Zákaznické dny TAJMAC

Rubriky

Naše články

CERATIZIT Group zaměřila svou prezentaci na ZD ve Zlíně hlavně na představení nového týmu CUTTING TOOLS

Díky spojení značek CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK do nového týmu čítá nyní portfolio nástrojů neuvěřitelných 100 000 položek.

SCHUNK představuje automatické zakládání obrobků na stroji MCFV1060i.

Firma SCHUNK se účastní zákaznických dnů již čtrnáct let, tedy v podstatě od jejich založení. Vývoj v čase je zástupci společnosti hodnocen nárůstem vystavovatelů i návštěvníků. SCHUNK Intec hodnotí zlínskou akci jako nejvýznamnější zákaznické dny, jichž se aktivně účastní.

Minerva Česká republika na zákaznických dnech TAJMAC - ZPS

Poprvé se Minerva objevila na zákaznických dnech ve Zlíně v roce 2013. Akce je vzhledem k její historii a úrovni hojně navštěvovaná a zástupce společnosti velice těší, že mohou oslovit zástupce strojírenských firem přímo v „jejich“ prostředí.

Novinky firmy LANG v oblasti upínání rotačních dílů představí protechnik systems

Dlouhodobě pozitivní hodnocení a spokojenost s návštěvností a celkovou úrovní akce, pravidelně láká do Zlína i zástupce společnosti protechnik systems, kteří letos představí novinky ze sortimentu firmy LANG.

technology-support představuje ve Zlíně ucelené portfolio produktů a služeb

technology-support se účastní zákaznických dnů ve Zlíně již od roku 2007. Zástupci společnosti si pochvalují perfektní organizaci a industriální prostředí, které vytváří skvělou atmosféru, příhodnou pro setkávání s uživateli, obchodními partnery i potenciálními zákazníky. Letos opět představuje návštěvníkům pestrou škálu produktů a služeb.

Vylepšenou Výrobní buňku 4.0 představuje ve Zlíně společnost Intemac

Vylepšenou Výrobní buňku 4.0, která už jako modulární řešení odpovídá tomu, co bude replikováno ve skutečných výrobních podmínkách společnosti TAJMAC - ZPS, představují zástupci kuřimské firmy INTEMAC.

Výrobní portfolio italské firmy PAMA SPA aktuálně ve Zlíně představuje MRM Machinery

Společnost MRM Machinery dodala do společnosti TAJMAC - ZPS paletové horizontální obráběcí centrum SPEEDMAT HP, které TAJMAC používá na velmi přesné dokončovací obráběcí operace. O specifikách tohoto stroje i nabídce italské společnosti PAMA SPA, můžete pohovořit se zástupci společnosti, kteří jsou aktuálně přítomni na zákaznických dnech ve Zlíně.

WALTER slaví i ve Zlíně a představuje

Devátým rokem se zákaznických dnů ve Zlíně účastní i přední světový výrobce nástrojů pro obrábění společnost WALTER. 100 let od založení společnosti oslaví zástupci Waltru i s návštěvníky zákaznických dnů ve Zlíně.