Automobilový průmysl se digitalizuje, ale mohl by ještě přidat

Rockwell Automation s.r.o.
— vydáno 10. dubna 2021

Automobilový průmysl zaznamenal výrazné změny už před rozšířením pandemie covid-19, a to v důsledku zvýšené poptávky po elektromobilech, posunu směrem k personalizaci a vývoje autonomních vozidel. Tyto požadavky se pro výrobce aut nezměnily, nyní je však musí plnit v postpandemickém světě.

Inzerce

Jak si tedy výrobci aut a jejich dodavatelé mohou udržet konkurenceschopnost tváří v tvář těmto dvěma výzvám? Jak mohou zůstat dostatečně produktivní a agilní, aby udrželi krok s požadavky trhu, a zároveň přizpůsobit provoz nové realitě pandemie? 

Uplatňují digitální přístup, který jim ve výrobě automobilů umožňuje získat lepší přehled, zajistit větší flexibilitu a nově uspořádat pracovní činnost.

Budoucnost je digitální

Propojený a digitalizovaný provoz již pomohl automobilovému průmyslu přečkat pandemii. Pro zachování kontinuity činnosti byla nesmírně důležitá možnost vzdáleného připojení, díky které mohli zaměstnanci pracovat z domova a poskytovat kritické služby, jako jsou silniční asistenční služby. S pomocí pokročilých výrobních technologií se výrobcům automobilů podařilo také rychle přizpůsobit provoz a začít vyrábět naléhavě potřebné osobní ochranné prostředky pro ošetřovatele a další pracovníky v první linii.

S postupem času je úloha digitálních technologií při vyrovnávání se s následky pandemie covid-19 pro výrobce automobilů stále významná. Pokud se například společnosti snaží omezit počet osob v závodech, nástroje vzdáleného přístupu a rozšířené reality (AR) mohou vzdáleným pracovníkům zprostředkovat spojení s pracovníky v závodě, a ti tak mohou společně řešit školení, provoz i údržbu.

Jak digitální technologie pomáhají

Digitální technologie však mohou být také velmi nápomocné při vývoji činnosti výrobců automobilů, kteří se snaží udržet krok s požadavky trhu. Zde je několik příkladů:

Personalizovaná poptávka: Není žádným tajemstvím, že na výrobce automobilů čeká budoucnost, ve které si spotřebitelé budou moci na internetu vytvořit vozidla podle svých představ. A pandemie koronaviru, která způsobila nárůst on-line prodeje automobilů, tento trend možná ještě urychlila.

Vyhovět individuální poptávce však vyžaduje novou výrobní strategii. Takovou strategii, která zajišťuje bezproblémový tok informací od návrhu produktu a procesu až po konečnou montáž a ve které produkty nezávisí na vybavení, ale spíše vybavení na produktech.

Klíčovým prvkem strategie personalizované výroby je moderní systém MES. Ten lze snadno integrovat s PLM systémem výrobce automobilů, což umožní vytvořit technologický postup pro jednotlivé objednávky a zároveň zajistit tok dat napříč operacemi. K optimalizaci výroby v tomto novém, komplexním výrobním prostředí může přispět také analytika, která pomáhá řešit známé i neznámé problémy ve výrobě.

Přechod k elektřině: Výroba hybridních a plně elektrických vozidel vyžaduje flexibilní a škálovatelné operace. Modernizací operací si výrobci automobilů mohou zachovat agilitu, která jim umožní navýšit výrobu a uspokojit tak poptávku, a také přizpůsobit linky novým technologiím.

A jak takové flexibilní a škálovatelné operace vypadají? Využívají analytické nástroje, které pomáhají zachovat výkonnost výrobců automobilů, a to i v případě změny pohonných technologií. Díky systému MES zvládají komplexní situace, zejména v případě růstu nebo vývoje výroby. Pomocí technologie digitálních dvojčat navíc simulují změny ve výrobě ještě před jejich realizací, což pomáhá ověřit rozhodnutí a snižovat rizika. 

Optimalizace provozu u dodavatelů

Dodavatelům mohou digitální technologie pomoci zachovat efektivitu a udržet krok s potřebami jejich zákazníků z řad výrobců automobilů.

Výrobci pneumatik například potřebují inteligentnější, flexibilnější a úspornější operace, aby si poradili s problémy, jako je rostoucí počet skladových jednotek nebo globální tlak na snižování nákladů. Analytika jim zase může umožnit odhalit příležitosti v oblasti zvýšení produktivity a kvality. A s pomocí softwaru digitálních dvojčat mohou vylepšit vše od návrhů strojů, přes školení obsluhy strojů až po řešení problémů a oprav.

Oproti tomu výrobci baterií mohou na základě digitálních řešení, jako je analytika a systém MES, prohloubit své znalosti o životním cyklu baterií, od získávání surovin až po výkon baterie. Tato změna může výrobcům baterií, kteří v nadcházejících letech plánují dodávat miliardy wattů energie, výrazně pomoci při optimalizaci výrobních procesů a kvality baterií.

Nové možnosti

Změny, ke kterým aktuálně dochází na automobilovém trhu i ve světě obecně, přináší automobilovému průmyslu příležitost dát svému provozu zcela nový kabát. A přesně to umožňují digitalizované operace, které nabízejí rozšířené informace o činnosti, flexibilní a automatizované procesy a lepší pracovní postupy.

Další článek: Zajímá vás 3D tisk z kovů? Navštivte webinář již tuto středu