Adaptivní regulace proudu omezuje rozstřik při náročném svařování

Adaptivní regulace proudu omezuje rozstřik při náročném svařování Bosch Rexroth, spol. s r.o. vydáno dne 29. května 2023

Elektromobilita žene vývoj kupředu a zvyšování nároků na přesnost odporového svařování s tím jde ruku v ruce. U složitých svarů je při bodovém svařování zvýšená tendence k rozstřiku. S novou funkcí „Adaptive Spatter Reduction“ od Bosch Rexroth lze tento rozstřik automaticky detekovat a minimalizovat.

V automobilovém průmyslu se neustále zvyšují nároky na design, bezpečnost a nízkou hmotnost konstrukce. Tím pádem se mění i technologie odporového bodového svařování. Je třeba rychle a přesně spojovat nejrůznější materiály s různými povrchy, tvary a tloušťkami. Stále složitější svařovací úkony a těžko přístupná místa svaru nevyhnutelně vedou k vyšší míře rozstřiku. Společnost Bosch Rexroth je jediným dodavatelem na trhu, který nabízí řešení tohoto problému: „Adaptive Spatter Reduction“ (Adaptivní regulaci proudu). Díky této nové funkci lze automaticky redukovat rozstřik při svařování, takže vysoké nároky na ruční přepracování se stávají minulostí.

Rozstřik zvyšuje náklady na svařovaný díl

Nové a složitější kombinace tloušťky plechů je třeba spojovat v té nejvyšší kvalitě a s maximální rychlostí. Odborníků na tyto svářečské úkony je však na trhu jako šafránu, protože i v tomto segmentu je značný nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nepřetržité zvyšování náročnosti svařovacích úkonů a rostoucí tlak na snižování nákladů vyžadují neustálou optimalizaci svařovacích parametrů. Jen tak je zajištěno spolehlivé a efektivní svařování.

U zvláště složitých svarů, například při svařování ocelí tvářených za tepla, nastává při odporovém bodovém svařování zvýšená tendence k rozstřiku. Náchylnost k rozstřiku ještě zhoršují kratší doby cyklů, jejichž cílem je zvýšení produktivity. Stejně působí i některé nové přístupy, jako na například pulzní svařování. Rozstřik při výrobě vede nejen ke znečištění a usazeninám, ale znamená také vyšší výdaje na následné zpracování. To je obzvláště nepříznivé například při sériové výrobě podvozků.

Automatická optimalizace svařovacích parametrů

S novou funkcí „Adaptive Spatter Reduction“ od společnosti Bosch Rexroth lze automaticky detekovat a minimalizovat rozstřik vznikající při svařování v předem definovaném tolerančním rozsahu. Tato průmyslová aplikace může výrazně zkrátit cykly následného zpracování a čištění ve svařovacích systémech. Tato funkce je standardně integrována v řídicím systému svařování PRC7000 od společnosti Bosch Rexroth. Na řídicím systému svařování však pracuje zcela nezávisle. Lze ji zakoupit v podobě softwarové licence nebo objednat jako službu.

Adaptivní regulace proudu se používá mimo jiné pro odporové bodové svařování při výrobě podvozků. V tomto případě slouží k optimalizaci svařovacích parametrů z hlediska kvality, redukce rozstřiku, energetické účinnosti a mezních hodnot. Tímto způsobem pomáhá firmám řešit narůstající problém nedostatku kvalifikovaných odborníků na svařování. Řada firem takové pracovníky nemá, přestože je na trhu práce dlouhodobě poptává. Jejich úkolem je nastavovat svařovací programy tak, aby se snížilo množství nutných přepracování. Tuto jejich úlohu lze v současnosti s úspěchem automatizovat. Správné nastavení nepředstavuje jednorázový úkon, v průběhu výroby dochází ke kolísání parametrů a opětnému zvyšování vzniku rozstřiku svařovacího materiálu. Ale i toto riziko dokáže Adaptivní regulace proudu minimalizovat. Řešení Bosch Rexroth tak odstraňuje nutnost ruční optimalizace svařovacích parametrů – jak ve fázi uvádění do provozu, tak v průběhu sériové výroby.

90 % snížení míry rozstřiku při výrobě

Výrobci automobilů nyní mohou dosáhnout svých ukazatelů kvality během uvádění do provozu za výrazně kratší dobu – až o 50 % rychleji. Zkrácení doby uvedení do provozu také urychluje uvedení na trh. Míru rozstřiku při vlastní výrobě lze navíc minimalizovat až o 90 %. Zásadně se tak snižují celkové náklady. To proto, že k odstranění zbytků rozstřiku z podvozku je zapotřebí méně práce a výrazně se zkracuje čas potřebný k zajištění dostatečné kvality nebo odstranění závad.

Funkce „Adaptive Spatter Reduction“ se vyplatí i z hlediska udržitelnosti: spotřebuje se pouze tolik energie, kolik je potřeba k dosažení požadované kvalitativní úrovně dílu. Tímto způsobem pomáhá společnost Bosch Rexroth svým zákazníkům k maximální účinnosti svařování.


Autoři: Sebastian Zeller, Rudolf Drobílek – Bosch Rexroth

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.