Se softwarem FormControl X je bezobslužné spuštění CNC stroje na dosah ruky

Blum-Novotest s.r.o.
— vydáno 15. listopadu 2023

FormControl X je uživatelsky jednoduché a ekonomicky dostupné řešení pro automatizované výrobní buňky či linky. Jeho hlavním cílem je převedení stereotypních měřicích operací na obráběcí stroj, a to již u relativně nízkých sérií.

Inzerce

Globální konkurenční tlak v oblasti zakázkové CNC výroby zvyšuje nároky na firmy z hlediska efektivity jejího chodu, přičemž nejvyšší položkou bývají zpravidla personální náklady. Bezobslužnost a automatizace se tak stává zásadní konkurenční výhodou, a to samozřejmě nejen v tomto prostředí. Pro mnoho firem se však stále jedná o pouhý sen, který ztroskotá na financích nebo komplexnosti a složitosti implementace do výrobního procesu. 

FormControl X však představuje uživatelsky jednoduché a ekonomicky dostupné řešení pro automatizované výrobní buňky či linky, které navíc dává ekonomický smysl již při relativně nízké sériovosti. Možnost bezobslužného spuštění CNC stroje na noční směně nebo o víkendu, navíc bez zbytečných obav, je tak s FormControl X téměř na dosah. 

Používejte CNC v režimu CMM, automaticky 

Předchozí verze systému FormControl (bez „X“) byla založena na scénáři, v němž operátor pracuje u stroje s notebookem a současně zpracovává měření. Dnešní trend však již směřuje k úplné bezobslužnosti strojů. Základním cílem vývoje FormControl X proto bylo umožnit 100% automatizaci měření, díky které měřicí rutinu spouští CNC stroj a nikoliv člověk. Výrobní stroj (CNC) se tak defacto sám automaticky přepíná do režimu souřadnicového měřicího stroje (CMM). Tímto způsobem lze obrobky měřit po každé výrobní operaci, přičemž získané výsledky slouží jako korekční hodnota a základ pro optimalizaci obrobení další komponenty. Za tímto účelem definuje uživatel při vytváření projektu intervenční limity, které software používá k provádění odpovídajících korekcí opotřebení nástrojů. Zatímco FormControl byl zaměřen na dražší díly v kusové výrobě, FormControl X se zaměřuje i na malou, střední a velkosériovou výrobu. Veškerá naměřená data a výsledky jsou pak přístupné ve webovém prohlížeči pomocí různých koncových zařízení, jakými jsou mobil, tablet či počítač. 

Jeden systém pro více strojů 

Celý software běží na moderní síťové architektuře klient-server. Počítačové stanice, CNC stroje či mobilní zařízení jsou propojeny do sítě, a stroje se tak mohou v kterýkoliv okamžik automaticky spojit s FormControl X a spustit měření. Měřicí proces může probíhat i na více strojích současně. Je také možné začít kdykoliv tvořit nový měřicí projekt na každém z počítačů nebo si zobrazit naměřené výsledky na tabletu či mobilu. Zjednodušeně řečeno: FormControl X může komunikovat v jeden okamžik s libovolným počtem klientů. CNC stroje lze dále slučovat do kompatibilních skupin a používat jeden měřicí projekt na více strojích se stejným řídicím systémem a kinematikou, což výrazně zvedá efektivitu přípravné fáze. 

Měřicí protokoly snadno a rychle 

FormControl X umí vyhodnotit všechny obvyklé geometrické veličiny podobně jako CMM. Jako příklad můžeme uvést kolmost, kruhovitost, válcovitost či rovinnost. Výstupní protokol měření tak může být věrným odrazem výkresové dokumentace vyráběné součásti. Vytváření měřicího projektu je velmi rychlé a intuitivní. Šikovnou funkci pak představuje našeptávač, který pouhým najetím kurzoru rozpozná geometrický element a nabídne uživateli nejpravděpodobnější varianty jeho měření a vyhodnocení. Funkci vyrovnání lze použít k přizpůsobení nulových bodů poloze i tvaru obrobku a dokonale tak eliminovat chyby jeho upnutí. Naměřené výsledky je možné zobrazit ve formě protokolu jednoho konkrétního dílce, i jako průběh či trend v rámci celé výrobní dávky. To zákazníkovi poskytuje velmi užitečný nadhled a konkrétnější představu o dlouhodobější kvalitě a stabilitě celého výrobního procesu. Měřicí protokoly pak lze velmi snadno přizpůsobit: toleranční limity lze zobrazit jako číslo nebo obrázek, lze definovat červené/zelené značení dle překročení/dodržení tolerance a mnoho dalšího. 

Další článek: Generační rozdíly ve firmách je potřeba řešit aktivně a vytrvale