Intuitivní ovládání břemen s řetězovým kladkostrojem s funkcí balancéru

Konecranes and Demag s.r.o.
— vydáno 5. května 2020

V řetězovém kladkostroji DCBS představuje společnost Konecranes and Demag kompaktního pomocníka se systémem inteligentního řízení. Využití najde při montáži, kde nabídne především jednodušší a bezpečnější práci při spojování dílů.

Inzerce

Ve svém základním provedení je DCBS řetězovým kladkostrojem s variabilní rychlostí, který je postaven na osvědčené řadě kladkostrojů DCS. Obvyklé úkoly vykonává tento kladkostroj dokonalým způsobem. Operátor používá ovládací rukojeť D-Grip Servo ke zdvihání nebo spouštění břemene o maximální hmotnosti 160 kg, které probíhá s podporou elektromotoru.

Od ostatních řetězových kladkostrojů se pak model DCBS liší integrovanou funkcí balancéru, kterou převzal z elektrického balancéru Demag DBE. Kladkostroj je díky tomu schopen vést břemena bez ovládání ovladačem. Operátor jednoduše zvedne břemeno do požadované výšky a potom může oběma rukama nastavit přesnou polohu, protože už se nemusí zdržovat „zbytečným ovládáním“ na ovládacím panelu. Práce je tak výrazně jednodušší – a to nejenom v případech, které vyžadují přesné nastavení polohy.

Přepínačem nebo automatickým způsobem, v závislosti na vybraném režimu ovládání, jednotka DCBS přepíná mezi dvěma provozními režimy, „ovládání uchopení“ a „ovládání břemen“ – cílem je intuitivní ovládání břemene. Kladkostroj je vybaven výkonnými senzory, s jejichž pomocí kladkostroj dokáže toto ovládání dokonale realizovat.

Ruční sílu, kterou musí vyvíjet operátor, snímá systém ovládání uchopení tlakovým snímačem a tuto informaci používá k regulaci zdvihání. Operátor tak nemusí kladkostroj ovládat žádnými tlačítky.

Integrovaný senzor zatížení snímá hmotnost břemene a případné kolísání hmotnosti a na základě těchto hodnot určuje v režimu ovládání břemene požadovaný směr pohybu a rychlost. Operátor se tak může soustředit na posunování břemene do požadované polohy oběma rukama.

V režimu montáže, který je vhodný především při vodorovném spojování komponent, jsou všechny případné nekontrolované pohyby břemene zastaveny a přeměněny na jemné houpání. Komponenty je pak možné snadno spojit k sobě. Rovněž se tím předchází poškozením při nárazech mezi díly; výsledkem je pak také rychlejší práce při montáži.

Čtvrtým provozním režimem kladkostroje DCBS je režim odebrání břemene. Tato funkce je užitečná například při výměně nástrojů nebo odebírání dílů z upínacích přípravků nebo zkušebních lavic. Balancér je možné nastavit tak, aby prováděl zdvihání jen do okamžiku dosažení předem nastavené síly. Přídavná zařízení pro manipulaci s břemenem je tak možné zdvihnout a předepnout – potom je možné břemeno odebrat z upínacího přípravku, aniž by hrozilo nebezpečí jeho pádu nebo náhlého vytažení nahoru. Zároveň je zařízení nebo upínací přípravek chráněn před extrémními silami.

Všechny provozní režimy jsou propojeny s dalšími ochrannými a bezpečnostními funkcemi, například nastavitelnými limity zatížení a rychlosti, které dále zvyšují bezpečnost při práci.

Ve spojení s lehkým jeřábovým systémem Demag KBK poskytuje kladkostroj DCBS požadovanou mobilitu pro vodorovnou přepravu břemen.

Kromě svého inovativního přímého ovládání břemene nabízí kladkostroj DCBS řadu konstrukčních prvků, které zjednodušují jeho ovládání, zvyšují bezpečnost a minimalizují požadavky na servisní zásahy. Patří sem například prokluzová spojka s automatickým odpojením podle monitorování rychlosti; tím se předchází permanentnímu prokluzování při přetížení. Protože je brzda umístěna v nosné konstrukci před prokluzovou spojkou, je zamezeno sebemenšímu poklesu břemene a v případě poruchy automaticky zasáhne brzda.

Celkově všechna tato opatření znamenají, že převodovka a prokluzová spojka nevyžadují preventivní údržbu po dobu 10 let – a že bezpečnostní funkce splňují minimálně požadavky výkonnostní třídy C a kategorie 2 podle normy EN ISO 13849-1.

S tímto funkčním profilem kladkostroj DCBS zjednodušuje práci operátorovi, umožňuje velmi přesnou a bezpečnou manipulaci s břemeny a dokáže plnit i další úkoly nad rámec pouhého zdvihání břemen.

www.demagcranes.com/cs

Další článek: Snižování emisí je možné i na základě dostupných technologií