Podmínky používání

Provozovatelem webu www.strojirenstvi.cz (dále jen WEB) je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno (dále jen PROVOZOVATEL).

Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o.

Používáním WEBU jako jeho UŽIVATEL souhlasíte s níže popsanými podmínkami používání. Případný nesouhlas s těmito podmínkami vyjádříte tak, že tento web nebudete navštěvovat a používat.

WEB je připravován v nejlepší dobré vůli všech, kdo tvoří jeho obsah nebo se starají o jeho provoz a dostupnost. Přesto může docházet k chybám jakéhokoliv druhu, což UŽIVATEL bere na vědomí a souhlasí s tím. WEB je poskytován „jak stojí a leží“. PROVOZOVATEL neposkytuje žádnou záruku na funkčnost, dostupnost a správnost WEBU.

Veškeré textové, obrazové, audiovizuální a další materiály jsou chráněny dle autorského zákona. Žádná část WEBU nesmí být kopírována, reprodukována a šířena bez písemného souhlasu PROVOZOVATELE. Výjimkou je pouze sdílení krátkých fragmentů z obsahu WEBU prostřednictvím sociálních sítí ve spojení s přímým zpětným odkazem na WEB a dále citace v přiměřeném rozsahu dle autorského zákona.

WEB umožňuje, aby se na něm zdarma zaregistrovala jakákoliv fyzická osoba (dále jen REGISTROVANÝ UŽIVATEL) tím, že při registraci uvede svůj platný e-mail a zvolí si heslo. REGISTROVANÝ UŽIVATEL získává právo vkládat na WEB svůj vlastní obsah (např. komentáře pod články), za nějž nese plnou zodpovědnost. Je přísně zakázáno publikovat na WEBU obsah, který je v rozporu s platnou legislativou České republiky nebo v rozporu s dobrými mravy. 

UŽIVATEL, který na WEBU publikuje jakékoliv materiály, jejich odesláním na tento web poskytuje PROVOZOVATELI bezvýhradný souhlas k tomu, aby s těmito materiály PROVOZOVATEL nakládal dle svého vlastního uvážení. Tento bod se netýká uživatelských příspěvků na subdoméně https://forum.strojirenstvi.cz, jehož provoz se řídí samostatnými podmínkami.

Veškeré aktivity UŽIVATELŮ, registrovaných i neregistrovaných, jsou vynakládány výhradně na jejich vlastní zodpovědnost. UŽIVATEL bere při používání WEBU na vědomí, že PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za žádné použití informací zde zveřejněných, včetně obsahu tzv. strojnických tabulek, které mohou být neúplné a mohou obsahovat technické i obsahové chyby.

Je výslovně zakázáno publikovat na WEBU prostřednictvím osobních uživatelských profilů skrytou i přiznanou reklamu. Takový obsah bude bezodkladně smazán a účet REGISTROVANÉHO UŽIVATELE bez náhrady zrušen.

Poskytnutím jakýchkoliv osobních informací na WEBU dává UŽIVATEL jednoznačný souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto informací PROVOZOVATELEM dle platné české legislativy.

WEB ke svému provozu využívá tzv. cookies, nástroje pro měření návštěvnosti Google Analytics a nástroje pro analýzu webové reklamy Google DoubleClick for Publishers. Používáním tohoto webu UŽIVATEL vyjadřuje souhlas s použitím těchto nástrojů a se zpracováním informací, které vznikají automaticky návštěvou WEBU ze strany UŽIVATELE.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo znemožnit na WEB další přístup UŽIVATELŮM, kteří podstatným způsobem porušili tyto podmínky používání.

Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 24. 7. 2018. Případné další aktualizace budou zveřejněny vždy na adrese www.strojirenstvi.cz/podminky-pouzivani.