Pracujte odkudkoliv: SOLIDWORKS 2021 je stvořený pro digitální dobu

Pracujte odkudkoliv: SOLIDWORKS 2021 je stvořený pro digitální dobu Dassault Systemes CZ s.r.o. vydáno dne 13. dubna 2021

Zejména malé a střední podniky v této době musí čelit řadě výzev, mezi něž patří i digitalizace. SOLIDWORKS 2021 vedle řady funkčních vylepšení nabízí integrovanou cloudovou platformu 3DEXPERIENCE, která život v digitalizovaném světě výrazně usnadňuje.

Pro rychlejší vývoj nových produktů a inovací je tak nutná implementace integrovaných konstrukčních procesů, která umožní rychlé a rozšiřitelné reakce na měnící se vnější prostředí.  

S nejnovější verzí portfolia řešení Dassault Systèmes pro 3D konstruování a vývoj SOLIDWORKS 2021 se uživatelé mohou propojit s platformou 3DEXPERIENCE.

Zejména malé a střední podniky mohou těžit ze všech výhod cloudové platformy 3DEXPERIENCE a posunout se tak v digitální transformaci společnosti. Kromě toho obsahuje nejnovější verze SOLIDWORKS celou řadu nových funkcí a vylepšení, která uživatelům umožní dále optimalizovat funkce a pracovní procesy při konstrukci, dokumentaci, správě dat a simulacích. Svou práci tak zvládnete ještě rychleji.

Od uživatelů pro uživatele

Při implementaci současných rozšíření se Dassault Systèmes řídil přáními uživatelů. Na konferenci 3DEXPERIENCE World 2020 navrhli uživatelé deset důležitých rozšíření a všechna byla nakonec v nejnovější verzi realizována. Novinky se týkají zejména konstrukce dílů a sestav, rychlejší instalace softwarových komponentů, kreslicího prostředí a výkonu grafiky, jakož i správy dat, zrychlení souborových operací a pracovních procesů.

Navíc SOLIDWORKS 2021 uživatelům nabízí četné intuitivní funkce pro parametrické a Sub-D modelování, pokročilé rendrování a pevnostní simulace. Vyniká jednodušším vkládáním komponentů, pružnějším konstruováním dílů a robustnější simulací. Rozsáhlé funkce tak všem podnikům – nezávisle na jejich velikosti či oboru – zajistí vhodné řešení pro všechna zadání.

Společně ještě lepší  

Se SOLIDWORKS 2021 mohou navíc uživatelé pro rychlejší a škálovatelný vývoj produktu používat cloudovou platformu 3DEXPERIENCE. Přímý přístup k platformě 3DEXPERIENCE a k jejím aplikacím umožní role „Collaborative Business Innovator“ a „Collaborative Industry Innovator“.

Stávající zákazníci mohou svou verzi SOLIDWORKS pro osobní počítače nadále využívat bez omezení. Současné desktopové prostředí je do cloudové platformy 3DEXPERIENCE integrováno jednoduše pomocí tzv. 3D konektoru – potřebu dodatečných PLM funkcí a simulací tak lze pokrýt bez složitých implementací a nákladů. Díky datové síti platformy 3DEXPERIENCE mají uživatelé kdykoli k dispozici škálovatelný výpočetní výkon a celou řadu dalších nových možností – od aplikací SIMULIAworks až po kompletní prostředí PLM a bezproblémovou spolupráci všech zúčastněných.

Projektové týmy mohou při spolupráci na vývoji produktu bezpečně přistupovat ke všem informacím bez ohledu na zařízení či místo, na kterém se nacházejí. Všichni zúčastnění jsou plošně propojeni – od vývoje přes výrobu až po marketing. To umožní mezioborovou spolupráci v reálném čase, zrychluje inovace a posunuje digitalizaci společnosti na další úroveň.  

Více flexibility pro uživatele

Noví zákazníci ocení 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. K dispozici je ve třech balíčcích: Standard, Professional a Premium. Ty odpovídají známým desktopovým verzím 3D CAD softwaru, navíc však uživatelům umožňují současně využívat cloudovou nabídku platformy 3DEXPERIENCE.

Již balíček Standard obsahuje všechny nezbytné funkce pro vývoj produktu, jako je například PLM v cloudu. Verze Professional rozšiřuje nabídku o 3D Sculptor, softwarové řešení pro modelování organických tvarů a složitých designových povrchů. Uživatelé verze Premium navíc obdrží přístup k funkci 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer. Ta je propojena s platformou 3DEXPERIENCE a obsahuje lineárně-statické simulace a funkce analýzy časově závislého pohybu pro díly a sestavy.

Určitě ta správná role

Se SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS mohou malé a střední podniky všem zúčastněným stranám přidělit v závislosti na operační oblasti nové, vzájemně kompatibilní role, které lze rozšiřovat či měnit – tím zajistí, že uživatelé budou mít k dispozici všechny potřebné funkce a řešení v závislosti na příslušném úkolu.

To zaručí lepší přehled, které zdroje jsou právě zapotřebí a kde, a navíc vytváří dodatečnou ochranu při zároveň co největší možné zainteresovanosti. Cloudové bezpečnostní funkce 3DEXPERIENCE doplňují ochranu vašich dat bez ohledu na to, odkud k nim vaši spolupracovníci přistupují.

Spolupráce kdykoliv a odkudkoliv

Pro malé a střední podniky je stále důležitější, aby jejich spolupracovníci mohli v každém okamžiku spolupracovat na komplexních projektech bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Pouze tak lze urychlit inovace a odolávat stále rostoucím nárokům zákazníků i konkurenčnímu tlaku. SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS dláždí cestu malým a středním podnikům k používání platformy 3DEXPERIENCE spolu s nabídkou softwaru jako služby od Dassault Systèmes. Tím se pro ně otevírá výkonné portfolio řešení pro rychlejší vývoj nových produktů, jejich rychlejší uvedení na trh a zvládnutí dalšího kroku k digitální transformaci.

Přehled nejdůležitějších nových funkcí SOLIDWORKS 2021:

  • Vyšší výkon při vytváření výkresů velkých sestav včetně vylepšeného režimu detailování.
  • Vylepšené modelování při navrhování velkých sestav včetně zjednodušených pracovních postupů.
  • Lepší práce se zjednodušenými sestavami.
  • Více možností a flexibility při konstrukci dílů.
  • Vylepšený uživatelský komfort díky úspoře času a jednodušším konstrukčním úlohám.
  • Rychlejší, výkonnější a uživatelsky příjemnější simulace.
  • Vylepšené vytváření elektrických vedení díky flexibilním kabelům.
  • Vylepšená správa dat šetří čas při provádění častých operací v SOLIDWORKS PDM.
  • Síťově propojený ekosystém Design-to-Manufacturing v cloudu pro plynulé pracovní postupy při vývoji produktů a pro jednoduchá rozšíření o nové pracovní nástroje v souladu s měnícími se byznysovými požadavky.   


Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.