Automatica 2023 a umělá inteligence robotů

Tomáš Trojan vydáno dne 29. září 2023

Veletrh Automatica v Mnichově zaznamenal letos co do počtu vystavujících i návštěvníků návrat do starých dobrých „předcovidových“ časů. Při prohlídce stánků ohromilo především množství a cenová dostupnost automatizačních řešení. Přednáškové části dominovalo téma robotika a umělá inteligence.

Ještě před samotným veletrhem si organizátor udělal průzkum vztahu německé veřejnosti k robotům. 84 % respondentů si myslí, že by stroje měly převzít nebezpečnou nebo zdraví škodlivou práci, aby se lidé mohli věnovat jiným úkolům. Vyspělé uvažování 72 % našich sousedů je zřejmé také z toho, že vidí výhodu v tom, že robotizace zabrání přesunu průmyslové výroby do zahraničí. A konečně téma, jak moc se mají roboty kontrolovat: 45 % dotázaných je pevně přesvědčeno, že kontrola strojů s digitální technologií vždy musí zůstat v lidských rukou. V jiných zemích to lidé tolik neřeší, v Japonsku (18 %), Číně (35 %) a USA (38 %) nejsou požadavky na lidskou kontrolu tak vysoké.


Umělá inteligence změní všechno

K nejzajímavějším momentům veletrhu patřila konference na téma Robotika a umělá inteligence, kde vystoupili přední kapacity v oboru. Nastoleny byly i otázky etiky a možných rizik, převažovalo ale nadšení z technických možností tohoto spojení. Nejnovější projekty představil Jeremy Wyatt, ředitel německé Amazon Robotics. Autonomní a kolaborativní roboty používá Amazon ve svých skladech již dlouho, ale od letošního roku má v ostrém provozu i inteligentní robot Proteus. Ten dokáže vyhodnotit, zda mu v cestě stojí člověk či neživý předmět a na základě vlastní inteligence rozhodnout, jak se objektu vyhne. V případě nutnosti si dokonce řekne, aby mu člověk uhnul z jeho dráhy. 

Automatica má sílu přitáhnout i opravdu velké hráče, takže letos poprvé vystavovala i společnost Google intrinsic. Jde o softwarovou firmu, která programuje co nejjednodušší aplikaci pro ovládání světa robotů, od navrhování robotických aplikací až po zadávání konkrétních úkolů. Jejich intuitivní prostředí Flowstate by mělo zpřístupnit robotiku opravdu každému. 

Svět přijel do Mnichova 

Většina z 40 000 návštěvníků z 88 zemí se přišla pravděpodobně podívat na v současnosti již dostupná a otestovaná řešení. Zejména možnost vidět na vlastní oči sortiment z Asie a především Číny, která je robotickou velmocí, byl pro evropské návštěvníky přínosem. Vystavovat přijelo 650 firem z 34 zemí.  

5 hlavních trendů

Co se ve světě robotiky děje, ví nejlépe Mezinárodní robotická federace. Ta za 5 hlavních směrů, kterými se robotika vyvíjí, určila zvyšování energetické účinnosti, reshoring, v našem případě tedy návrat výroby zpět do Evropy, usnadnění práce operátorů, již zmíněnou integrace umělé inteligence a „druhý život robotů“, což v praxi znamená péči o celý jejich životní cyklus. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.