Týká se vás ESG reporting? Zlepšete výsledky i image firmy díky fotovoltaice

rewatt2

rewatt-logo reWATT s.r.o.
— vydáno 5. dubna 2024

Ještě nedávno byl pojem ESG rating poměrně neznámý, ale nastává doba, kdy se tato zkratka stane poměrně klíčovým faktorem v oblasti celosvětového byznysu.

Inzerce

Odpovědný a udržitelný přístup firem je aktuálním tématem. Odhaduje se, že během několika měsíců se investice do oblasti ESG stanou primárním segmentem, na který se budou firmy zaměřovat. Už nyní je pro největší české podniky povinností vykazovat reporting dat o udržitelnosti a brzy se k nim přidají i další společnosti. Tlak na environmentální, sociální a správní faktory je ale obecně čím dál vyšší a firmy, které nebudou mít dobrý ESG rating, se mohou v budoucnu potýkat s nižší konkurenceschopností.
Jak tedy vyzrát na ESG rating a reporting? Jednou z cest je investice do firemní fotovoltaiky od spolehlivého partnera. Projekční a realizační společnost reWATT s více než 13 lety zkušeností v oblasti výstavby FVE pro firmy je spolehlivým partnerem, který vás provede nejen procesem přípravy a realizace fotovoltaické elektrárny, ale pomůže vám i v oblasti získání nových dotací na FVE. Fotovoltaika pro firmy má mnoho výhod a nepatří k nim pouze finanční úspora. Jaké další plusy lze s výstavbou a provozem FVE očekávat?

Foto: reWATT

Vylepšení ESG ratingu

S narůstajícím tlakem od regulačních institucí, spotřebitelů a investičních fondů se stává udržitelnost klíčovým pilířem pro zajištění konkurenceschopnosti. Fotovoltaika je proto nejen prostředkem ke snížení uhlíkové stopy, ale i efektivním způsobem, jak vylepšit ESG rating.

Image a důvěryhodnost

Investování do fotovoltaiky není jen o splnění regulací, je to i o budování pozitivního obrazu firmy. Veřejnost, spotřebitelé a akcionáři se stále více zajímají o to, jak firmy přispívají k životnímu prostředí. Fotovoltaika není pouze technologickým řešením, ale též strategickým tahem, jak ukázat, že firma bere svůj společenský a environmentální dopad vážně.

Foto: reWATT

Finanční benefity

Investování do fotovoltaických řešení není jen o nákladech. Moderní technologie umožňují velkým korporacím generovat nejen ekologický přínos, ale i finanční výnosnost. Prodej přebytečné energie, uzavření PPA smluv, a dokonce i nové formy financování, jako jsou dotace, vytvářejí nové možnosti pro zelenou transformaci firem.

Foto: reWATT

Dlouhodobá strategie pro globální hráče

Realizace FVE jako součásti firemní strategie je investicí do budoucnosti. S rostoucím důrazem na udržitelnost a transparentnost ve světě obchodu firmy, které aktivně přistupují k fotovoltaickým řešením, nejen snižují svůj ekologický dopad, ale budují i mosty k novým obchodním příležitostem a partnerským vztahům. Pro velké hráče na trhu je fotovoltaika nejen technologickým pokrokem, který se okamžitě promítne do ESG reportingu, ale je i strategií pro budoucnost. Je to investice do udržitelného zítřka, do pozitivního image a především do globální konkurenceschopnosti.
Více se o ESG dozvíte na stránkách Asociace společenské odpovědnosti.

Další článek: Jak si student s pomocí 14 firem a jedné univerzity postavil vlastní robot