CNC stroje pro obrábění dřeva

CNC stroje pro obrábění dřeva Raptor Technologies s.r.o. vydáno dne 9. srpna 2021

Příchod CNC strojů pozitivně ovlivnil i dřevoobráběcí průmysl. Dokonce i malé truhlářské společnosti mají dnes minimálně jeden stroj ovládaný počítačem.

Moderní firma pracující se dřevem se neobejde bez kvalitních dřevoobráběcích strojů. Podobně jako v jiných odvětvích i zde přinášení moderní CNC stroje mnoho výhod, mezi nimi můžeme jmenovat především větší produktivitu a přesnost obrábění.

Práce se dřevem vždy vyžadovala nějaký nástroj a s příchodem průmyslové revoluce se začaly objevovat první dřevoobráběcí stroje. V prvních podobách se jednalo o jednoduché většinou jednoúčelové stroje sloužící k řezání, vrtání či frézování. Použití počítačů ve strojích umožňuje nyní obrábět velmi složité tvary, což má za důsledek větší nároky ne na samotnou obsluhy CNC stroje, ale na jeho programátora. Typů strojů převoobrábění existuje celá řada a každý z nich může mít různá provedení. Z těch nejčastěji používaných nejen ve výrobách nábytku a dalších truhlářských dílnách můžeme jmenovat například:

CNC frézka na dřevo

CNC frézka na dřevo, stroj vycházející z CNC routeru, má většinou portálové provedení a je osazen vřetenem s nástrojem. Slouží k obrábění dřevěných desek v různých formátech. Dřevěná deska může být na portálové frézce upnuta vakuově, když je stroj vybaven vývěvou vytvářející podtlak, nebo může mít stůl různé drážky na upínací přípravky. Obecně práce se dřevem produkuje velké množství prachu a pilin, které je vhodné při obrábění odsávat a shromažďovat na jednom místě. CNC frézka na dřevo může mít mnoho provedení a záleží vždy na aplikaci, pro kterou je určena. Nejčastěji se objevuje provedení tříosé, ale na složitější obrábění se využívá i provedení s pěti řízenými osami.

CNC soustruh na dřevo

Narozdíl od frézky, kterou se zpravidla obrábí plochý materiál, soustruh je určen ke zpracování materiálu ve tvaru hranolu či kulatiny. CNC soustruhy na dřevo jsou hojně využívány právě výrobci nábytku nebo třeba výrobci zahradnického nářadí, kde je potřeba precizně obrobit například dřevěné úchyty. Výrobci nábytku používají soustruh k obrábění nohou židlí, stolů, dřevěných doplňků a dekorací a mnoha dalších výrobků. V případě složitější výrobní operace hovoříme o dřevoobráběcím centru, které je schopné na jedno upnutí materiálu soustružit, frézovat nebo klidně i brousit. Z takového CNC stroje dostáváme téměř hotový produkt.

Velkoplošná pila

Její zařazení je zcela jasné. Velkoplošná pila slouží na dělení dřevěných desek velkých i malých formátů. Pily na řezání dřeva můžeme najít v ne jedné kutilské garáži. V provedení velkoplošné CNC pily se jedná o profesionální stroj určených do větší výrob. Prioritou je maximální přesnost a produktivita řezání. Technologie CNC zde umožňuje řezat s maximální přesností, a to i v případě úkosů. Díky vysokému výkonu jsou schopné tyto pily řezat i opravdu tlusté desky velkou rychlostí.

Český výrobce dřevoobráběcích strojů

Na tuzemském trhu existuje několik výrobců těchto CNC strojů, mezi které patří i Raptor Technologies. Český výrobce CNC strojů, který je schopen dřevoobráběcí stroj navrhnout a vyrobit podle zadání, které odpovídá konkrétní aplikaci. Raptor Technologies se také věnuje výrobě jednoúčelových strojů a zařízení na zakázku, od návrhu až k realizaci.


Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.