Vhodně zvolený nástroj přímo ovlivňuje strategii obrábění

obr_01_walter

WALTER CZ s.r.o.
— vydáno 29. února 2024

Firma Dušánek je dodavatelem komplexních a stále sofistikovanějších řešení v pestré škále aplikací. Spoléhá na tým zkušených techniků a možnost využívat nejmodernější nástroje a technologie, které současný trh nabízí. Srdcovou záležitost pak představují nástroje značky Walter, na které nedají dopustit.

Pavel a Jiří Dušánkovi. Dva bratři z Dobrušky, kteří propadli kouzlu strojařiny a pevně s ní propojili své profesní životy. V současnosti stojí v čele vlastní společnosti, která nese jejich příjmení, a oba tak společně s celým týmem kolegů usilovně pracují na tom, aby jejich jméno bylo pro zákazníky synonymem spolehlivosti, odbornosti a prvotřídní kvality. Zakladatel firmy, Pavel Dušánek, dobře zná krásu i náročnost práce v oboru strojírenství, neboť jako vyučený řemeslník prošel celým procesem výroby: od obsluhy CNC fréz, přes technologa výroby až po certifikovaného distributora obráběcích nástrojů Walter. A právě nabídka spolupráce s touto renomovanou značkou stála za vznikem vlastní firmy, jež je na trhu od roku 2010. Jiří Dušánek dlouhá léta pracoval jako úspěšný obchodní zástupce pro Walter CZ a k bratrovi se přidal v roce 2023, aby mu pomohl s náporem zakázek i vzrůstajícími požadavky zákazníků.

Sázka na odborné znalosti

S nástroji Walter se bratři Dušánkové setkávali po dlouhá léta, kdy s nimi dnes a denně přicházeli do kontaktu. Díky tomu znají jejich technologické možnosti a svým zákazníkům umí doporučit přesně takové produkty, které je posunou vpřed. A právě osobní zkušenost, podloženou bohatou praxí, vnímají jako svůj největší benefit.

Pavel Dušánek k tomu dodává: „Velmi si zakládáme na tom, že nejsme jen obchodníci s nástroji. Zákazníkům nabízíme ucelené řešení, za kterým se vždy skrývá velký kus technické práce. Každý z našich zákazníků má specifické požadavky. Každý proces promýšlíme od začátku, a to i v případech, kde výroba běží v pevně zajetých kolejích. Někdy stačí mírné korekce dílčích výrobních kroků a obrábění pak běží mnohem lépe. Jsme velmi aktivní v komunikaci a celkovém přístupu k našim klientům. Dobře víme, že kdo není aktivní, nic nemá a ničeho nedosáhne. Chceme, aby se našim zákazníkům dařilo a těší nás, když se je díky doporučenému řešení a správně zvoleným nástrojům podaří učinit konkurenceschopnějšími a posunout je na vyšší úrovně práce. Dlouhodobě pozorujeme, že se řada firem častěji poohlíží po náročnějších činnostech. Nechtějí trvale obrábět pouze jednoduché díly, ale snaží se o maximální využití potenciálu, a to i díky kvalitním a vysoce výkonným nástrojům, které jim předvedeme, a které jim umožní pustit se do výroby i velmi složitých produktů.“

Foto: Walter CZ

Nástroje využijeme na doraz

Značka Walter představuje obráběcí nástroje nejvyšší kvality. Bohatý sortiment standardních typů představuje zhruba 45 000 nástrojů. Zákazníkům stabilně nabízí prémiové produkty pro oblasti vrtání, soustružení a zapichování, frézování, závitování a nově, díky akvizici společnosti Frezite, dodává i speciální PKD nástroje, jež doposud v nabídce scházely. Velký důraz klade Walter na vlastní vývoj, díky kterému na trh dodává stále progresivnější produkty. Velmi aktivně pak reaguje na současné trendy v podobě digitalizace provozů či oblast nástrojového hospodářství, která řeší veškeré kroky od nákupu nástrojů, přes skladování až po renovaci a recyklaci. O tom, jak bude daný nástroj úspěšný v reálné výrobě však rozhoduje více faktorů. Znalosti a celková péče distributora jsou samozřejmě jedním z nich. „Walter bez pochyb nabízí vysoce kvalitní nástroje, jejichž potenciál je potřeba využít na doraz. Dnes se klade důraz na optimalizaci, efektivitu i ekonomiku provozu a plné využití potenciálu nástrojů je v tomto ohledu nutností. S ohledem na vlastní zkušenosti víme, že nástroje Walter zvládnou opravdu hodně těžké práce a díky jedinečnému povlaku dosahují pozoruhodných výkonů. Naší úlohou je ukázat operátorovi, že nástroje, které již považuje za opotřebené, toho dokáží mnohem víc. Ne vždy se setkáme s nadšením, ale v takových situacích přichází na řadu fakta v podobě jasných čísel, a ta jsou vždy na naší straně. Víte, celé je to především o tom, že se zákazník chce posunout, zlepšit svoji pozici na trhu a je ochotný pro to něco udělat. Nabídka firmy Walter je neuvěřitelně pestrá, což nám umožňuje uspět v bohaté škále aplikací. Jsme rádi za rozšíření sortimentu o speciální nástroje PKD, protože to nám to přináší zajímavé příležitosti k rozšíření našeho působení na trhu a první zakázky v tomto oboru jsme již realizovali. Aktuálně řešíme komplexní projekt, který, pokud se vše podaří, bude stát u zákazníka za vznikem nové samostatné divize. Zákazníci nás neustále zkouší a my musíme být připraveni jim vyhovět a podílet se tak na našem společném růstu,“ dodává Jiří Dušánek.

Foto: Walter CZ

Unikátní povlak Tiger·tec Gold

Označení Tiger·tec Gold nesou v sortimentu firmy Walter řezné materiály nejvyšší třídy. Jejich nejdůležitějším parametrem je výrazně delší životnost, jež je dosažena unikátním povlakováním. Zásadní rozdíl oproti klasickému povlaku využívanému i ostatními dodavateli je ve speciální struktuře a vyrovnání vrstvy TiCN (karbonitrid titanu). U povlaku nanášeného chemickou cestou (CVD) je běžně vysoce strukturovaná pouze vrstva oxidu hlinitého. Avšak například u povlaků soustružnických nástrojů Walter Tiger·tec Gold to platí i pro vrstvu karbonitridu titanu. To znamená, že jsou krystalograficky provázány jak krystality ve vrstvě oxidu hlinitého, tak v karbonitridu titanu. Tato velmi výrazná pilířovitá struktura zvyšuje homogenitu, a tedy i stabilitu celého povlaku. V praxi to vede ke značné redukci opotřebení hřbetu a vzniku trhlin. Společnost Walter strukturu TiCN navíc opatřila několika vrstvami, díky nimž jsou nové vyměnitelné soustružnické destičky Tiger·tec Gold ještě houževnatější a odolnější vůči tvoření trhlin. Poslední třetina vrstvy se vyznačuje třemi malými přechody mezi jednotlivými vrstvami. Celá vrstva je pak díky tomu elastičtější a disponuje i lepšími vlastnostmi zbytkového pnutí. Výsledkem je tlumicí efekt při styku řezné hrany s materiálem. To se ukázalo jako výhoda zejména v případě, kdy nástroj musí do dílu vstupovat opakovaně, například při čelním obrábění. „Tiger·tec Gold je nejlepší povlak, s jakým jsme se setkali. Umožňuje vyšší tepelnou odolnost, snese větší řezné rychlosti, je tvrdší a odolnější vůči mikrotrhlinám a má vyšší odolnost proti opotřebení. Společně s geometrií a celkovou kvalitou zpracování tak řadí nástroje Walter na nejvyšší příčku. Životnost nástrojů však výrazně ovlivňuje i jejich správné používání, které, ve spolupráci se zkušeným týmem vede k nastavení nejlepší strategie obrábění. Z praxe máme potvrzeno, že několik standardů lze nahradit jediným dobře zvoleným nástrojem. Jsme si vědomi toho, že v několika případech skutečně nabízíme ty nejlepší produkty na světě, které představují inovativní funkční technická řešení. A jsme rádi, že díky dobrým vztahům s našimi zákazníky můžeme řadu takových aplikací předvést novým zájemcům v ostrých podmínkách, kde již úspěšně dosahují stanovených cílů,“ upřesňuje Pavel Dušánek.

Foto: Walter CZ

Zájem o Tool Management roste

Automatické výdejní systémy nástrojů zjednodušují každodenní práci u stroje, minimalizují náklady na zásoby a udržují všechny potřebné nástroje k dispozici v režimu 24/7. V provozech se sériovou výrobou jsou téměř nezbytným pomocníkem, ale jeho funkčnost velmi brzy ocení i ti, kteří řeší výrobu kusovou. Všechny kroky v logistice nástrojů před a po obrábění jsou spojené s náklady, které však negenerují žádný obrat. Walter dokázal všechny tyto kroky soustředit do programu Walter Multiply, který vyřeší otázku nástrojového hospodářství od samotného pořízení nástroje až po jeho recyklaci. Tento program umí, v souvislosti s procesem obrábění, eliminovat všechny činnosti, jež nepřidávají žádnou hodnotu, popřípadě je společně se zákazníkem optimalizovat. Díky automatizaci těchto procesů dochází k navýšení produktivity, získání přehledu o skladových zásobách nástrojů, jejich spotřebě, a tedy i šetření nákladů na jejich pořízení. Jiří Dušánek k tomu dodává: „Se správně uchopenou správou nástrojů máte vždy jistotu, že máte po ruce přesně to, co potřebujete. Udržujete si přehled o spotřebě, nekupujete nic navíc a velmi brzy zjistíte, jak vám pořádek v nástrojovém hospodářství umí šetřit náklady. Díky plánování zásob dochází k minimalizaci skladovacích kapacit, optimalizaci počtu dodavatelů a díky plynulému doplňování odpadnou starosti s chybějícími nástroji a stále komplikovanější logistikou, která dokáže pěkně potrápit. Výdejový automat nástrojů je v tomto smyslu jasným řešením.“

Foto: Walter CZ

Máte problém? Řekněte to

Během našeho povídání jsme několikrát narazili na důležitý aspekt, od něhož se v mnoha případech odvíjí úspěch celé spolupráce. Ostatně hned v úvodu našeho setkání jsme se od obou pánů dozvěděli, že alfou a omegou úspěchu je aktivní, jasná a konstruktivní komunikace. Zpětná vazba od zákazníků často vede k vývoji naprosto specifických nástrojů, které, pokud se osvědčí, mohou doplnit stávající sortiment a stát se běžným katalogovým nástrojem.

„V tomto směru máme štěstí, protože Walter velmi pečlivě naslouchá našim požadavkům, které již mnohokrát dokázal převést do praxe. Návrh, vývoj a výroba kvalitního nástroje zabere samozřejmě určitý čas, který je pro naše zákazníky velmi ceněnou komoditou. V těchto okamžicích se jasně ukazují výhody týmové práce, kde každý zná své místo a ví, co se od něj očekává. Může se vám to zdát nepravděpodobné, ale věřte, že cesta od našeho požadavku na konkrétní nástroj, který není ve standardní nabídce a jehož konstrukce se musí vytvořit od samého počátku, trvá zpravidla několik málo týdnů. Vývojové typy nástrojů si objednáváme často a společně se zákazníky je rozhodně nešetříme a jdeme až na jejich hranici. Pokud se osvědčí, odebíráme je samozřejmě dál. Nikdy zákazníkům nenabídneme něco, o čem nejsme 100% přesvědčeni. Zástupcům firmy Walter můžeme vždy s důvěrou sdělit i naše návrhy na zlepšení, čehož si moc vážíme. Aktuálně bychom například uvítali inovaci v oblasti destičkových frézovacích nástrojů, kde cítíme, že je konkurence skutečně silná,“ doplňuje Pavel Dušánek.

Závěr našeho setkání pak patřil už jen krátkému výhledu do budoucnosti a přání, které zaznělo z úst Pavla Dušánka: „Moc bychom si přáli, aby spolupráce s firmou Walter CZ zůstala stejná a mohli jsme společně růst v rámci celé České republiky. Přáli bychom si, aby Walter i nadále zůstal svůj a byl pro nás stále funkčním a pružným partnerem, který umí rychle a kvalitně zareagovat na požadavky naše, a především pak našich zákazníků.“

Další článek: Optická a akustická signalizace: přehled dostupných řešení