ERP cloud získává na významu

Minerva Česká republika, a.s.
— vydáno 14. ledna 2021

V dnešní době plné změn a omezení se cloudové služby pro výrobní podniky jeví ještě mnohem zajímavější než dříve. Proč tomu tak je?

Inzerce

Aktuálně procházíme kvůli covidové nákaze největším zmražením výroby za posledních sto let. Každá krize doposud v historii přinesla do vývoje světového průmyslu nové impulzy. Ukazuje se, že firmy, které provozují vlastní ERP systém v cloudu, jsou ve výhodě. Je tak velmi pravděpodobné, že v budoucnosti cloud zaznamená výrazný nárůst, a ptáte-li se na hlavní argumenty pro jeho pořízení, vězte, že odpovědi na vaše otázky najdete na následujících řádcích. 

Spolehlivé zabezpečení IS lidskými zdroji 

IT specialistů je stále méně. Odchod správce systému, hledání nového a vzájemné předání znalostí, jsou černé můry každého ředitele výrobní firmy. Poskytovatel cloudu má několik vzájemně zastupitelných správců systému, kteří jsou pravidelně školeni na nejnovější technologie a střídají se při správě aplikací svých klientů. 

Vysoká bezpečnost provozu IS a dat 

Výrobní firmy obvykle investují do hardwaru při pořízení systému a každá další modernizace se odkládá až do doby, kdy začne docházet k výpadkům. Poskytovatel cloudu smluvně ručí za vysokou, jasně definovanou dostupnost systému a za zabezpečení dat nejen proti ztrátě, ale i proti jejich úniku. Proto vše provozuje na špičkovém hardwaru, s horkými zálohami na vzdálených místech kvůli požáru, se zálohovanými komunikačními linkami a průběžně vše inovuje. Své zaměstnance poskytovatel cloudu vybírá s důrazem na spolehlivost, protože mají přístup nejen ke vnitrofiremním informacím, ale i k datům klientů. 

Ekonomická transparentnost 

Při klasickém provozu informačního systému na vlastních serverech hlídá firma obvykle pouze externí náklady na provoz. Prostředky na své specialisty, jejich školení, hardware, software, komunikace, zabezpečení, ztráty při výpadcích apod. nemá spočítané. Při provozu v cloudu je vše jasně obsaženo v měsíčních splátkách. Žádné neplánované nárazové výdaje, žádné skryté náklady. 

Ekonomická výhodnost 

Potřebujete nový informační systém? V běžném tzv. on premise režimu bývá největším nákladem pořízení licencí vybraného systému hned na začátku projektu. V případě cloudu platíte zlomkovou část v pravidelných měsíčních částkách. Pokud již ERP systém máte a chcete jej pouze převést do cloudového provozu, získáte novou verzi a podstatně širší funkčnost včetně bonusových modulů, jež se v běžném režimu musí dokupovat. Nejde navíc o investici do softwaru, ale o provozní náklady, což ocení každý finanční ředitel. 

Pružnost využívání systému 

Rozvíjíte se a počet uživatelů stoupá? Některé systémy v klasickém režimu jednoduše nedovolí přístup k informacím většímu počtu uživatelů, než je zakoupený počet licencí. Dodavatel vám potřebné licence určitě rád prodá, ale musíte je objednat a zaplatit. Navíc je někdo musí dodat, nainstalovat. Čas běží a provoz firmy je omezen. A co když dorazí recese a vznikne potřeba šetřit? Nižší využití licencí vám žádný dodavatel do snížení ročních údržbových poplatků nepromítne. 

U cloudu je tomu ale jinak. Informační systém využíváte neomezeně dle svých potřeb a zpětně je pak vyhodnocena intenzita použití systému. Platíte jen to, co jste použili. Při konjunktuře více, při recesi méně. 

Snadný rozvoj a zajištění shody s legislativou 

Pokud systém provozujete sami, jste plně odpovědní za jeho správu a shodu s legislativou. Dodavatel vám sice zasílá potřebné opravy, případně pokyny k úpravám pro zajištění kompatibility s legislativními změnami, ale instalace a nastavení musí udělat váš správce. A co teprve upgrade systému na nové verze a vznikající riziko chyb při jejich instalacích a pracném ladění. 

V případě cloudového provozu systému za vše ručí poskytovatel. Musí si hlídat legislativu a včas provést a otestovat změny v softwaru. Musí nové verze instalovat, odzkoušet je a zajistit pro sv é klienty bezproblémový přechod. Výhodou je i připojování vlastních zahraničních poboček do cloudového podnikového systému. Průchodnost a spolehlivost komunikačních linek je na zodpovědnosti vašeho poskytovatele. Pouze mu oznámíte, kde máte novou pobočku, jaké procesy se tam budou realizovat a s kolika uživateli. 

Při přechodu ke cloudovému provozování podnikového informačního systému musí výrobní firma pečlivě vybírat svého partnera – poskytovatele. Ne nadarmo se říká, že je to vlastně něco jako životní partner. Navíc je potřeba zvolit i správnou dělbu práce a odpovědnosti mezi vlastní zaměstnance a poskytovatele cloudu. Cílem je, aby výrobní podnik nepřišel o strategické znalosti a schopnosti rozvíjet své podnikové procesy, a tudíž i svou společnost. Proto obvykle rozdělujeme ERP systém na části strategické a ty, jež může společnost bez obav předat do zodpovědnosti poskytovatele. 

Strategické části (zvyšování výkonnosti, rozvoj, technologický plán) mohou zůstat v gesci vlastních zaměstnanců. Taktické části (řízení infrastruktury, správu aplikací) může výrobní firma bez obav předat do cloudu. Mezi strategickými a taktickými částmi však neexistuje ostrá hranice. Posouvá se podle vzájemné důvěry mezi zákazníkem a poskytovatelem cloudu a také podle informačně-technologické vyspělosti zákazníka. Nadnárodní firmy mají tendenci větší část přesouvat na svého IT partnera a české podniky zase spíše rozsah cloudových služeb zužují. Díky tomu však při tom naráží na vlastní omezené IT zdroje a bohužel se tak stále točí v kruhu. 

Další článek: Potenciál kolaborativních robotů v automatizaci obrábění kovů