Všeobecné obchodní podmínky

 

Veškeré obchodní vztahy se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o., které jsou v úplném znění k dispozici na webu www.novamedia.cz/vop.