Vestavěné roboty obsluhují CNC obráběcí stroje OKUMA

Misan s.r.o.
— vydáno 13. ledna 2021

Automatizace provozu obráběcích strojů je velice žádané řešení pro zvyšování produktivity a kvalitativní způsobilosti výroby. Japonská OKUMA nabízí ojedinělé řešení Armroid, které vyniká zejména vysokou mírou integrace s vlastním výrobním strojem.

Inzerce

Tradiční přístup v oblasti automatizace provozu číslicově řízených obráběcích strojů průmyslovými roboty je založen na mechanickém i softwarovém oddělení obou systémů. Mechanické oddělení je nejčastěji realizováno automatickými (předními) dveřmi stroje, případně výsuvnou přepážkou, softwarové rozhraní je obvykle tvořeno tzv. interfacem pro robot s komunikací prostřednictvím zvoleného protokolu (například Profibus). Z tohoto přístupu je zřejmé, že se až dosud vyvíjely obráběcí stroje i roboty samostatně.  

Robot v pracovním prostoru stroje 

Společnost Okuma, jeden z největších světových výrobců obráběcích strojů, vyvinula a zabudovala robot nazvaný Armroid přímo do pracovního prostoru svého výrobního zařízení a jeho řízení přenesla do řídicího systému stroje. Okuma tak přináší originální řešení prostorového uspořádání stroje a automatizačního zařízení. Robot je součástí pracovního prostoru stroje, takže má snadný přístup k obrobku a může vykonávat i další činnosti (jiné než automatizační). Pro manipulaci s obrobky do 5 kg hmotnosti je Armroid vestavěn do CNC jednovřetenových soustruhů Okuma řady LB3000EXII. Silnější verze určená pro obrobky s hmotností do 10 kg se dodává s víceúčelovými obráběcími centry řady Multus. 

Robot ve své výchozí pozici neomezuje pracovní prostor stroje

 

Ovládací a nastavovací prostředí Armroidu zvané ROID Navi je plně integrované do řídicího systému strojů Okuma a splňuje zásadu jednoduchého ovládání pohybu robotu. I začínající operátor se naučí pracovat s robotem během jednoho dne. ROID Navi automaticky generuje pohyby robotu mezi zadanými krajními pozicemi zásobníku materiálu a osou vřetene tak, aby nedocházelo ke kolizím se strojem nebo s obrobkem. Před obráběním je pak možné ve 3D simulovat pohyby robotu a vyloučit případné vzájemné kolize se strojem a obrobkem. Operátorovi umožňuje systém ovládat robot ručně s vysokou citlivostí a přesností. 

Základní funkcí robotu je zakládání polotovaru obrobku do stroje, otáčení obrobku (je-li to nutné) a vyjímání hotového obrobku. Armroid spolupracuje se stohovacím zásobníkem přistaveným ke stroji. Robot vestavěný do pracovního prostoru však dovoluje provádět i další souběžné činnosti s operacemi stroje. Při soustružení dlouhých a štíhlých obrobků se Armroid využívá jako luneta, aby se zabránilo vzniku chvění při obrábění. Silným proudem řezné kapaliny odstraňuje robot třísky z řezu, aby nedošlo k jejich ulpívání na obrobku a případně k poškození jak obrobku, tak řezného nástroje. Ideálního přístupu robotu ke všem částem pracovního prostoru se využívá k automatizovanému čistění prostoru. Je zřejmé, že takovýto rozsah činností není proveditelný s běžným průmyslovým robotem. 

Uplatnění nachází Armroid především u malosériových až středněsériových výrob s potřebou častého přeseřizování pracoviště. V České republice tyto systémy nabízí, dodává, instaluje i servisuje společnost Misan z Lysé nad Labem. 

Další článek: K marketingu každé firmy přistupujeme, jako by šlo o náš vlastní podnik