Video: Svařování laserem je osvědčená technologie spojování plastů

Video: Svařování laserem je osvědčená technologie spojování plastů Lintech, spol. s r.o. vydáno dne 30. května 2021

Laserová technologie není v průmyslu využívána jen pro značení, gravírování, řezání a vrtání, ale i pro svařování. Kromě laserového svařování kovových materiálů lze lasery uplatňovat i pro svařování materiálů plastových, a na to se v dnešním článku zaměříme.

Rozdělení laserového svařování plastů dle:

Principu svařování:

  • Svařování na tupo – průvar mezi dvěma vedle sebe přiloženými díly
  • Svařování transmisivní – transparentní vrchní díl a spodní absorpční

Svařovacích metod (způsob řízení dráhy svařovacího paprsku):

  • Konturové
  • Simultánní
  • Kvazi-simultánní

Ve společnosti LINTECH se zabývají především svařováním transmisivním v kvazi-simultánní podobě, kdy je laserový svazek rozmítán pomocí rychle se pohybujících zrcátek (až 10 m×s-1). To mimo jiné umožňuje najednou zahřát spojované součásti v celé kontuře.

Výhody kvazi-simultánního svařování plastů

Kvazi-simultánní svařování má hned několik předností. Těmi jsou hlavně vysoká efektivita procesu a – v porovnání s konvenčními technologiemi – vyšší flexibilita. Je to proces rychlý a přesný. Dochází při něm k velmi malému termickému napětí, tím pádem nevzniká deformace svařovaných částí a designová úroveň spoje je vysoká. 

Například oproti ultrazvukovému svařování lze laserovým svařováním dosáhnout vyšší kvality a hloubky svaru. Zároveň má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, není doprovázen vznikem odpadu, škodlivých částic, plynů či hluku.

Další nespornou výhodou laserového svařování plastů jsou nízké provozní náklady a vhodnost celého procesu k automatizaci. Tak se lze vypořádat s problémem nedostatku pracovní síly. Systém umožňuje integraci i do stávajících výrobních linek.

Aby byl proces laserového svařování správně proveden, je nutné:

  • Zvolit správný typ materiálu
  • Způsob zakládání svařovaného dílu
  • Správné zvolit svařovací masku
  • Odladit správné parametry laseru
  • Správně použít přítlačný mechanismus 

K aplikaci svařování dodává firma LINTECH nejrůznější příslušenství od systémů pro monitoring procesu, přes systém pro kontrolu stability procesu, až po finální vyhodnocení kvality dílů.

Více informací najdete ZDE.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.