Technika NSK omezuje kvadrantové chyby při kruhové interpolaci

NSK Polska Sp. z o. o. vydáno dne 27. května 2021

Výskyt kvadrantových chyb při kruhové interpolaci je u obráběcích strojů známým problémem. Díky inovacím NSK je možné nežádoucí důsledky tohoto jevu zmírnit. Jako první na světě je nová technika NSK schopná stabilizovat třecí síly při reverzaci směru pohybu kuličkového šroubu, což významně snižuje náchylnost ke kvadrantovým chybám.

Kruhová interpolace je jednou ze základních funkcí CNC obráběcích strojů, jako jsou frézky, obráběcí centra nebo stroje pro elektroerozivní obrábění (EDM). Kruhová interpolace, definovaná jako pohyb po kruhovém oblouku, vyžaduje přesnou koordinaci dvou os stroje současně. Při provádění kruhové interpolace dochází při reverzaci pohybu kuličkového šroubu k nepravidelné změně třecích sil, což vede k odchylce od požadované dráhy. Tyto odchylky dráhy, známé jako kvadrantové chyby, zanechávají na povrchu obrobku nerovnosti o výšce řádově v mikrometrů, které jsou patrné jako prohlubně nebo výstupky.

V odvětvích, jako jsou výroba forem a nástrojů nebo přesné obrábění, požadují výrobci stále vyšší úroveň přesnosti a jakosti povrchu, což zase zvyšuje potřebu přesnějšího posuvu os obráběcích strojů. Běžným způsobem řešení tohoto problému je softwarová kompenzace servopohonů. Jenomže nepravidelné změny třecích sil, k nimž dochází při reverzaci pohybu kuličkového šroubu, je obtížné předvídat a software je nemůže plně kompenzovat. To vyžaduje zásadnější vylepšení kuličkových šroubů.

Společnost NSK řeší tento problém vlastní proprietární regulací tření a využitím vysoce přesné měřicí a vyhodnocovací techniky. Výsledná vylepšení významně omezují vliv změny třecích sil, které se přirozeně vyskytují u kuličkových šroubů při reverzaci jejich chodu.

Osazením obráběcích strojů kuličkovými šrouby s novou technikou NSK získají uživatelé při obrábění forem a vysoce přesných součástí kvalitnější povrch. Zkracuje se tím doba potřebná pro doleštění a broušení a přispívá to k úsporám energie. Výhody inovovaných kuličkových šroubů mohou využít všechny obráběcí stroje, které vyžadují přesné polohování.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.