Co vzkázal vládě Jaroslav Hanák na letošním Sněmu Svazu průmyslu ČR?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 20. října 2020

Letos mimořádně proběhl Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jen virtuálně. Celý průběh můžete zhlédnout online na stránkách SP ČR. V článku níže vás seznámíme se zásadními momenty vystoupení prezidenta SP ČR, Jaroslava Hanáka, a níže pak najdete celý přepis jeho řeči.

Inzerce

V úvodu svého projevu vyjádřil Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, zdrženlivost v komentování vládních opatření v době koronakrize, poukázal na to, že férové bude hodnotit toto období, až s časovým odstupem.

Následně na základě jednání s předsedou vlády ze dne 29. 7., vyjmenoval 6 základních témat pro spolupráci průmyslu a vlády. Jsou jimi:

  • investování a podpora investic,
  • digitalizace,
  • vzdělanost a kvalifikované pracovní síla,
  • otevřená ekonomika a vládní podpora exportu,
  • podpora vědy, výzkumu a inovací,
  • trh práce.

Vyjádření postojů SP ČR k těmto pilířům spolupráce tvořilo hlavní sdělení řeči pana Hanáka.

Ve věci investování a podpory investic ocenil, byť s malými výhradami, práci vlády. Upozornil na důležitost přípravy čerpání dotací z fondů Evropské unie v období 2021–2027 tak, abychom byli schopni bez zaváhání využít všech výhod již v příštím roce. Zdůraznil také, že schválení nového stavebního zákona a zjednodušení udílení stavebního povolení je cestou k podpoře investic.

Význam digitalizace nejen v průmyslu je zřejmý. České firmy jsou podle Jaroslava Hanáka na dobré cestě k digitalizaci a nijak nezaostávají za evropským průměrem, pro úspěšné pokračování tohoto vývoje je nutné, aby vláda podpořila dotažení 5G sítí.

Na téma vzdělání zalitoval prezident Hanák zrušené maturity z matematiky, která bude v digitální době nabývat na důležitosti. Vyzval především k transformaci základního a středního školství na podmínky 21. století. Požadavek na zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků, bez ohledu na jejich geografický původ, by měla vláda zajistit prostřednictvím škol a dobře fungujících úřadů práce.

Prosperitu a otevřenost české ekonomiky by vláda měla podporovat přímo v Bruselu, měla by hájit vnitřní evropský trh. Odchod Británie, pro nás klíčové exportní země, je velká ztráta. Pro české firmy je cennou pomocí podpora členů vlády na podnikatelských misích v zahraniční, řada z nich je rozjednaných a měla by se uskutečnit co nejdříve, jakmile to podmínky ve světě dovolí.

Finanční prostředky vydávané na vědu a výzkum meziročně setrvale rostou. Soukromý sektor se na tom podílí 60 %. Jaroslav Hanák apeluje na stát, aby udržel krok s meziročním růstem v soukromém sektoru, který tvoří 9 až 10 procent.

Situace na trhu práce patří k největším problémům průmyslových podniků. Vláda podle Jaroslava Hanáka nezvládá tuto problematiku řešit. O kurzarbeitu dokonce prohlásil, že jej vláda „zmastila“. Také si přeje, aby vláda ještě jednou zvážila možnost příchodu pracovníků ze zahraničí. Zodpovědně, a na základě reálných dat o demografickém vývoji v zemi, by měla vláda zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků v dlouhodobém časovém horizontu.

Závěr řeči prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR patřil velmi důraznému apelu na předsedu vlády, aby byl obnoven sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, který již několik týdnů stagnuje. Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) má mít vliv na rozhodování vlády v otázce rozpočtu pro příští rok, na stanovování pravidel pro čerpání peněz z EU, na vývoj minimální mzdy a řadu dalších kroků vlády. Jaroslav Hanák vyzývá předsedu vlády, aby co nejdříve svolal předsednictvo a plénum tripartity.

Jaroslav Hanák oceňuje pracovitost českých firem a schopnost se přizpůsobit novým podmínkám. Vláda by jim měla usnadnit digitalizaci a umožnit svobodně podnikat.

Na následujících řádcích naleznete kompletní nekrácenou řeč Jaroslava Hanáka

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážení kolegové, odborníci a přátelé,

je digitální doba, nová doba, nepoznaná doba. Ekonomika je v takzvané oblasti černé labutě, spadla, ale doufám, že ne vinou člověka, ale příroda nás asi za naši pýchu trochu potrestala.

Já, pane předsedo vlády, nebudu hodnotit, co se udělalo dobře v koronavirové oblasti, protože jsem solidní na rozdíl od jiných. Všechny věci zatím běží, běží program antivirus, který nebyl špatný, byl jednoduchý. Pro některé firmy dobrý, řada mých kolegů z podnikatelské sféry říká, že ne správný, že drží pracovní sílu zbytečně, takže to je rozporuplné. Programy COVID I a II nebyly příliš povedené, byly byrokratické a složité. Ale běží COVID III, COVID +, COVID doprava, COVID nájemné, takže já teď nebudu říkat, jestli vláda byla dobrá nebo špatná. Myslím si, že je správné a solidní, abychom počkali, až projde i tato druhá etapa. Nepřeji si, aby byla třetí nebo čtvrtá. A věřím, že na příštím sněmu, kde budeme také hodnotit celé čtyřleté období vlády, a fandím tomu, aby to čtyřleté období vláda vydržela, zhodnotíme s odstupem i období pandemie.

Důležité je, co dál. 29. července v 7:30 ráno se diskutovalo přes hodinu s panem předsedou vlády, musím říct, že jsme diskutovali v klidu a v pohodě, byl jsem z toho příjemně překvapen, nebývá to často. Myslím si, že jsme si řekli, co budou priority. Jaké jsou pro nás a pro firmy pilíře ve vztahu k vládě. Máme jich šest.

Na prvním místě je investování a podpora investic, na druhém místě vývoj digitalizace, na třetím vzdělanost a kvalifikované pracovní síla, na čtvrtém otevřená ekonomika a vládní podpora exportu, na pátém podpora vědy, výzkumu a inovací a na šestém situace na trhu práce.

Investování a podpora investic

K bodu investování jenom velice rychle. Jsem rád, že to vláda má jako prioritu, bál bych se používat slovo masivní. Masivní pro mě jsou xnásobky, ale dobře, snažíte se, velmi dobře státní fond dopravní infrastruktury. Mám výzvu a prosím, abychom byli obezřetní a rozumní v oblasti národního plánu obnovy. Máme nějaká pravidla daná Bruselem, rozdělení do šesti sfér, které nejsou jednoduché, je tam digitalizace, je tam zdravotnictví, je tam Green deal, je tam změna technologií. Všechno, co může být zajímavé pro český průmysl i pro českou ekonomiku. Prosím, aby to nebylo zneužito na lepení rozpočtu, který nezávidím paní ministryni příští rok sestavovat. Protože bude složitější a možná ještě horší než ten letošní. Takže to bylo k oblasti národního plánu obnovy. Chci poděkovat ministerstvu průmyslu a obchodu, tobě pane ministře, paní náměstkyni Silvaně Jirotkové za spolupráci. 33 pilířů je strašně těžká práce. Útoky a tlaky podnikatelské sféry, řada věcí je tam zapracována, 7,5 miliard na podporu programu Delta, kde se v rozpočtu peníze nedali a na národní centra exelence, která špičkově reprezentuje pan profesor Mařík nebo pan profesor Václavík. Běžte se tam podívat a uvidíte, že to nejsou marné peníze a že to je budoucnost.

Když mluvím o investování, prosím, abychom se dobře dívali i na přípravu evropské periody 2021 až 2027, bude tam skoro 700 miliard, začněme včas. Ta první dvě období jsme nezvládli dobře, ztratili jsme vždycky dva roky, než se nastavila pravidla, než se začalo čerpat. A my potřebujeme čerpat už v roce 2021. Cíle známe, takže to prosím využijme. Co může podpořit investice? Říkal jsem to: stavební zákon. Já už se nemohu dočkat, až uslyším, že máme pro stavební povolení jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, už to konečně udělejte. A prosím tebe, pane předsedo vlády, abys v poslanecké sněmovně tuto racionální verzi prosazoval.

Digitalizace 

Digitalizace je samozřejmě budoucnost. V otevřené Evropě nebudou jenom 4 svobody, které známe a kvůli kterým jsme tam vstupovali, ale přichází i volný pohyb dat. Máme udělané průzkumy, firmy začínají zvládat digitalizaci, ony vidí ten řetězec digitalizace – automatizace – robotizace v procesu Průmyslu 4.0. Pane předsedo vlády, měl jsi možnost vidět v loňském roce, kdy jsme spolu byli u firmy Siemens, co to je, když se pracuje s digitálním dvojčetem. V Brně jsme něco naťukali a někde ve Francii běžela výroba, takže to je velký sen, to je velké přání. Samozřejmě s růstem dat přijde problém, jak s nimi pracovat, kde je ukládat, firmy už umí cloud computing, 16 % našich firem je zapojeno, v Evropské unii je průměr 18 %. A hovořím-li o digitalizaci, poslouchá mě určitě vládní zmocněnec pro digitalizaci. Hodnocení České republiky není dobré. Mě mrzí, že před námi daleko jsou severské země, ještě více mě štve, že Estonsko. A překvapivě v poslední době dramaticky Polsko vylepšilo svoji tvář v této oblasti. Takže já prosím a vyzývám vládu: Velmi rychle dotáhněte řešení sítí 5G, protože bez toho celý proces, o kterém jsem mluvil, nebude úspěšný. Potřebujeme to pro Průmysl 4.0. Vy potřebujete naše daně, my potřebujeme, abychom fungovali a měli kvalitní výrobky.

Rozvoj vzdělanosti, kvalifikovaný zaměstnanec

Mrzí mě ta maturita z matematiky, já jsem si to bral i osobně jako prestižní věc. Pana ministra školství nebylo 10, 12 měsíců vidět a objevil se v momentě, kdy projednával zrušení maturity z matematiky. To mě nepotěšilo a je to špatně. V digitální době, kdy všichni budeme závislí na umění pracovat v této sféře, spolupracovat s umělou inteligencí, s roboty. Tomuto bychom se měli věnovat.

Školství není v dobrém stavu. Covidu děkuji, že dokázal, že najednou umíme i komunikovat z domu se školou. My jsme se posunuli v digitalizaci. I ty starší dámy, promiňte paní učitelky, taky se naučily pracovat s počítačem, najednou to jde. Jestli je to dobře nebo špatně, ukáže čas. Ale jednoznačně je potřeba udělat reformu základního a středního školství na podmínky 21. století.

A co potřebujeme my? My potřebujeme vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Je mi dneska, promiňte tu hantýrku, glanc úplně jedno, jestli bude z Moravy, Čech, nebo ze Srí Lanky, nebo z Běloruska. My chceme lidi, my chceme kvalifikované lidi a vláda by pro to měla na trhu práce vytvářet podmínky systémem školství a fungujícími úřady práce.

Prosperita a otevřenost české ekonomiky

Ano, my jsme neuvěřitelně otevřená ekonomika, největší v Evropě, tuto frázi používá každý. Ale je to pravda? Prosím pane předsedo vlády, abychom na úrovni Evropské unie hájili vnitřní evropský trh. Ztratili jsme Británii, skvělého spojence, pro nás klíčovou exportní zemi. Samozřejmě sám dobře víš, jak složitý bude brexit, co všechno se tam bude dít, jak to zkomplikuje podnikání. Ale zbývá obrovský trh Evropské unie, který bychom byli rádi, aby se nezměnil. Aby nefungoval protekcionismus startovaný Francií a jinými zeměmi. Jde nám o rovné podmínky na evropském trhu.

Dále vyzývám vládu, aby nám pomohla při cestách podnikatelů do zahraničí. Spolu, pane předsedo vlády, máme odloženou misi do Vietnamu, Kambodže a Jižní Koreji. S panem vicepremiérem na Ukrajinu, s panem ministrem zahraničních věcí do subsaharské Afriky. A nejdále jsme v přípravě podnikatelské mise do Indonésie a na Filipíny s panem ministrem životního prostředí. Prosím, abychom na tom pracovali a v momentě, kdy se hranice a trhy otevřou, abychom toto pro naše podnikatele realizovali.

Prosil bych, abyste bedlivě sledovali kvalitní fungování Egapu, české exportní banky a podmínek pro exportní financování. Nemám radost, paní vicepremiérko, že to 100% patří pod vás, byl bych raději, kdyby tam byl ze zákona podíl Ministerstva průmyslu a obchodu, protože tam jsou lidé, kteří umí obchodovat, vaši lidé umí jenom počítat. Byl bych rád, kdybychom to zracionalizovali a vrátili do reality.

Výzkum a vývoj

Inovace jsou klíč k budoucnosti, který souvisí s digitalizací, o které jsem již hovořil. Znovu děkuji za 7,5 miliardy, jsou to drobné, když si představím, jaký helicopter-money letos lítal po celé naší zemi a kam se poděly desítky miliard, za to velice děkuji nejen členům vlády, ale i radě pro vědu a výzkum. Peníze na výzkum rostou, podíl soukromého sektoru je 60 %. Podívejte se na tabulky, soukromý sektor každoročně navyšuje 9 až 10 procent, byl bych rád, kdyby se udržel i státní podíl, protože si myslím, že to je důležité.

Trh práce

A teď to, co nás trápí nejvíc, dnes mi volali samé špičky českého byznysu, já si toho vážím, a hlavní téma byl trh práce a nedostatek pracovníků, tam je po digitalizaci nutné investovat, tam je největší problém naší ekonomiky. Prosím, abyste se znova podívali na příchod zahraničních pracovníků. Naučme se, podívejme se do Polska, podívejme se jinde, jak to dělají, ale ti lidé musí přijít. Nevím, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí nedává na vládu vývoj demografické křivky a odhady na 5, 10, 15, 20 let, na tom byste měli pracovat. Protože ten výhled není dobrý, je špatný a podle toho bychom na tom trhu měli pracovat.

Co k tomu trhu práce? Nemůžu vládu pochválit a musím říct, že jste zmastili kurzarbeit, dali jste se do politických her, místo abyste mysleli na firmy a zaměstnance. Nevím, proč na vládu nechodí materiál o stavu placení sociálních dávek, jestli opravdu tam nemáme tisíce lidí, kteří v pohodě pobírají sociální dávky na jedné straně a na druhé dělají v šedé ekonomice. Myslím si, že jich bude hodně, zvlášť, když je potřeba každý pracovník i v dnešní době druhé etapy nouzového stavu.

Výzva k dialogu

A teď jedna velká kritika a výzva. Vyzývám pana předsedu vlády z pozice místopředsedy tripartity, aby začal fungovat sociální dialog v zemi. Tys ho pane předsedo vlády zrušil, týdny nefunguje a je doba, kdy bychom měli diskutovat, debatovat. Já vím, že Hanák a Středula nejsou tvůj oblíbený šálek brazilské kávy, ale my máme mandát, já 96 % hlasů, máme nějakou reprezentaci a měli bychom fungovat. Měl by sis poslechnout názory českého byznysu nebo přání zaměstnanců. A mimochodem pro tripartitu je důležité, jak dopadne státní rozpočet 2020, co se bude ještě do konce roku dít. Jak bude nastaven rozpočet 2021, vůbec to paní ministryni nezávidím, protože zase létají vzduchem stovky miliard, ruší se věci, které by se třeba rušit nemusely. Chceme vědět přesně, jak bude Česká republika prezentovat Národní plán obnovy v Bruselu. Chceme vědět pravidla pro fondy Evropské unie. Zajímá nás sociální legislativa. Jsem velmi zvědav, jak se bude letos vyvíjet minimální mzda. Jestli zrušíte superhrubou mzdu, budou mít lidé čistého od 5 do 7 procent více. A jestli chce někdo navyšovat mzdy, tak už v této chvíli jde proti České republice a její ekonomice a nechápe, co se děje v zemi. Mimochodem minimální mzda není vůbec problémem Svazu průmyslu a dopravy, my takové zaměstnance nemáme, jsou většinou ve státní správě a u pana kolegy Wiesnera v družstvech. Ale tam je velký problém vazeb na zaručenou mzdu, což komplikuje život firmám nepředstavitelným způsobem, protože musí zvednout mzdy těm nejslabším a na ty nejlepší, nejschopnější už jim potom nezbývá. To je k zamyšlení a to je k projednání.

Jsou další resortní problémy, cirkulární ekonomika, voda a mnoho dalšího, takže vyzývám předsedu vlády, aby co nejdříve svolal předsednictvo a plénum tripartity.

Na závěr, dámy a pánové, jsme v těžké době, ale máme exelentní firmy, máme schopné zaměstnance. Lidé, my, co jsme ve firmách denodenně, nebo je řídíme, naučili jsme se nové procesy. Lidé se přizpůsobili, lidé jsou ukáznění a disciplinovaní a to je velká šance do budoucna. Na vás je neklást nám žádné zbytečné nové požadavky, vyřešit byrokracii v zemi, vyřešit digitalizaci, abychom se mohli posunout dál. Přeji vládě i nám, abychom brzy vyřešili problém kolem koronaviru. Abychom měli, jako Česká republika, v brzké době vakcínu proti koronaviru. Děkuji.

Další článek: Investice do 3D tisku pandemie téměř neovlivnila