Jednoúčelové stroje a CNC stroje na zakázku nabízí individuální řešení

Jednoúčelové stroje a CNC stroje na zakázku nabízí individuální řešení Raptor Technologies s.r.o. vydáno dne 20. září 2021

Jednoúčelové stroje a zařízení jsou vyráběny vždy na míru podle požadované aplikace a mohou být začleněny do celých výrobních linek. S rostoucí automatizací výrobních procesů přichází také velká diverzita jednoúčelových strojů. Co jsou to tedy jednoúčelové stroje?

Z názvu je již patrné, že jednoúčelový stroj slouží jedné aplikaci případně jednomu úkonu. Kde není možné použít unifikovaný CNC stroj, je nutné přijít s originální řešením ve formě stroje na zakázku. Právě unikátnost provedení a účelnosti je pro CNC stroje na zakázku tak typická. V případě implementace těchto strojů do výrobních linek je potřeba počítat s návaznostmi celé produkce a kalkulovat s prostorovou zástavbou vyhrazenou pro tento jednoúčelový stroj. Automatizace ve strojírenství stále roste a nároky na jednotlivá zařízení a procesy se zvyšují.

Postup při výrobě jednoúčelového stroje

Na začátku přichází myšlenka či potřeba zadavatele na jednoúčelový stroj podle typu výroby. S interpretací této myšlenky se obrátí na výrobce strojů, který mu bude schopen zpracovat konstrukčně kvalitní návrh na požadovaný stroj na zakázku. Následně dochází k úpravám až do finální spokojenosti zadavatele projektu a po odsouhlasení výsledného provedení přechází návrh jednoúčelového stroje do výroby. Je běžné, že i během výroby stroje či zařízení dochází ke konzultaci výrobce se zadavatelem. Po vyhotovení stroje včetně všeho příslušenství a dokumentace se přechází k prezentaci hotového výrobku ke schválení, po němž je možné zajistit přepravu stroje k zadavateli. Poté následuje instalace zařízení a předávací zkoušky způsobilého stroje.

Příklady možných aplikací

Pro lepší představu lze uvést několik příkladů, kde neexistuje nějaké sériové řešení a je zde potřeba individuální přístup. Jednoúčelové stroje mohou plnit například funkci svařovací ve formě svařovacích robotů. U automatizovaných robotů můžeme zůstat, protože ty přinášejí zcela nové možnosti do řízených strojů a pomáhají plné automatizaci. Jejich funkce může dnes zastat téměř jakoukoli činnost dříve patřící výhradně lidem: od šroubování, nanášení lepidel až po manipulaci s materiálem. Jednoúčelové stroje mohou mít formu testovacích strojů například na opotřebení materiálu. Často jsou také jednoúčelové stroje zaměřeny na funkci měřicí či kontrolní, a to hlavně na konci výrobního řetězce.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.