není oblast použití těchto rotačních nástrojů omezena typickými operacemi pro srážení, ale umožňuje také odjehlování a zkosení, zahloubení a podpíchnutí, zpětné sražení hrany v otvorech i podél hran a navrtávání. Takový rotační nástroj je velmi univerzální a v ideálním případě by měl být schopen provádět všechny výše uvedené operace efektivně a s velkou přesností. Avšak existují různá objektivní omezení, zejména rozměrová, jež vytvářejí vážné překážky při výrobě tak dokonalého nástroje, a proto stávající řešení nebývají ani zdaleka ideální.

Pochopení nejvýhodnějších vlastností nástroje z pohledu zákazníka je rozhodující pro konstrukci takových moderních nástrojů a současně i pro překonání těchto výzev. A především zde, při operacích srážení hran, jež se zdají být tak jednoduché, že se někdy jejich důležitost přehlíží či přinejmenším podceňuje, hledají zákazníci dodavatele řezných nástrojů pro jednoduché, produktivní, cenově dostupné a univerzální nástrojové řešení vlastních potřeb. Takový přístup je v souladu s konceptem moderních inteligentních nástrojů společnosti ISCAR, na jehož základě byly vyvinuty různé rotační nástroje pro srážení hran.

Obrázek 1

 

Nástroje řady MULTI-MASTER pro prvotřídní výsledky

Nástroje ISCAR z řady MULTIMASTER s vyměnitelnými karbidovými hlavicemi jsou v nabídce v několika provedeních. Ekonomické řešení těchto hlav s označením MM H… s dvěma břity a broušené hlavice s více břity s označením MM E…, které jsou schopné provádět operace srážení hran a odstraňovat otřepy, zejména při obrábění na relativně malých obrobcích. Jedna z karbidových multifunkčních hlav s označením MM HCD (obr. 1) je skutečný mistr v tomto oboru. Díky své vysoké popularitě je tato hlavice vhodná pro efektivní srážení hran, odstraňování otřepů, navrtávání a zahlubování. Tajemství úspěchu této hlavice je v její jedinečné geometrii. Ta se vyznačuje kombinací negativních a pozitivních axiálních úhlů na čele. Kombinace těchto dvou vlastností má za následek odolnou řeznou hranu s utvařečem pro ideální tvorbu a odchod třísky a hladký chod nástroje i při velmi náročných podmínkách obrábění. Dalšími hojně využívanými hlavicemi z řady MULTI-MASTER jsou karbidové vícebřité hlavice s označením MM GRIT Dovetail (obr. 2). Ty jsou dostupné s úhlem nastavení řezné hrany 45°, 60° a 75° a jsou primárně určeny pro frézování rybinovitých drážek. Dále se používají pro zpětné srážení hran.

Obrázek 2

 

 

Kombinovaný nástroj pro vrtání a zahlubování

Budeme-li se bavit o vrtání otvorů a jejich následném sražení hrany, je upřednostňovanou možností pro každého výrobce zhotovit tuto operaci jedním nástrojem při jedné operaci. Například při vrtání otvoru před závitováním. Tuto operaci lze provést s kombinovaným nástrojem, kterým lze vyvrtat otvor a při jedné operaci zahloubit. Typickým nástrojem od firmy ISCAR je vrták DCNT (obr. 3). Tento nástroj je dodáván pro díry pod závit v rozsahu M8–M24. Avšak téměř nekonečný počet hloubek otvorů výrazně omezuje možnosti takového nástroje a vyžaduje výrobu mnoha verzí speciálních nástrojů, z nichž každá je přizpůsobena konkrétní velikosti otvoru. Tento problém je však poměrně snadno řešitelný. Na těleso standardního vrtáku ISCAR CHAMDRILL s označením DCM lze namontovat v požadované poloze srážecí kroužek RING DCM. Takto si lze velmi efektivně nakonfigurovat nástroj, který může provádět vrtání a srážení hran při jedné operaci.

Obrázek 3

 

Frézy pro srážení hran a odjehlování

ISCAR také v nedávné době uvedl na trh nástroje z řady CHAMFMILL (obr. 4). Jedná se o frézy s vyměnitelnými destičkami, které jsou dostupné jako stopkové nebo v systému MULTIMASTER. Frézy jsou určené pro čelní a zpětné srážení hran a odjehlování. Do tělesa frézy se montují jednostranné pětiúhelníkové destičky s deseti využitelnými řeznými hranami (5 pro čelní a 5 pro zpětné srážení). Ačkoli se jedná o zdánlivě jednoduchou operaci i nástroj, je při jeho konstrukci třeba brát v úvahu různé faktory, aby byl efektivní. Zejména když provádíme vnější nebo vnitřní srážení hran, když se jedná o sražení ostrých hran nebo o odstraňování otřepů, operace v otvorech a podobně.

Nástroj by měl být hlavně produktivní a co nejvíce všestranný. Na otázku, který nástroj bude považován v této oblasti za „pětihvězdičkový“ produkt, bychom mohli odpovědět, že nejlepším nástrojem je ten, který si zákazník vybral na základě svých potřeb.

Obrázek 4

 


Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.