K navýšení výroby pomůže optimalizace pomocí ERP systému

K navýšení výroby pomůže optimalizace pomocí ERP systému Minerva Česká republika, a.s. vydáno dne 26. dubna 2023

Firmy, kterým se stále nedaří optimalizovat výrobu, mohou dosahovat až o třicet procent nižší efektivity. Jedná se především o skluzy v dodávkách zákazníkům a zbytečně vysoké náklady na výrobky. Optimalizace výroby pomocí ERP systému může být poměrně snadným řešením.

Zvládnutí optimalizace výroby začíná střednědobým plánováním. ERP systém musí dokázat dynamicky v čase vyhodnotit zakázky a prognózy prodeje, porovnat je se zásobami, rozpracovaností a materiálem na cestě a navrhnout hrubý plán výroby a nákupu včetně optimalizace dávek. Hlavním cílem je včasné zabezpečení materiálu pro výrobu, případně pak i identifikace kritických úzkých míst ve výrobě pro jejich včasnou eliminaci.

Krátkodobé rozvrhování výroby

Teprve až na střednědobé plánování navazuje krátkodobé rozvrhování výroby, jehož cílem je stanovení optimálního pořadí operací na pracovištích a organizace materiálového toku. Při této činnosti musí ERP systém obsahovat rozdílnou podporu pro opakovanou a pro zakázkovou výrobu. V případě opakovaných výrob jsou firmy většinou vybaveny specializovanými linkami, na nichž se vyrábějí větší série. Dopředu jsou vymyšleny postupy pro přestavby linek, výrobní dokumentace je graficky propracovaná tak, aby byly minimalizovány chyby, operátoři jsou detailně školeni na konkrétní operace a promyšlen je i materiálový tok. ERP systém transformuje výrobní příkazy vygenerované střednědobým MRP plánováním do rozvrhů pro klíčová pracoviště, která určují takt výroby (tzv. pacemakery). Rozhodující je při tom optimalizace pořadí výrobků na takovém pracovišti s cílem splnit termíny zakázek a minimalizovat přestavby linek. Od výrobních rozvrhů těchto linek se pak odvíjejí rozvrhy předchozích případně následných pracovišť. Často se s výhodou využívá organizace materiálového toku pomocí Kanbanu a principů štíhlé výroby.

Kanban smyčky

V ERP systému se pro každý artikl (tedy vstupní materiály, díly, polotovary, podskupiny i výrobky) definují Kanban smyčky. Obsahují vždy zdrojový supermarket, cílový supermarket, Kanban množství a optimální množství Kanbanů v cílovém supermarketu. ERP systém obvykle dokáže tyto parametry i automaticky vypočítat dle poptávky, informací z postupů a historie výroby. Jakmile klesne množství v cílovém supermarketu pod nastavené optimum, ERP systém generuje tahový signál na zdrojový supermarket pro doplnění. Zdrojem může být sklad, mezisklad nebo pracoviště a ERP systém optimalizuje pořadí práce ve zdrojích i při manipulaci dle priorit. Veškeré aktivity ve zdroji, na cestě i v cílovém supermarketu přitom monitoruje díky skenování operátorů RF terminály nebo průjezdy zásob RFID branami či hromadným snímáním štítků Kanban karet kamerami.

Rozvrh u zakázkových výrob

Firmy řešící zpravidla zakázkovou výrobu mají místo optimalizovaných výrobních linek k dispozici spíše univerzální stroje a obráběcí centra, na nichž lze realizovat velké množství velmi rozdílných operací. Pro krátkodobé rozvrhování výroby je pak rozhodující příprava CNC programů, pořadí operací se zohledněním výměny nástrojů a výměny vstupního materiálu. Tady se nelze spolehnout na připravené šablony pro stanovení pořadí operací, ale ERP systém musí nabídnout pokročilé APS rozvrhování, které dle termínů poptávky a dostupnosti materiálů stanoví priority operací a dle kapacit primárních zdrojů (pracovišť, pro která stanovujeme fronty operací), sekundárních zdrojů (dostupnosti přípravků, operátorů atd.) a seřizovacích časů (definovaných pomocí matic dle parametrů vstupních materiálů a operací) vypočítá optimální pořadí operací pro jednotlivá pracoviště. Dobře optimalizovanou výrobu poznáte nejen dle vyšší efektivity pracovišť, ale i dle snížení zásob v meziskladech a eliminace zaskladňování a vyskladňování pro následující operace, protože materiál a polotovary putují přímo z pracoviště na pracoviště a nikde se nehromadí.

Znalosti jsou nezbytnou součástí optimalizace výroby

Součástí optimalizace výroby je i zajištění schopných výrobních operátorů. U opakovaných výrob firmy nešetří na školitelích, školicích místnostech se vzorovými pracovišti a školicích procedurách. Cílem je průběžné proškolování nových i stávajících operátorů na konkrétní operace pro dosažení spolehlivého výkonu. Díky optimalizaci pracovišť, výrobních postupů a dokumentace existuje mnoho operací, pro které lze relativně rychle zaškolit i zcela nezkušené pracovníky. U zakázkových výrob je takových příležitostí méně. Rozmanitost úkonů a operací neumožňuje tak důslednou standardizaci jako opakovaná výroba a operátoři musí svou zkušeností eliminovat absenci propracovaných grafických návodek.

Optimalizaci výroby výrazně ovlivňuje nekvalita

Zejména opakovaná výroba je velmi citlivá na nečekané zmetky, protože nabourávají nastavené optimální dávky, Kanban a většinou nejsou k dispozici rezervy na jejich doplňování. Proto firmy hodně investují do předcházení nekvalitě. Již při návrhu výrobků akcentují nemožnost záměn podobných dílů při montáži a jednoduchost operací. V grafických průvodkách upozorňují operátory na kritická místa výroby a hojně využívají i samokontrolu operátorů. U zakázkových výrob jsou standardní součástí postupů kontrolní operace a ERP systém musí dohlídnout na jejich poctivé provádění.

Optimalizace výroby je nikdy nekončící proces zasahující návrh výrobku, podobu pracovišť, skladovací i výrobní prostory, lidi i organizaci práce a materiálového toku. Zejména poslední jmenované aktivity výrazně ovlivňuje ERP podnikový informační systém. Pokud má potřebnou funkcionalitu a vy ji dokážete využít, můžete svou efektivitu skokově zvýšit.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.