Creo 7.0 slibuje přinést renesanci CAD softwaru

AV ENGINEERING, a.s.
— vydáno 9. prosince 2020

Průmysl prochází řadou změn pod vlivem digitální transformace. Podniky digitalizují procesy napříč odděleními od marketingu po výrobu a servis, přičemž ve výrobních firmách je pro to zásadním nástrojem vhodně zvolený CAD software.

Ruku v ruce s měnící se výrobou se mění i požadavky na software pro vývoj výrobků. V pionýrských dobách 3D CAD systémů často stačilo vytvořit zjednodušené 3D modely, které se používaly především pro pevnostní analýzy, programování NC strojů nebo pro konstrukci nářadí. Dnes to zdaleka nestačí, protože situace v podnicích a na trhu vyžaduje vytvářet a používat úplný digitální model výrobku. V poslední době však ani úplný digitální model už nesplňuje všechny požadavky současného průmyslu. Nové technologie jako aditivní výroba, rozšířená realita, umělá inteligence, internet věcí nebo tvorba digitálních dvojčat vyžadují ještě komplexnější a inteligentnější 3D modely. 

Tlak konkurenčního prostředí a zákaznické požadavky kladou důraz mimo úplné 3D modely také na rychlost jejich vzniku, snadné vytváření návrhových variant a flexibilitu řešení – například bleskové provádění změn na poslední chvíli. Na tyto měnící se požadavky musí CAD systémy reagovat. Společnost PTC, která stojí za vývojem konstrukčního systému Creo (dříve Pro/ENGINEER), svoje aktivity v tomto duchu shrnuje pod pojmem „renesance CAD softwaru“. 

Podstatou je návrat pozornosti k 3D modelování jako počátku všeho, co obsahuje slovo „výrobek“ (marketing výrobku, vývoj výrobku, nákup materiálu pro výrobu výrobku, výroba a montáž výrobku, servis výrobku, ale také náklady na výrobek, ekonomika provozu výrobku, vzdálený monitoring či řízení výrobku apod.). Z toho je patrné, že tradiční CAD systémy svou funkcionalitou již nestačí a je od nich tedy požadována transformace do podoby, odpovídající požadavkům výrobních společností. PTC se vývojem strojírenských aplikací zabývá od 80. let dvacátého století a jako průkopník v této oblasti se vždy vyznačovala výjimečnou schopností okamžitě pochopit měnící se požadavky uživatelů softwaru a rychle na ně reagovat. Sedmá verze jejího CAD systému Creo je toho dalším důkazem. 

Multibody design 

Multibody design je v Creo 7.0 úplnou novinkou. Tato funkce umožňuje konstruktérům v rámci jedné součásti navrhovat, spravovat a vizualizovat více (multi) samostatných geometrických objemů (body) jako samostatné individuální objekty. Představit si to můžete tak, že jde v rámci dílu vytvářet samostatné části podobně jako komponenty v sestavě. 

Multibody design výrazně usnadní a zrychlí návrh a modelování složitých součástí. Zjednodušuje se práce s tzv. master modely (z nichž se pak odvozují varianty). Důležitou oblastí využití jsou také vícemateriálové díly – například vstřikované díly s kovovými zálisky či vícebarevné součástky. 

Nová funkce s názvem multibody design v Creo 7.0 umožňuje v rámci jedné součásti vytvářet a zpracovávat více samostatných geometrických objemů 

 

Generativní design 

Sada nástrojů pro generativní design je určena k automatickému navrhování nejlepšího možného provedení dílu, a to na základě funkčních požadavků. Spojuje pokročilou analytiku, umělou inteligenci a fyzikální simulaci k automatickému vyhodnocení a přípravě řady návrhových kombinací, splňujících cíle návrhu. Generativní design poskytuje již optimalizované díly, které vykazují vysokou užitnou hodnotu – úsporu hmotnosti, lepší mechanické vlastnosti apod. Ve spojení s 3D tiskem lze snadno nahradit sestavu dílů jedinou komponentou (např. svařenec nebo různé šroubované konzoly) a zkrátit tak dobu výroby, snížit náklady na výrobu nebo servis a také snížit riziko poruchy. Výstupem z generativního designu je 3D model ve formátu Creo, proto je velmi snadné s dílem dále pracovat v prostředí tohoto konstrukčního systému. Další evoluční stupeň představuje Generative Design Extension, který bude využívat umělé inteligence a cloudových technologií. Díky tomuto rozšíření se ještě více zjednoduší optimalizace dílů: uživatel vytvoří základní model a zadá požadované vlastnosti a toto zadání odešle ke zpracování. Ve velmi krátkém čase získá zpět různé variace možných podob komponenty, které může posoudit a vybrat ta nejlepší provedení. Generative Design Extension zpřístupňuje zcela nové možnosti optimalizace a výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces návrhu výrobku. 

Sada nástrojů pro generativní design pomáhá s automatizovanou tvorbou návrhu nejlepšího možného provedení dílu na základě funkčních požadavků

 

Simulace v reálném čase 

Spolupráce PTC se společností ANSYS přinesla dosud nevídanou integraci nejmodernějších a nejvýkonnější nástrojů pro simulace v reálném čase do konstrukčního prostředí. Výsledkem je unikátní řešení Creo Simulation Live, které bylo představeno v předchozí verzi systému Creo. V Creo 7.0 teď přibyly funkce pro fluidní analýzy. Po nastavení analýzy v prostředí Creo jsou výsledky okamžitě k dispozici. Výsledky simulace se během dalšího modelování neustále přepočítávají na základě změn 3D modelu podle nastavení okrajových podmínek, což umožňuje ihned pochopit dopady konstrukčních úprav v modelech. Je tak zřejmé, že konstruktér je dnes schopen provádět takové množství analýz, které si dříve nešlo vůbec představit. Odhady a nejistota jsou nyní nahrazeny fakty, opírajícími se o výsledky simulací v reálném čase. 

Integrace řešiče od společnosti ANSYS do CAD prostředí systému Creo nově podporuje zpracovávání analýz proudění tekutin 

 

Aditivní výroba 

Aditivní výroba představuje moderní a rychle se rozvíjející výrobní technologii. Návrh dílů pro 3D tisk však má svá specifika, která musí moderní CAD software podporovat. Silnou stránkou Creo 7.0 je, že celý proces konstrukce součásti, optimalizace a přípravy pro 3D tisk se odehrává v jednom prostředí a je výrazně automatizovaný. To umožňuje zachovávat všechny parametry dílu, informace o konstrukčním záměru, automatizovaně integrovat změny a optimalizovat součást pro 3D tisk. V oblasti konstrukce dílů pro 3D tisk přináší Creo 7.0 zásadní změny, které představuje kombinace výše popsaných funkcí (generativní design, simulace v reálném čase, multibody design), a které jsou doplněny o další inovace, jako jsou třeba nové typy automaticky generovaných či uživatelských mřížek. Zcela nová je integrace řešiče Amphyon, který předpovídá deformace součásti při 3D tisku a automaticky generuje předem „předdeformované“ modely, které kompenzují deformace při následném 3D tisku. 

Nový standard ve vývoji výrobků 

Creo 7.0 svou ojedinělou funkčností odpovídá na aktuální požadavky výrobních společnosti a zároveň v mnohém definuje nové standardy konstrukčních systémů – ostatně tak tomu bylo již několikrát v historii. Připomeňme také integrované nástroje pro rozšířenou realitu (AR) či prvky IoT. Pokud se sami sebe ptáte, jak se můžete udržet na špici svého oboru, jednou z dílčích odpovědí na tuto složitou otázku je bezpochyby nutnost implementace sofistikovaného CAD systému do komplexního prostředí moderního podniku. Software Creo, který propojuje CAD, PLM, IoT, AR s prvky umělé inteligence, podporou automatizace, aditivní výroby a s integrací do dalších podnikových systémů jako CRM, ERP, MES nebo WES, je řešením, které vám přinese konkurenční výhodu.

Další článek: Jak dopravci zvládají velké množství zásilek? Konec listopadu byl nejhorší