Špičkové metrologické technologie prezentovala na odborném semináři společnost Renishaw

Renishaw s.r.o.
— vydáno 16. května 2019

Výhody špičkových metrologických technologií a tempo, jakým pronikají do současného průmyslu, prezentovala společnost Renishaw na semináři Inprocesní měření na obráběcích strojích, který proběhl v závěru dubna na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Inzerce

Oproti tradičním provozům je proces kontroly výrobků v továrnách využívajících současné inteligentní nástroje až třikrát rychlejší. Měřící systémy, jako je Equator od Renishaw, jsou totiž v těch nejvyspělejších továrnách součástí výrobních zařízení a poskytují výrobci okamžitou zpětnou vazbu. Odpadají nepravidelná měření, a tím i výpadky v kvalitě, což se projevuje na snížení zmetkovitosti výrobků. Jak na semináři uvedl Jon Kerry ze společnosti Renishaw, v současném automobilovém průmyslu kontroluje kvalitu již více než 1500 kontrolních systémů Equator, zpravidla jako součást robotických výrobních linek. I v České republice se najdou příklady toho, jak lze optimalizovat výrobu a minimalizovat ztráty inteligentními procesy měření.

Příkladem je výrobce Mipexa z Traplic na Moravě, kterému se během tří let podařilo stáhnout zmetkovitost svých výrobků pro automobilový průmysl z 10 % až na 0 %. O společnosti Mipexa jsme psali na stránkách časopisu STROJIRENSTVI.CZ a brzy přineseme tuto reportáž také online. V současné době již 100 % produkce v Mipexe kontrolují systémy Renishaw Equator a zavedení dvou robotizovaných výrobních buněk v roce 2018 mělo zásadní dopad na snížení nároků na obsluhu stroje. „Dražší lidskou sílu si můžeme dovolit přemístit na jinou efektivnější pozici a proces kontroly se automaticky zlevňuje. Jednoduše řečeno, masivně jsme doplnili vše potřebné na všechny typy strojů, neboť přínos těchto zařízení je obrovský,“ uvedl Michal Kubičík, vedoucí výroby a kvality společnosti Mipexa. 

Nejen sondy Renishaw na otevřených dnech a školeních

Equator jako součást své automatizované buňky využívá i společnost Kovosvit. Zařízení, které má obchodní úspěch, bude firma ze Sezimova Ústí v polovině května vystavovat i na veletrhu Prodex Basel 2019 ve Švýcarsku jako součást expozice CATALANO Werkzeugmachinen AG. Vedle Sezimova Ústí se v dubnu Renishaw se systémem Equator představilo rovněž v Kuřimi, v květnu pak tento systém představí na otevřených dnech CNC Investu v Praze.

Inteligentní nástroje pro řízení výrobního procesu v souvislosti s technologiemi obrábění prezentovala společnost Renishaw i absolventům brněnského VUT. Více než čtyřhodinový seminář 15. dubna v sídle společnosti Renishaw navštívilo 30 zájemců, kteří dokonale využili příležitost seznámit se podrobněji se špičkovými sondami i inteligentním kontrolním systémem Equator 300.

Více informaci na: www.renishaw.cz

Další článek: Společnost Mipexa investuje do automatizace a modernizuje výrobu