MSV 2023 v Brně bude i letos čtyřdenní

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 13. března 2023

Jak je průmysl připraven na digitální éru? Které technologie pomohou zvýšit energetickou efektivitu a ušetřit náklady? Jaké nové obchodní příležitosti přináší měnící se svět? Odpovědi na tyto otázky budou v polovině října hledat na MSV v Brně desítky tisíc odborných návštěvníků.

Inzerce

Až do konce března 2023 se můžete přihlásit za cenově zvýhodněných podmínek a zajistit si místo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Důvody, proč neváhat, shrnuje ředitel projektu Michalis Busios: „MSV má dlouhodobě vysoký podíl odborných návštěvníků a také návštěvníků s vysokou rozhodovací pravomocí, tedy majitelů firem a zástupců vyššího managementu. Proto se přímo na veletrhu mohou vést relevantní jednání, která často ústí v realizované kontrakty. To potvrzují i výsledky průzkumu, který proběhl na minulém ročníku MSV. Kontakty s potenciálními tuzemskými či zahraničními zákazníky zde navázalo 95 % vystavovatelů.“ 

Největší prostor dostanou aktuální témata  

MSV se v roce 2023 zaměří na sedm klíčových témat, která hýbou současným průmyslem a jsou důležitá i pro jeho budoucnost. Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje jsou tradičním páteřním oborem brněnského veletrhu. Stejně tomu bude i letos, kdy se očekává početná účast nejen českých výrobců a zajímavý doprovodný programu připravený ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie.  

V centru pozornosti letos určitě bude energetika. Problematika úspor energií a vyšší energetické efektivity v průmyslové výrobě se na MSV řeší dlouhodobě. Ale v posledním roce dramaticky stoupla její naléhavost, protože ceny energií se pro průmysl staly limitujícím faktorem. Jak problém řešit nejen teď, ale i do budoucna, předvedou veletržní expozice i odborný doprovodný program. 

Evergreenem posledních ročníků je digitalizace průmyslu. I v roce 2023 bude toto klíčové téma rezonovat celým veletrhem a napříč jeho obory. Opět se dočká i zvýraznění v projektu Digitální továrna 2.0. 

S nástupem progresivních technologií do průmyslové praxe souvisí další klíčové téma aditivní výroba. S profesionálním 3D tiskem se můžete během veletrhu setkat mezi vystavovateli, ale také na největší oborové konferenci. Fórum aditivní výroby se letos uskuteční 11. října a nabídne výčet nejnovějších pokroků v aditivní výrobě, včetně ukázek využití v praxi a reálných zkušeností českých uživatelů. 

Na úspory materiálových zdrojů se zaměří cirkulární ekonomika zvýrazněná v expozicích specializovaného veletrhu ENVITECH. Téma startupy ukáže zajímavé investiční příležitosti především z oblasti vývoje, výzkumu a transferu technologií. Sedmé klíčové téma doprava a logistika je akcentováno bienálním veletrhem TRANSPORT A LOGISTIKA. 

Nenechte si ujít Digitální továrnu 2.0 

Čtvrtý ročník úspěšné expozice představí vzdělávací formou nejnovější služby a produkty v oblasti digitalizace. Letos se zaměří na digitální transformaci výrobních podniků a zvyšování efektivity nasazením umělé inteligence do klíčových procesů. Bude se řešit, jak je na tuto transformaci připravena česká ekonomika. Tahákem expozice se stanou prototypy chytrých autonomních strojů včetně jejich vazeb do firemního prostředí.   

Brněnský veletrh pomáhá obchodu 

Minulého ročníku MSV se v říjnu 2022 zúčastnilo 1256 vystavujících firem ze 41 zemí, mezi nimi 50 % zahraničních. Za čtyři dny prošlo branami výstaviště 52 148 návštěvníků ze 41 zemí. Průzkum společnosti Veletrhy Brno potvrdil vysokou spokojenost s účastí jak na straně vystavovatelů, tak na straně návštěvníků. Kontakty s potenciálními zákazníky z tuzemska i zahraničí navázalo 95 % vystavovatelů, 86 % jich bylo spokojeno s úrovní veletrhu. Podobné to bylo na straně návštěvníků: 91 % těch, kteří chtěli navázat obchodní vztahy, našlo na veletrhu obchodní partnery. 90 % plánuje návštěvu i v letošním roce. Plných 95 % loňských návštěvníků pracovně působí v průmyslových oborech a 84 % plánovalo v nejbližších dvou letech investici do nákupu výrobní techniky nebo modernizace firmy. 

Další článek: Odsávání a filtrace aerosolů: Je několikaletý bezúdržbový provoz opravdu možný?