Jak úspěšně žádat o dotace na 3D tisk a 3D skenování

Jak úspěšně žádat o dotace na 3D tisk a 3D skenování 3Dwiser s.r.o. vydáno dne 21. července 2021

Zapojení do vhodných dotačních programů dokáže výrazně urychlit pořízení moderních technologií do vaší firmy.

Podpořte výzkum, vývoj i výrobu silou nových technologií

S rozvojem moderních technologií a postupů, často spojených s koncepcí Průmyslu 4.0, čelíte zvýšené potřebě finančního krytí svých podnikatelských záměrů. Rozvoj a investiční záměry můžete řešit postupně, využitím vlastních volných zdrojů, nebo vše urychlit zapojením se do vhodných dotačních programů.

3D tiskárny a 3D skenery si o využití dotační příležitosti přímo říkají. Jejich nasazení vede – často skokově – k levnější a rychlejší výrobě i posílení konkurenceschopnosti na trhu.

Současné příležitosti

Těžit z těchto výhod můžete už v nadcházejícím dotační období. Zaměřuje se mimo jiné na oblast digitalizace, včetně pořizování nových technologií, na výzkum a vývoj, rekonstrukce a nákup nemovitostí i vzdělávání spojené se zvýšením kompetencí pro Průmysl 4.0.

V rámci Plánu národní obnovy se předpokládá alokace cca 180 miliard korun.

Zajímavý je nový operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Ten počítá s alokací 80 miliard korun. Vzhledem ke zpoždění se počítá se začátkem v roce 2022 a ukončením v roce 2027.

Stále pokračuje prodloužený operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V rámci něj například můžete z dotační části Inovace získat 1 až 100 milionů korun na nákup strojů, hardwaru i softwaru.

Jak získat dotaci

Sedm kroků vedoucích k úspěšnému získání finančních prostředků:

Příprava vhodného záměru.

  • Výběr odpovídajícího dotačního programu.
  • Příprava a podání dotační žádosti.
  • Hodnocení projektu.
  • Schválení projektu.
  • Realizace projektu.
  • Podání žádosti o platbu a monitorování projektu.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.