Víte, které profese se řadí mezi opravdu nebezpečné? Patří mezi ně i železář

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 23. října 2023

Která profese je na světe vůbec nejrizikovější? Je jí profesionální rybář, který loví na moři. S tímto zaměstnáním se u nás sice nesetkáte, ale snadné to nemají ani pracovníci železáren a podobných provozů. Jak při takové práci myslet na bezpečnost?

Inzerce

Nebezpečí číhá i na železáře

Práce v provozech, kde se pracuje s železem jako základní surovinou, skýtá mnohá nebezpečí. Jaká na zaměstnance konkrétně číhají, záleží na náplni jejich práce.

Slévači kovů

Manipulují s roztavenými kovy vysokých teplot. Hrozí jim tedy popáleniny, vdechnutí toxických par či úrazy při manipulaci s těžkými břemeny. Práce slévačů je fyzicky náročná a vyžaduje maximální soustředění. Při styku s roztaveným kovem dochází často k vážným popáleninám. 

Válcovači

Obsluhují válcovací stolice, kde se za tepla válcují kovové ingoty. Nebezpečí představují válce, u kterých je riziko zachycení, například při nošení nevhodného pracovního oděvu. Válce se otáčejí velkou rychlostí a při sebemenší nepozornosti může dojít k opravdu vážnému zranění. Hrozí však i popálení od rozžhaveného kovu. Nemluvě o působení sálavého tepla, které ztěžuje práci v celém provozu. 

Svářeči

Při sváření jsou pracovníci vystaveni toxickým látkám, ultrafialovému záření či popáleninám od rozstřiku kovu. Moderní svářečské postupy sice zvyšují bezpečnost, přesto jde stále o rizikovou práci. Dlouhodobé svařování bez dodržení bezpečnostních předpisů či bez nošení kvalitních ochranných pomůcek může mít na celkové zdraví zaměstnance negativní dopad. 

Jak snížit riziko úrazu? Myslete na ochranné pomůcky

Bezpečnost práce je zásadní. Zaměstnavatel musí proškolit zaměstnance o rizicích na pracovišti a dbát na dodržování bezpečnostních předpisů. Velmi důležité je také správné používání ochranných pomůcek.

Pracovní oděvy by měly být z materiálů splňujících zvýšené nároky, jako je odolnost vůči žáru, chemikáliím či mechanickému poškození. Běžně se používají žáruvzdorné rukavice, oděvy z kevlaru nebo kožené zástěry. Tyto speciální oděvy chrání před popáleninami, jiskrami a mechanickým poškozením.

Svářečské kukly a štíty představují ochranu pro oči a obličej před ultrafialovým zářením a rozstřikem kovu. Kvalitní svářečská kukla s tmavým sklem, kterou najdete například v nabídce e-shopu Ardon, je pro svářeče nepostradatelná – brání, aby nedošlo k poškození jejich zraku od záření oblouku. Štíty zamezí rozstřiku roztaveného kovu do obličeje.

Respirátory a masky s filtrem zamezují vdechování nebezpečných částic a toxických látek. Pro svářeče jsou zcela nezbytné, filtr zachytí škodliviny dřív, než je může člověk vdechnout. Používají se proto i v železárnách při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Dodržováním bezpečnostních postupů, proškolením zaměstnanců a používáním kvalitních ochranných pomůcek od ověřených dodavatelů, jako je například Ardon.cz, lze výrazně snížit riziko úrazu v těchto rizikových profesích. 

Další článek: EDF: dodavatelská akademie pro firmy v jaderné energetice