Progresivní obráběcí metoda power skiving šetří čas i peníze

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 18. dubna 2022

Výroba ozubení z pohledu technologií patří k nejnáročnějším úlohám ve strojírenství. Společnosti Baumüller se tento výrobní proces podařilo zefektivnit díky technologii power skiving od Seco Tools.

Společnost Baumüller je předním světovým výrobcem motorů pro lodní průmysl a pestré škály elektromotorů i automatizačních systémů, které najdou své uplatnění v mnoha sektorech průmyslu. Uvést lze oblasti všeobecného strojírenství, energetiky, zdravotnictví, robotiky a v poslední době i stále rostoucí segment e-mobility. Od roku 1992 má Baumüller zastoupení v České republice. Ve výrobním závodu ve Skalici nad Svitavou nám blíže představili metodu obrábění power skiving, jež zde byla spuštěna v rámci spolupráce s výrobcem obráběcích nástrojů, společností Seco Tools.  

Propojení špičkových technologií  

Jak bylo napsáno v úvodu, v případě výroby ozubení hovoříme o jedné z nejsložitějších výrobních operací, jež logicky klade velký důraz na kvalitu strojů, odborné znalosti obsluhy a také na výkon a přesnost obráběcích nástrojů. Nejpoužívanější výrobní metodou ozubení je třískové obrábění, a to buď dělicím, nebo odvalovacím způsobem a protahováním nebo obrážením. U obrábění je pak často zvolenou metodou frézování, a právě v této oblasti spoléhají zástupci společnosti Baumüller na nabídku nástrojů od Seco Tools. „Seco Tools je pro nás v otázkách frézování skutečně kompetentním partnerem. Kdykoliv je potřeba, jsou nám zástupci této firmy maximálně nápomocni při nastavování optimálních řezných parametrů. Technická podpora funguje skvěle, stejně jako zásobování a rychlost dodávek. Když jsem do Baumülleru přišel, už zde s těmito nástroji pracovali, a po osobní zkušenosti považuji mnohé z nich za téměř nenahraditelné, což rozhodně platí právě u metody power skiving, kterou jsem do firmy zavedl a aktuálně ji využíváme na novém soustružnicko-frézovacím centru DMG CTX gamma 2000 TC, které patří k absolutní špičce na trhu,“ říká technolog výroby Tomáš Sedláček, jenž nás provázel celým areálem.  

Co je power skiving a jaké výhody přináší?

Ve zkratce řečeno se jedná o vysoce účinnou a perspektivní metodu obrábění, jež představuje kombinaci odvalovacího frézování a obrážení, a umožňuje tak provádět veškeré obráběcí úlohy na jedno upnutí. To mimo jiné přináší velkou časovou úsporu, v případě firmy Baumüller hovoříme konkrétně o takřka neskutečných 40 minutách uspořeného času na 1 kus. Právem tak tato metoda nachází své uplatnění především při sériové výrobě ozubených kol a drážkovaných hřídelí, kde je její efektivita nesporná. Metodu power skiving lze využít i při obrábění za sucha, během kterého se snižují náklady na řeznou kapalinu, což přispívá k šetrnému obrábění, jež je současným celosvětovým trendem. 

Více k aplikaci ve firmě Baumüller nám sdělil vedoucí technického oddělení Seco Tools CZ, David Mezírka: „Díky firmě Baumüller jsme dostali velmi zajímavou příležitost účastnit se zavádění aplikace dnes velmi produktivní metody výroby ozubení metodou power skiving. Jedná se o technologii, která výrazně zvyšuje produktivitu a umožňuje obrábět dílec bez nutnosti použití specializovaných strojů pro výrobu ozubení. Je ovšem nezbytné mít k dispozici soustružnicko-frézovací centrum s opcí power skiving, které tento způsob obrábění umožňuje. V dnešní době se takové stroje objevují u zákazníků stále častěji, a tudíž roste i poptávka po příslušných nástrojích. Naše firma v těchto případech vždy nabízí kompletní přípravu i následnou realizaci dle požadavků zákazníka. Na počátku je zcela nezbytné zhodnotit, zda má zákazník pro tuto metodu možnosti i strojové vybavení, a stejně tak je nutné posoudit, zda se investice do této technologie vyplatí. Ne vždy tomu tak musí být – třeba v případě velmi malých sérií. Následně, po konzultaci všech nezbytných detailů, připravíme v naší konstrukci nástroj k odsouhlasení. Ten potom představíme zákazníkovi včetně kompletního řešení. Po akceptaci návrhu jsou nástroje zadány do výroby. Po dodání nástroje odladí technici Seco celý proces obrábění ve spolupráci se zákazníkem přímo na stroji ve výrobě. 

Jedná se o celkem specifickou metodu obrábění, a proto vždy posuzujeme jednotlivé případy individuálně tak, abychom dosáhli všech předepsaných požadavků. Obrábění zubů bývá zpravidla jednou z finálních operací, takže nesmíme podcenit žádný krok v přípravě procesu, aby byla výsledná kvalita vždy bezpečně dodržena.“ Tomáš Sedláček dále doplňuje: „Obrážení se v minulosti provádělo na jiném stroji, než na kterém probíhala výroba, a už samotné nastavování zabralo mnoho času. Používali jsme i jiné nástroje, s nimiž jsme však nebyli zcela spokojeni. Avšak díky konečnému spojení kvalitního stroje, který disponuje maximální tuhostí a přesností, výkonných a přesných nástrojů od Seco Tools a technologie power skiving zvládneme nyní tuto výrobní operaci, jež nám dříve zabrala zhruba 45 minut, za 3,5 minuty. Časová úspora je naprosto neskutečná, dá se říci, že jsme ušetřili asi čtyřicet směn ročně, přepočteno na peníze je to úspora přes tři čtvrtě milionu korun.“  

Power skiving s nástroji Seco  

Dle slov technologa výroby Tomáše Sedláčka není aktuálně mnoho výrobců, kteří nástroje pro tuto perspektivní metodu obrábění nabízejí. Přitom volba správné frézy je v případě power skivingu zásadní, neboť díky vhodně zvolenému nástroji lze dosáhnout maximální přesnosti, optimálních výsledků i finančních úspor. „Jsem velmi rád, že jsme v nabídce Seco Tools našli nástroj, jenž maximálně splňuje naše představy. Dříve jsme používali nástroje od jiného dodavatele, který byl sice levnější, nicméně životnost nástrojů nebyla zdaleka ideální. Pro vaši představu: aktuálně jsme s jedním nástrojem schopni obrobit i 90 kusů, dříve s jinými nástroji to byl kus jeden. Obrovskou výhodu u nástrojů Seco spatřuji ve výměnné korunce, jež se dá nastavit na velmi přesné parametry. Tělo nástroje má po bocích šest šroubků, díky kterým se dá korunka ideálně vycentrovat, nástroj tak pracuje s maximální přesností a navíc obrábí rovnoměrně,“ upřesňuje Tomáš Sedláček. 

Společnost Baumüller má aktuálně otevřené nové projekty a díky dobrým zkušenostem s nástroji Seco Tools tak uvažuje o jejich dalším využití. Zda nástroje obstojí i v dalších obráběcích operacích, si mohou zástupci společnosti ověřit i díky bezplatným testovacím sadám. Po předchozích zkušenostech však nebude jediným rozhodujícím faktorem pořizovací cena, velký důraz bude kladen především na výkonnost a životnost nástrojů.

Rozšiřování výrobních prostor v souladu s moderními trendy

Během návštěvy rozsáhlého výrobního areálu ve Skalici nad Svitavou jsme se dozvěděli i o dalším plánovaném rozšíření výroby. Stavba nové haly začíná dostávat jasné obrysy a dle slov našeho průvodce by měla splňovat všechny trendy a požadavky současné výroby. Ostatně, s automatizací i digitalizací výroby firma již začala, a to například v podobě zavádění systémů pro efektivní a udržitelnou výrobu. Na základě prvotních zkušeností jsou již zpracovávána první dostupná data. Díky vyhodnocení všech údajů a dostupné statistice tak může výroba včas reagovat řadou preventivních zásahů, které eliminují zbytečné prostoje či procesní kroky ve výrobě. 

„Modernizace výroby je naprosto nezbytná, a to nejen vzhledem ke konkurenci, ale i s přihlédnutím k požadavkům našich zákazníků, kteří chtějí mít své výrobky stále rychleji u sebe. Plusy, které s sebou modernizace stávajícího provozu přináší, jsou viditelné již nyní a věřím, že i naši zaměstnanci je dokáží brzy více ocenit. Další věcí je atraktivita prostředí pro mladou generaci, která už bude chtít pracovat na moderních strojích s přehlednou velkou obrazovkou a pohybovat se v čistém pracovním prostředí. Jen je škoda, že velmi málo studentů, kteří k nám dochází na praxe, projeví skutečný zájem a nadšení pro věc. Věřme, že se tato situace spraví a mladá generace najde cestu ke strojařině, jež je s Českou republikou neodmyslitelně spjatá,“ uzavřel naše setkání Tomáš Sedláček. 

Další článek: Co přináší nová verze CAD/CAM softwaru Tebis V4.1 R3