Všeobecné obchodní podmínky

Veškeré obchodní vztahy se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky najdete na webu www.novamedia.cz/vop.