3D tisk se uplatňuje při výrobě nástrojů Seco

3D tisk se uplatňuje při výrobě nástrojů Seco Seco Tools CZ, s.r.o. vydáno dne 30. března 2023

Vývoj a výroba prototypů nástrojů pro obrábění kovů pomocí aditivní výroby (AM) se v provozech společnosti Seco Tools stávají stále běžnějšími. Jednou z hlavních výhod této výrobní metody je možnost zhotovení specializovaných nástrojů dle potřeb zákazníka a řešení, kterých lze konvenčními výrobními postupy jen těžko dosáhnout.

Technologie AM se uplatní především při výrobě nástrojů, kde je nutné využít speciálních konstrukčních prvků. To mohou být třeba složité geometrie, nebo různé konstrukční úpravy dle potřeb zákazníka.

Mezi příklady takových úprav patří odlehčování nástrojů, což zlepšuje vlastnosti tlumení vibrací nebo přináší lepší možnosti chlazení. „Nasměrováním proudu chladicí kapaliny na správné místo břitu můžeme významně zvýšit životnost nástroje. Díky technologii AM lze chladicí kapalinu přivést na místa, kam by to jinak nebylo možné,“ vysvětluje Ingemar Bite, specialista na vývoj a výzkum ve společnosti Seco Tools – a dodává, že technologie AM také pomáhá zkracovat čas výroby. „Technologie AM nám umožňuje vyrábět i geometrické tvary, které vyžadují méně výrobních kroků, což často vede ke zkrácení času výroby, a tudíž k rychlejšímu dodání.“

Zvýšená udržitelnost

Technologie AM nám v budoucnu také otevře možnosti opravovat poškozené nástroje – odstraněním nefunkčních částí a jejich novým vytištěním. Může se to týkat například dílů pro nástroje nebo opětovného využití upínacích rozhraní různých typů na straně stroje. To je dobré řešení především s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Další výhodou technologie AM je v kontextu srovnání s tradičními výrobními postupy daleko menší plýtvání materiály. Obecně se při aditivní výrobě nepoužívá nijak nadměrné množství materiálu a veškerý zbytkový prášek lze dále využít.

Aditivní výroba tak může být časově a nákladově efektivní metodou pro zhotovení jedinečných výrobků a vývoj prototypů. Lze ji však také skvěle uplatnit ve velkovýrobě standardních produktů. Společnost Seco Tools již prostřednictvím 3D tisku vyrábí chladicí upínky pro své nástroje Jetstream. „Chladicí upínky mají složitý tvar s křivkovými chladicími kanály, a proto je pro ně tento typ výroby velice výhodný,“ popisuje Ingemar Bite.

Setrvalé zlepšování

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Seco Tools neustále pracuje na vylepšování použití technologie AM pro vývoj a výrobu nových i stávajících produktů. Seco Tools stále hledá způsoby, jak vylepšit své produkty, a jak také technologii AM co nejlépe využít. „Rádi v tomto úsilí spolupracujeme s našimi zákazníky a společně s nimi provádíme i testování,“ vysvětluje Ingemar Bite, který si současně myslí, že lze takto pracovat i na vývoji materiálů. „Materiály, jež se v technologii AM nyní používají, se v podstatě od těch, které využíváme v konvenční výrobě, nijak neliší – a technologie sama dobře funguje s kovy mnoha typů. V budoucnu přidáme i další a lepší materiály, a zároveň budeme své vybavení pravidelně přizpůsobovat a vylepšovat podle potřeby i hardware a software,“ dodává Ingemar.

V aditivní výrobě lze využít různé metody. Ta, kterou používá společnost Seco Tools, se nazývá SLM (selektivní laserové tavení). K vytváření produktů se při ní používají lasery a lůžko z kovového prášku. V SLM stroji se rozprostře vrstva prášku o tloušťce přibližně 20–60 µm, jenž je poté zpracována laserem. Tento proces se stále opakuje – vrstva po vrstvě. Po nanesení všech vrstev se přebytečný prášek odstraní a produkt přechází na následné operace zpracování do finálního tvaru.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.