Optimální soustružení ocelí díky novým sortám s ukazatelem opotřebení

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
— vydáno 1. května 2022

Obrábění ocelí není snadná disciplína, na tom se shodne většina zkušených expertů z oboru třískového obrábění. Ti vítají jakékoliv řešení, které jim obrábění usnadní. Proto se společnost CERATIZIT rozhodla inovovat své soustružnické sorty.

Inzerce

I novační proces CERATIZIT zahájil pro nerozšířenější skupinu, a to ISO-P pro soustružení ocelí. Oceli v třídě ISO-P jsou zdaleka největší materiálovou skupinou, protože zahrnují materiály od nízkouhlíkových ocelí až po vysoce legované oceli. K tomu je nutné zohlednit mnoho dalších vlivů, jako je pevnost a tažnost materiálu, výchozí stav polotovaru a v neposlední řadě řezné podmínky. Aby byl výběr vhodné sorty vyměnitelných břitových destiček snazší, specialisté na soustružení ze společnosti CERATIZIT vyvinuli vlastní sorty vyměnitelných břitových destiček a přizpůsobili je celé škále materiálů v třídě ISO-P. 

Nové sorty s vyšším výkonem 

„Ve srovnání s původními mají nové soustružnické břitové destičky dostupné v sortách CTCP115-P, CTCP125-P a CTCP135-P znatelně vyšší výkon: až o 20 procent delší životnost mluví sama za sebe a naše soustružnické nástroje jsou nyní pro zákazníky atraktivnější,“ říká Stefan Karl, Product Manager Cutting Tools ve společnosti CERATIZIT. K tomu dodává: „Každý, kdo se dostatečně neseznámí s možnými alternativami a osvědčenými postupy při výběru vhodné sorty břitových destiček a nevyužije tak nabízený potenciál k optimalizaci jejich výroby, může ztratit konkurenční výhodu.“ Pro zvýšení výrobní produktivity u svých zákazníků inovovala společnost CERATIZIT své nové sorty pro soustružení ocelí, a to od substrátu přes geometrii až po jedinečný povlak Dragonskin. Upgrade nabízí optimální pevnost v lomu a stabilitu řezných hran, aby vydržely i extrémní teploty v zóně řezu a odolaly plastické deformaci. Nové sorty břitových destiček jsou proto připraveny na všechny výzvy, bez ohledu na to, zda jsou obráběné materiály extrémně pevné, nebo jsou naopak houževnaté. Sorta CTCP115-P (ISO P15) je zvláště vhodná pro hladké řezy se stabilními řeznými podmínkami a souvislé řezání. Druhá sorta CTCP125-P (ISO P25) je univerzální a je určena pro širokou oblast soustružení od dokončování až po hrubování. Třetí nejhouževnatější sorta CTCP135-P (ISO P35) je vhodná pro řezy za nestabilních a obtížných podmínek. 

Dragonskin v novém složení 

Nový speciální povlak Dragonskin je díky své optimalizované struktuře vrstev navržen tak, aby prodloužil životnost a zkrátil dobu obrábění. Rozhodujícím způsobem přispívá k výkonu nových sort ISO-P pro soustružení ocelí. Díky mechanické dodatečné úpravě dosahuje nový povlak jedinečného stavu zbytkového napětí na jeho povrchu, což se úspěšně promítne při obrábění vyšší životností a spolehlivostí procesu. 

Spolehlivost procesu díky detekci opotřebení 

Když se blíží konec životního cyklu řezné destičky, dochází k poklesu výkonu a zvyšuje se nebezpečí kolize. „Pokud to zjistíme příliš pozdě, může dojít k výraznému snížení kvality obrábění. V horším případě může dojít, pokud je nástroj držen až za jeho hranici, k jeho poškození uprostřed procesu. V takovém případě je poškozená břitová destička tím nejmenším problémem, ale poškozený obrobek představuje mnohem závažnější potíž,“ říká Stefan Karl. „Pokud však uživatel sleduje a identifikuje rozsah opotřebení pomocí nové indikátorové vrstvy (zlatá vrstva na obvodu destičky), může předejít včasnou výměnou případným kolizím.“ 

Rozpoznání opotřebení v závislosti na obráběném materiálu a řezných podmínkách patří k disciplíně technologie obrábění a pro úspěšné výsledky ve výrobě by si měli tuto znalost osvojit i operátoři, kteří můžou ovlivnit výrobní proces k požadované efektivnosti. „Mnoho našich zákazníků si přálo tuto funkci, tzv. destičky se snadnou detekcí opotřebení, a proto jsme ji začlenili do nejnovější generace našich sort pro soustružení ocelí. Tuto funkci zajišťuje speciální zlatočerný povlak Dragonskin,“ vysvětluje Stefan Karl. Nové břitové destičky ve třídě ISO-P jsou dostupné od ledna 2022. 

Další článek: Data z výroby jako zdroj pro účelné zavádění automatizace