Co mohou nabídnout 5G sítě českému průmyslu?

Redakce Redakce
— vydáno 17. února 2021

Jak uvádí wikipedie, 5G (neboli pátá generace bezdrátových systémů) je telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na standard 4G (LTE Advanced). Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti standardu 4G, což má kromě obsloužení více zařízení a zákazníků také umožnit využívání nových technologií.

Inzerce

Nechme stranou plošné zavádění 5G sítě a podívejme se na výhody firemních 5G sítí, které posunují možnosti digitalizace výrobních podniků. Mezi průkopníky 5G sítí u nás patří firma Ericsson, která v polovině února uspořádala na toto téma webinář. Uplatnění technologie 5G může českému průmyslu v příštích čtyřech letech přinést přes 40 miliard korun čistého růstu. První vlastní 5G sítě spustí české výrobní podniky už letos, odhaduje Ericsson. 

Ve svém úvodním slově shrnul šéf české pobočky Ericssonu Cveto Gašperut zjištění nedávné studie agentury Analysis Mason, podle které způsobí rozšíření 5G růst českého průmyslu o 59,4 miliardy korun do roku 2025. Při nákladech na implementaci nové technologie v odhadované výši 18,3 miliardy by čistý přínos činil 41,1 miliardy korun. Pro českou ekonomiku jako celek je čistý růst způsobený nástupem 5G odhadován na 130 miliard korun, bezmála čtyřnásobek implementačních nákladů.

Potenciál 5G sítě si můžeme představit z tohoto zajímavého grafu, který znázorňuje, jak dlouho trvalo jaké technologii získat miliardu uživatelů. 5G předpokládá, že to stihne za 3 a půl roku

 

Z celkového objemu české průmyslové výroby v roce 2019 připadla téměř čtvrtina na automobilový průmysl. „Sektor automotive je celosvětově významnou hnací silou průmyslového uplatnění 5G, výrobci automobilů a jejich komponentů vždy provozovali vysoce inovativní výrobní zařízení,“ vysvětloval Sebastian Elmgren, Smart Manufacturing Portfolio Manager ve společnosti Ericsson. „Běžně používají vybavení, jako jsou elektrické šroubováky a další chytré nářadí s vestavěnými senzory, nebo třeba roboty přepravující náhradní díly po areálu továrny. Aby ale ze svého chytrého vybavení vytěžily maximum, potřebují podniky robustní bezdrátové spojení s minimální latencí, jaké poskytuje pouze 5G,“ zdůraznil Elmgren a jako příklad uvedl dedikovanou 5G síť od Ericssonu, kterou provozuje Mercedes-Benz ve své továrně v Sindelfingenu.

Mezi další příklady průmyslového užití 5G zmíněné Elmgrenem patří brýle s technologií rozšířené reality (AR), jaké ke kontrole kvality 5G komponent používá Ericsson ve svých vlastních chytrých továrnách. Zařízení zobrazuje všechny potřebné informace v zorném poli technika a zefektivňuje jeho práci o 50 procent. Podobným způsobem lze zjednodušit opravy a úpravy zařízení tím, že inženýr již nemusí vyrazit do terénu, nebo dokonce přicestovat z druhého konce světa – stačí, když se připojí k chytrým brýlím údržbáře na místě a navede ho dle potřeby.

„5G přináší nevídaný přenosový výkon při extrémně nízké latenci. Propojí celou továrnu a pokryje všechny její potřeby jedinou, vysoce adaptabilní sítí. 5G se tak stane páteří Průmyslu 4.0,“ shrnul obsah webináře Gašperut. „Ericsson dodává kompletní ekosystémy průmyslové 5G sítě, přičemž zákazníkům dáváme k dispozici naše centrum excelence v německých Cáchách, kde si mohou vyzkoušet jednotlivé komponenty i celý proof of concept pro svůj provoz.“

Další článek: 3D tisk přináší prosperitu výrobcům i zákazníkům – koronaviru navzdory