Kontrolní a hygienické postupy jsou u ochranných oděvů momořádně důležité

MEWA Textil-Service s.r.o.
— vydáno 10. května 2022

Jedině profesionální poskytovatel textilních služeb garantuje dodržení hygienických a bezpečnostních postupů pro zacházení s pracovním oblečením. Dominantní postavení v tomto oboru zaujímá firma MEWA, která zajišťuje servisní systém na 45 pobočkách v celé Evropě. Svým zákazníkům poskytuje pracovní oblečení včetně kontroly, údržby, skladování a logistiky.

Inzerce

Aby bylo ochranné oblečení funkční, musí v první řadě splňovat specifické bezpečnostní požadavky pro příslušná pracoviště. Mělo by být spolehlivé, ale také spolehlivě odolné. K tomu je potřeba, aby bylo ošetřeno podle potřeb oboru, ve kterém se využívá. Pro zachování ochranného efektu oděvů je tak podstatné i jeho praní. Prací procesy navíc zaručují vysokou úroveň hygieny, což je důležité nejen v časech pandemie. Přední poskytovatel textilních služeb MEWA vše splňuje s nejvyššími standardy kvality.

Bezpečnost podrobená zkoušce

MEWA provádí rozsáhlou kontrolu oblečení nejen kvůli bezpečnosti zaměstnanců, kteří ho nosí, ale také z důvodu právní jistoty pro zaměstnavatele. Aby byly oba požadavky splněny, zavádí se zkoušky kvality: od výběru tkaniny, přes testování údržby, kontrolu samotného oblečení až po dokumentaci všech procesů. 

Látky pro výrobu kolekcí MEWA se prověřují ve vlastním technickém centru již před jejich použitím. Jsou minimálně 30krát vyprány, zpracovány a poté podrobeny zkouškám. Namátkově se kontrolují mimo jiné vlastnosti textilu, jako je stálobarevnost nebo odolnost proti oděru a roztržení. „Kontrola kvality textilního materiálu se neprovádí u pronajatých oděvů, ale přímo u tkanin, které odpovídají výrobním šaržím, použitým u našeho oblečení,“ vysvětluje Thomas Hell, technický ředitel společnosti MEWA v Itálii. 

Pokud je oděv pravidelně používán, jsou všechny jeho části po každém praní zkontrolovány a v případě potřeby opraveny nebo vyměněny. Nakonec jsou veškeré procesy digitálně zaznamenány.

Ve firmě každý kus oblečení kontroluje speciálně vyškolený personál. Tento standardizovaný proces je podpořen technickými nástroji. K porovnání vzhledu oblečení a barev se používají fyzické hraniční vzorky, kontrolují se i reflexní vlastnosti oděvu. MEWA tak zajišťuje, že oblečení dodané zákazníkovi plní garantovanou ochrannou funkci i po několikanásobném vyprání. 

Oddělení výzkumu MEWA vyvinulo speciálně pro reflexní pracovní oblečení patentovaný a inovativní, automatizovaný testovací systém. Ten digitalizuje kontrolní procesy a je tak ještě spolehlivější. Jeho širší využití MEWA plánuje do roku 2023. 

Prověřená hygiena od praní až po dodání zákazníkům

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i tomu, jak se pracovní oděv pere, aby splňoval i po ošetření hygienické nároky a mohl být bezpečně dodán zákazníkovi. MEWA pracuje podle systému RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control System) a odpovídající evropské normy EN 14065. V rámci managementu hygieny jsou využity specifikace DIN EN 10524 pro potravinářský sektor. 

Všechny pobočky MEWA mají wfk certifikát, který stvrzuje, že lze oděv používat i v oblastech citlivých na hygienu. Každý typ oblečení, včetně ochranného tak splňuje požadavky platné například i u oděvů pro potravinářský průmysl. Praní probíhá při teplotách mezi 60 a 75 °C spolu s odpovídající dávkou dezinfekčních prostředků, které zajistí úplnou inaktivaci virů a bakterií.

Na všech pobočkách MEWA je při praní zaručeno co nejefektivnější odstranění nečistot. Kromě toho se v případě potřeby provádějí testy, aby se zajistil nejlepší možný výkon prádelen. Po vyprání oděvů probíhají další potřebné procesy, například dezinfekce, využití ochranných prostředků proti kyselinám a podobně. 

Hygienický řetězec trvá, dokud není oblečení vráceno zákazníkovi. „Nezbytnou součástí je důsledné mikrobiologické testování suchého oblečení a pracích pytlů přímo před dodáním zákazníkovi. Podle certifikovaných předpisů musí být kontroly prováděny pravidelně, například stěry a testy biologického znečištění nebo zkouškami kvality vody. V případě abnormalit jsou přijata vhodná protiopatření na základě systému řízení hygieny a poté je provedena další kontrola,“ vysvětluje Thomas Hell. MEWA tak zajišťuje dodržování hygienických standardů, ale také zachování ochranné funkce oděvů v průběhu celého servisního systému. 

Další článek: Ve Zlíně padaly rekordy