Poptávka po renovaci nástrojů stoupla ve firmě Seco Tools o 30 %

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 3. ledna 2023

Monolitní frézy a vrtáky představují jednu z nejrychleji rostoucích oblastí v portfoliu společnosti Seco Tools. Také služba jejich renovování zaznamenala v roce 2022 nárůst o více než 30 %.

Kromě významných úspor nákladů pro zákazníky získává nástroj renovovaný v Seco 85 % až 95 % své původní výkonnosti v porovnání s nástroji, které jsou pouze přebroušeny nebo přeostřeny. Výkon renovovaného nástroje vyhovuje dnešním pokročilým strategiím obrábění bez nutnosti znovu nastavovat parametry nebo obětovat výkon. Například při dynamickém frézování, kdy je do řezu zapojena pouze malá část průměru nástroje. Výrobci se tak také snaží zvyšovat svou udržitelnost a pomáhají snižovat jak emise na dílec, tak i emise způsobované výrobou nových monolitních nástrojů z přírodních surovin.

Renovování versus přebrušování

Proces přebroušení pouze znovu naostří břity nástroje. Proces renovování Seco však navrací monolitní nástroje do stavu, který se z hlediska vlastností a výkonu blíží jejich původnímu. Takovou úroveň kvality společnost Seco plně zaručuje – a výrobní podniky tuto záruku vyžadují, zejména ve věci stability procesů v automatizovaných a bezobslužných provozech.

Výhody procesu Seco

Při renovování nástrojů se zde používá úplně stejný postup, jako při výrobě nástroje nového. To zahrnuje všechny příslušné kroky broušení – na stejném typu stroje a se stejnými programy i typy kotoučů, ale také opětovnou aplikaci povlaků, které byly naneseny při výrobě nového nástroje. Společnost Seco identifikuje každý nástroj a zvolí program jeho renovace tak, aby odpovídal všem originálním specifikacím a zajistil veškeré potřebné mikro- i makro-geometrické vlastnosti.

Navíc lze renovaci Seco provést na stejném nástroji obvykle dvakrát nebo třikrát – čímž se výrazně prodlouží jeho životní cyklus. Podle Ruuda Zanderse, globálního vedoucího pro renovace ve společnosti Seco Tools, představuje každý z těchto obnovovacích cyklů náklady na úrovni poloviny až jedné třetiny ceny nástroje nového. „Úspory,“ říká Ruud Zanders, „lze jednoduše vyjádřit rovnicí 1+3=2 (cena jednoho nového nástroje plus tři jeho renovace se rovná ceně dvou nových nástrojů).“

Renovace přispívají k cirkulární ekonomice

Program renovace společnosti Seco Tools přispívá ke třem základním principům cirkulární ekonomiky (eliminace odpadů a znečištění, oběh produktů a materiálů a regenerace přírody) a pomáhá výrobním podnikům maximalizovat životní cyklus monolitních nástrojů, udržuje produkty déle v provozu a snižuje dopady na životní prostředí. Nástroje lze díky renovaci několikrát opětovně použít a teprve potom recyklovat.

Další článek: Vítěz Elektrotechnické olympiády navrhl rychlou a levnou analýzu nanodiamantů