Generační rozdíly ve firmách je potřeba řešit aktivně a vytrvale

Generační rozdíly ve firmách je potřeba řešit aktivně a vytrvale Lintech, spol. s r.o. vydáno dne 16. listopadu 2023

Spokojený zaměstnanec rovná se spokojený šéf. Okřídlené úsloví, které platí napříč obory a bude aktuální v každé době. Tento vztah platí i naopak. Své o tom ví ředitel společnosti LINTECH, který zaměstnance během našeho rozhovoru nesčetněkrát umístil na první příčky svých priorit.

Domažlická firma LINTECH byla založena v roce 1993 s jasnými ambicemi: dosáhnout maximálního pokroku v oblasti laserové technologie, automatizace a stavby jednoúčelových strojů. Ostatně od těchto nároků nikdy neustoupila a díky svému aktivnímu vývoji nepřetržitě dodává na trh vysoce sofistikovaná zařízení. Přelom let 2003 a 2004 patřil rozšíření portfolia nabízených služeb o montáž elektrotechnických dílů pro automobilový průmysl. Od samého založení firma pracuje v oblasti laserového popisování, mechanického značení a automatizační techniky, v roce 2009 pak došlo ke strategickému navázání partnerství s centrem laserových a automatizačních technologií. Společným cílem této spolupráce nebylo jen hledání řešení průmyslových problémů, ale i posouvání hranic výzkumu laserových technologií. K dalším aktivitám firmy pak patří služby v oblasti zakázkového značení výrobků a dílů, výroby razidel, identifikačních a výrobních štítků, včetně výroby ovládacích panelů. Letos LINTECH slaví 30 úspěšných let na českému trhu a více než 20 let stejně úspěšné činnosti na velmi náročném trhu v Německu. Na letošních Technology Days v Pardubicích prezentoval LINTECH robotizovanou buňku využívající dva laserové a jeden mikrobodový systém pro ukázku značení a svařování heterogenních kovových materiálů. Při prohlídce expozice jsme požádali o rozhovor ředitele společnosti Karla Kubra, jenž pevně stojí v čele této firmy od samého počátku. 

LINTECH před třiceti lety a LINTECH dnes. Jak by ve vašem podání vypadala charakteristika firmy tehdy a nyní? 

Karel Kubr: Na počátku tvořili LINTECH tři zaměstnanci, včetně mě. Všichni jsme byli technici a neuměli jsme dělat obchod a s tím spojené činnosti. Firma byla tehdy závislá na jednom odběrateli z Německa, což jí nedávalo moc jistoty. Dnes máme tisíce velkých i malých zákazníků s rozdílným oborovým zaměřením. To nám dává velkou stabilitu, jednu z důležitých předností naší společnosti. 

To zní jako vcelku náročný a odvážný začátek, rozjíždět firmu bez obchodníka. Vzpomenete si ještě, jaká zakázka vás posunula vpřed a dala vám možnost se více nadechnout? 

V našem růstu nehrála roli jedna konkrétní zakázka, ale spíše celkový přístup k našemu podnikání. Naše začátky byly postavené na tom, že jsme krůček po krůčku rozšiřovali zákaznickou základnu a nabídku služeb. Každý projekt, který jsme dokončili, nám dal cenné zkušenosti a větší sebedůvěru. Významnější zakázky v oblasti stavby jednoúčelových strojů sloužících k označování výrobků a dílů a drobné automatizace nám umožnily investovat do rozvoje technických dovedností a získat si pověst spolehlivého partnera. Spíše než o jeden průlomový projekt, šlo o řetězec drobných úspěchů, které nás pozvolna posouvaly vpřed. 

Úspěšná firma stojí na kvalitních zaměstnancích. Vy se však nacházíte v lokalitě, jež se dlouhodobě potýká s odchodem pracovníků do Německa. Jaká je u vás aktuální situace? 

Odliv pracovníků v našem regionu opravdu existuje a je zde pro všechny palčivým tématem. Nás se týká také, ale jen v určitých oborech. Větší fluktuaci pozorujeme u mladých lidí, většinou u obsluhy CNC strojů. U sofistikovanějších oborů tento jev nezaznamenáváme. Firma LINTECH nabízí „rodinný“ přístup. Máme stanovený morální kodex, který se snažíme dodržovat a je to jeden z faktorů, proč u nás zaměstnanci rádi zůstávají. Jeden z našich kolegů, který je ve firmě od samého začátku, má i přes důchodový věk pořád dost elánu. Tento náš vzácný kolega a skvělý člověk kolem sebe šíří pozitivní náladu a jde příkladem mladším kolegům. 

Jak se vám daří budovat a udržovat kolektiv v dnešní době? Mění se vaše požadavky na pracovníky? A jaká jsou očekávání na straně uchazečů? 

Snažíme se, aby všichni vedoucí pracovníci procházeli neustálým výcvikem, jak přistupovat k různým generacím našich zaměstnanců. Považujeme to za velmi důležité. Nové nastupující generace chápou přístup k práci i organizaci času rozdílně a je potřeba tyto věci vnímat a přizpůsobovat se. U některých oborů je to složité. Flexibilní pracovní doba, větší množství dovolené, home office či nadstandardní odměňování patří k představám řady nových uchazečů. Vnímáme je, s některými pracujeme, ale některé jsou absolutně nereálné. Především pak nejsou v souladu s výkonem. Tato témata ale zůstávají výzvou do budoucnosti. Náš tým aktuálně čítá 100 lidí, na které jsem opravdu pyšný. Přál bych si a pracuji na tom, aby každý z nich věděl a byl hrdý na to, že je nezbytnou součástí firmy LINTECH. 

Přejděme od zaměstnanců k výrobnímu portfoliu. Co je gró vaší činnosti? 

Za společností LINTECH se skrývají tři divize výroby: automatizace, zakázková výroba a středisko zakázkové ruční montáže. Středisko Automatizace má v kompetenci konstrukce jednoúčelových strojů a menších kompletů výrobních linek určených primárně pro automobilový průmysl. Námi dodávané stroje jsou pak kompletně vyráběny v naší firmě. Další činnost představuje prodej laserové technologie a značicích systémů, především laserového svařování plastů, značení, gravírování, svařování heterogenních kovových materiálů. Tyto technologie kopírují současné trendy elektromobility, vrtání, čištění, ablace či zdrsňování povrchů. Zakázková výroba pak řeší laserový popis, gravírování a precizní řezání. Dále poskytujeme služby v oblasti výroby nestandardních razníků a raznic, různých hliníkových dílů zejména pro elektrotechnický průmysl. Také se zabýváme zakázkovými úpravami a úpravami nástrojů laserovým svařováním-navařováním. A konečně se věnujeme zakázkové ruční montáži, kde se řeší výroba konektorů pro optická vlákna a vysokofrekvenční konektory. A právě v tomto sektoru se můžeme pochlubit skutečně silným partnerstvím se Švýcarskem a Německem. Rozhodně však nesmím vynechat vlastní vývoj. Naše aplikační laboratoř je vybavena nejen velkou škálou laserových zdrojů různých výkonů a typů, ale také rozsáhlým příslušenstvím, které pomáhá vývoj aplikací urychlovat. Všechna tři střediska jsou pro nás důležitá, neboť každé hraje svoji neocenitelnou roli v rámci celé společnosti. 

Po jakých aplikacích je v současnosti největší poptávka, na čem zajímavém nyní pracujete? 

Všechna tři střediska mají v současnosti dostatek práce. Měli jsme zajímavý projekt v oboru šperkařství, stavěli jsme unikátní stroj na značení ložisek velikých rozměrů, realizovali jsme několik unikátních strojů na svařování plastů i se sofistikovanými přídavnými zařízeními a vlastním ovládacím softwarem. 

Jakou technologickou inovaci, popřípadě jaký produkt z vašeho portfolia považujete za jedinečný a přelomový? 

Díky našemu konstrukčnímu týmu a díky kolegům programátorům jsou svým způsobem všechny projekty unikátní. To je jedna z našich předností. Pracujeme na této nezávislosti několik let. Máme však před sebou ještě mnoho výzev, které chceme zvládnout. Jedná se především o podněty, které přicházejí většinou z řad našich zákazníků. 

Můžete jmenovat tři věci, které vám za dobu vašeho působení ve společnosti LINTECH udělaly největší radost? 

Mně osobně udělaly radost zejména tyto skutečnosti: Pozitivní změny v majitelské struktuře. Týmově jsme si stanovili dlouhodobou strategii, kam společnost vést. A dále pak personální změny na klíčových pozicích, které přispěly ke klidu a stabilitě ve vedení společnosti. Tato skutečnost se promítla do nitra celé firmy. 

V čele firmy jste zažil chvíle radostné, jež člověka určitě nabijí energií. Avšak čelil jste i několika krizím, které se v minulých letech výrazně podepsaly na celkovém fungování trhu. Myslíte, že rčení „všechno zlé, je pro něco dobré“ skutečně platí? 

Beze sporu ano. Ty hlavní změny, o kterých jsem se již zmínil, vyplynuly právě z období, kdy společnost procházela, řekněme, „turbulentní“ dobou. Nebýt těchto těžších období, pravděpodobně by nedošlo k výše uvedeným změnám a nevím, jaký dopad by to vše mělo na fungování firmy. Troufám si ale odhadnout, že zřejmě ne příliš pozitivní. 

Jak se stát úspěšným podnikatelem? Za ta léta praxe již jistě máte nějaká doporučení, jak vše zvládnout, na co se připravit, i co nikdy nepodcenit. 

Rozhodně by to vše nešlo bez podpory rodiny, které bezesporu mnohé dlužím. A také již některé momenty nemohu vrátit a s odstupem času těchto věcí, okamžiků, lituji. Ale tak to prostě je – něco za něco. Pokud bych tedy mohl cokoliv doporučit nastupující generaci, tak by to byl vyvážený přístup k sobě samému, k rodině a k firemním povinnostem. Dále prostor pro sebevzdělávání a dostatečný čas na svoje kolegyně a kolegy v práci. Práce s lidmi je, a zejména bude, tím klíčovým faktorem pro udržení kvalitních lidí. Společně s dobře zvolenou strategií rozvoje společnosti a podporou majitele máme šanci na budoucí úspěch. 

Máte nějaký profesní sen? 

Mým dlouhodobým snem jsou spokojení a loajální zaměstnanci. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.