Hoblovací, obrážecí, protahovací a protlačovací stroje