NSK vyvinula ložiska pro hřídele ponorných čerpadel, která manipulují s kryogenními plyny a kapalinami

Firemní aktuality NSK Polska Sp. z o. o.
— vydáno 6. ledna 2022

Ponorná čerpadla pracující v kapalinách jako je vodík nebo LPG vyžadují speciální ložiska. Firma NSK vyvinula ložiska, která díky kleci ze samomazného fluoroplastu nepotřebují externí mazání.

Rostoucí počet projektů na celém světě dnes podporuje využívání vodíku jako zdroje energie. Tyto projekty často používají speciální ponorná čerpadla, která mohou spolehlivě čerpat plynná a kapalná média v nepřetržitém nebo přerušovaném provozu – při teplotách hluboko pod bodem mrazu, až kolem -200 °C.

U těchto čerpadel je klíčovým konstrukčním prvkem dvojité ložisko hřídele čerpadla. Odolnost proti korozi je nezbytná a nelze použít jiné mazivo než médium omývající okolí ložiska. Z hlediska tribologie je to však nepříznivá situace, protože klade velké požadavky na párování materiálů. Kromě toho musí ložiska vykazovat dlouhou životnost i při nízkých teplotách.

Společnost NSK proto vyvinula řadu kuličkových ložisek určených speciálně pro tyto výjimečné provozní podmínky. Ložiska se mnoha svými klíčovými konstrukčními prvky liší od běžných ložisek pro čerpadla. Například vnitřní a vnější kroužky jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli přizpůsobené zvláštním požadavkům valivých ložisek.

Stabilní klec, která zabírá celý vnitřní objem ložiska, vede valivé prvky (také z korozivzdorné oceli), zatímco materiál klece, samomazný fluoroplast, zajišťuje chod ložiska s malým třením bez externího mazání. Vysoce výkonný fluoroplast je navíc extrémně odolný proti opotřebení a má příznivé vlastnosti při nízkých teplotách a rychlostech až 3 600 otáček za minutu. Klec je dvoudílná, obě poloviny jsou spojené nýty z korozivzdorné oceli. V laboratorních testech a v praxi tato kuličková ložiska dosahují výrazně delší životnosti než jiná ložiska, například s klecí vyrobenou z tvrdé fenolové pryskyřice, která se v těchto případech také používají.

Ložiska NSK jsou k dispozici v různých velikostech (průměr hřídele 30 až 100 mm) a jsou ideální pro čerpání kapalného vodíku jak ve výrobních závodech, tak v decentralizovaných zařízeních, jako jsou vodíkové čerpací stanice.

Ložiska jsou vhodná i pro čerpadla, která manipulují s jinými kryogenními plyny, jako je kapalný dusík.

Další článek: Společnost Seco Tools dosáhne emisní cíle s devítiletým předstihem