Třinecké železárny využívají ve výrobě robota

Zpráva ČTK vydáno dne 4. března 2019

Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) využívá ve svém podniku v Třinci k nanášení žáruvzdorné hmoty na stěny mezipánví (takzvané torkretování) robota.

Celý systém řízení torkretovacího pracoviště i řízení samotného robota vyvinuli zaměstnanci podniku.

"Nasazení robota do procesu torkretování v podmínkách těžkého hutního provozu je zcela unikátní," uvedl výrobní ředitel TŽ Česlav Marek. Přínosem aplikace je odstranění namáhavé práce při ručním nástřiku, zkrácení nanášecího cyklu a také dosažení vysoké rovnoměrnosti nástřiku po celém vnitřním povrchu. Životnost mezipánve se tak významně prodlouží a podnik zároveň uspoří torkretovací hmoty.

"Vyměnili jsme dosluhující torkretovací stroj za novější, který je ovládán novým řídicím systémem v návaznosti na činnosti robota a umožňuje variabilitu při nástřiku torkretovacích hmot různých výrobců," uvedla mluvčí Petra Macková Jurásková. Jako nejvhodnější si firma vybrala šestiosého japonského robota Fanuc. Nový řídicí systém zaměstnanci vytvořili i s použitím řady inovací vyvinutých přímo na míru provozu. Automatizace v hutnictví mají podle mluvčí především odstranit fyzicky náročnou práci, zefektivnit výrobu a zvýšit bezpečnost.


https://www.trz.cz

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.