Vestavěné roboty obsluhují CNC obráběcí stroje OKUMA

Vestavěné roboty obsluhují CNC obráběcí stroje OKUMA Misan s.r.o. vydáno dne 13. ledna 2021

Automatizace provozu obráběcích strojů je velice žádané řešení pro zvyšování produktivity a kvalitativní způsobilosti výroby. Japonská OKUMA nabízí ojedinělé řešení Armroid, které vyniká zejména vysokou mírou integrace s vlastním výrobním strojem.

Tradiční přístup v oblasti automatizace provozu číslicově řízených obráběcích strojů průmyslovými roboty je založen na mechanickém i softwarovém oddělení obou systémů. Mechanické oddělení je nejčastěji realizováno automatickými (předními) dveřmi stroje, případně výsuvnou přepážkou, softwarové rozhraní je obvykle tvořeno tzv. interfacem pro robot s komunikací prostřednictvím zvoleného protokolu (například Profibus). Z tohoto přístupu je zřejmé, že se až dosud vyvíjely obráběcí stroje i roboty samostatně.  

Robot v pracovním prostoru stroje 

Společnost Okuma, jeden z největších světových výrobců obráběcích strojů, vyvinula a zabudovala robot nazvaný Armroid přímo do pracovního prostoru svého výrobního zařízení a jeho řízení přenesla do řídicího systému stroje. Okuma tak přináší originální řešení prostorového uspořádání stroje a automatizačního zařízení. Robot je součástí pracovního prostoru stroje, takže má snadný přístup k obrobku a může vykonávat i další činnosti (jiné než automatizační). Pro manipulaci s obrobky do 5 kg hmotnosti je Armroid vestavěn do CNC jednovřetenových soustruhů Okuma řady LB3000EXII. Silnější verze určená pro obrobky s hmotností do 10 kg se dodává s víceúčelovými obráběcími centry řady Multus. 


Robot ve své výchozí pozici neomezuje pracovní prostor stroje

 

Ovládací a nastavovací prostředí Armroidu zvané ROID Navi je plně integrované do řídicího systému strojů Okuma a splňuje zásadu jednoduchého ovládání pohybu robotu. I začínající operátor se naučí pracovat s robotem během jednoho dne. ROID Navi automaticky generuje pohyby robotu mezi zadanými krajními pozicemi zásobníku materiálu a osou vřetene tak, aby nedocházelo ke kolizím se strojem nebo s obrobkem. Před obráběním je pak možné ve 3D simulovat pohyby robotu a vyloučit případné vzájemné kolize se strojem a obrobkem. Operátorovi umožňuje systém ovládat robot ručně s vysokou citlivostí a přesností. 

Základní funkcí robotu je zakládání polotovaru obrobku do stroje, otáčení obrobku (je-li to nutné) a vyjímání hotového obrobku. Armroid spolupracuje se stohovacím zásobníkem přistaveným ke stroji. Robot vestavěný do pracovního prostoru však dovoluje provádět i další souběžné činnosti s operacemi stroje. Při soustružení dlouhých a štíhlých obrobků se Armroid využívá jako luneta, aby se zabránilo vzniku chvění při obrábění. Silným proudem řezné kapaliny odstraňuje robot třísky z řezu, aby nedošlo k jejich ulpívání na obrobku a případně k poškození jak obrobku, tak řezného nástroje. Ideálního přístupu robotu ke všem částem pracovního prostoru se využívá k automatizovanému čistění prostoru. Je zřejmé, že takovýto rozsah činností není proveditelný s běžným průmyslovým robotem. 

Uplatnění nachází Armroid především u malosériových až středněsériových výrob s potřebou častého přeseřizování pracoviště. V České republice tyto systémy nabízí, dodává, instaluje i servisuje společnost Misan z Lysé nad Labem. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.