Ložiska NSK Life-Lube zvyšují životnost mycí linky

Firemní aktuality NSK Polska Sp. z o. o.
— vydáno 25. ledna 2022

Stále více podniků zpracovávajících zeleninu označuje řadu ložisek NSK Life-Lube jako optimální volbu, která umožňuje překonat tyto problémy zvláště u tak náročných zařízení, jako jsou myčky zeleniny.

Inzerce

Potravinářský průmysl vyžaduje od ložisek dlouhou životnost, velkou rychlost, hygienický provoz, robustní těsnění a mnoho dalšího. Bez těchto atributů se potravinářským závodům zvyšují náklady na údržbu a roste počet neplánovaných odstávek výroby, což má dopad na celkovou ziskovost. 

Ložiskové jednotky Life-Lube se skládají ze dvou hlavních součástí, z nichž první je pouzdro z termoplastického polyesteru (PBT) – materiálu, který zajišťuje odolnost proti korozi a eliminuje riziko znečištění úlomky z lakovaných nebo povlakovaných povrchů. Pouzdro je také vybaveno těsněními z nitrilové pryže, aby se zabránilo vniknutí nečistot, vody nebo čisticích chemikálií při opakovaném mytí zařízení. Ve srovnání s běžnými ložisky mohou uživatelé jednotek Life-Lube® snížit nebo dokonce zcela eliminovat roční náklady spojené s údržbou a prostoji.

Vložené ložisko řady Life-Lube z korozivzdorné oceli je vybaveno patentovaným mazacím systémem Molded-Oil, který obsahuje polyolefinovou pryskyřici napuštěnou olejem, takže není nutné žádné opětovné mazání – a to opět snižuje náklady na údržbu.

Mezi stále větší množství potravinářských závodů, které využívají výhod ložiskových jednotek Life-Lube, patří přední společnost na zpracování zeleniny. Závod byl v minulosti často čelil poruchám ložisek na velkoobjemové lince na mytí mrkve, což způsobovalo významné prostoje a snížovalo kapacitu výroby. Společnost musela měnit ložiska často i každých šest týdnů.

Tým odborníků společnosti NSK jako součást svého programu AIP Added Value Programme zhodnotil použití ložisek a analyzoval jejich použití. Společnost NSK se soustředila zejména na proces mytí mrkve, přičemž identifikovala problematické okolnosti z hlediska použití ložisek. Analýza ukázala, že životnost ložisek významně zkracuje vniknutí tvrdých nečistot a promývací kapaliny do ložiska. V důsledku toho se mazivo běžných ložisek brzy vymylo, což vedlo k předčasným poruchám.

Expertní tým specialistů NSK doporučil použít ložiskové jednotky Life-Lube s mazáním Molded-Oil. Následné testy prokázaly výrazně delší životnost ložisek. Po roce provozu nedošlo k žádnému selhání. Společnost zabývající se zpracováním zeleniny nyní dosahuje významné roční úspory nákladů, snížil se počet prostojů a požadavky na údržbu a zvýšila se produktivita.

Ložiska NSK Life-Lube jsou k dispozici s vnitřním průměrem od 20 do 40 mm. Jsou ideální pro všechny operace, kde je nevyhnutelný kontakt s provozními kapalinami. Pro zajištění flexibility konstrukce jsou pouzdra dodávána v různých typech, včetně přírubových se dvěma šrouby nebo čtyřmi šrouby, stojatých pouzder (domečků) a dělených pouzder.

Další článek: 3D tisk z kovových prášků může přinést levnější a lepší výsledky než konvenční CNC obrábění