Jsme největší strojírenský web
Oslavte s námi víc než 142 tisíc návštěv a 752 tisíc zobrazených stránek za měsíc leden! Máme pro vás dárek...

Automobilový průmysl se digitalizuje, ale mohl by ještě přidat

Bill Sarver vydáno dne 10. dubna 2021

Automobilový průmysl zaznamenal výrazné změny už před rozšířením pandemie covid-19, a to v důsledku zvýšené poptávky po elektromobilech, posunu směrem k personalizaci a vývoje autonomních vozidel. Tyto požadavky se pro výrobce aut nezměnily, nyní je však musí plnit v postpandemickém světě.

Jak si tedy výrobci aut a jejich dodavatelé mohou udržet konkurenceschopnost tváří v tvář těmto dvěma výzvám? Jak mohou zůstat dostatečně produktivní a agilní, aby udrželi krok s požadavky trhu, a zároveň přizpůsobit provoz nové realitě pandemie? 

Uplatňují digitální přístup, který jim ve výrobě automobilů umožňuje získat lepší přehled, zajistit větší flexibilitu a nově uspořádat pracovní činnost.

Budoucnost je digitální

Propojený a digitalizovaný provoz již pomohl automobilovému průmyslu přečkat pandemii. Pro zachování kontinuity činnosti byla nesmírně důležitá možnost vzdáleného připojení, díky které mohli zaměstnanci pracovat z domova a poskytovat kritické služby, jako jsou silniční asistenční služby. S pomocí pokročilých výrobních technologií se výrobcům automobilů podařilo také rychle přizpůsobit provoz a začít vyrábět naléhavě potřebné osobní ochranné prostředky pro ošetřovatele a další pracovníky v první linii.

S postupem času je úloha digitálních technologií při vyrovnávání se s následky pandemie covid-19 pro výrobce automobilů stále významná. Pokud se například společnosti snaží omezit počet osob v závodech, nástroje vzdáleného přístupu a rozšířené reality (AR) mohou vzdáleným pracovníkům zprostředkovat spojení s pracovníky v závodě, a ti tak mohou společně řešit školení, provoz i údržbu.

Jak digitální technologie pomáhají

Digitální technologie však mohou být také velmi nápomocné při vývoji činnosti výrobců automobilů, kteří se snaží udržet krok s požadavky trhu. Zde je několik příkladů:

Personalizovaná poptávka: Není žádným tajemstvím, že na výrobce automobilů čeká budoucnost, ve které si spotřebitelé budou moci na internetu vytvořit vozidla podle svých představ. A pandemie koronaviru, která způsobila nárůst on-line prodeje automobilů, tento trend možná ještě urychlila.

Vyhovět individuální poptávce však vyžaduje novou výrobní strategii. Takovou strategii, která zajišťuje bezproblémový tok informací od návrhu produktu a procesu až po konečnou montáž a ve které produkty nezávisí na vybavení, ale spíše vybavení na produktech.

Klíčovým prvkem strategie personalizované výroby je moderní systém MES. Ten lze snadno integrovat s PLM systémem výrobce automobilů, což umožní vytvořit technologický postup pro jednotlivé objednávky a zároveň zajistit tok dat napříč operacemi. K optimalizaci výroby v tomto novém, komplexním výrobním prostředí může přispět také analytika, která pomáhá řešit známé i neznámé problémy ve výrobě.

Přechod k elektřině: Výroba hybridních a plně elektrických vozidel vyžaduje flexibilní a škálovatelné operace. Modernizací operací si výrobci automobilů mohou zachovat agilitu, která jim umožní navýšit výrobu a uspokojit tak poptávku, a také přizpůsobit linky novým technologiím.

A jak takové flexibilní a škálovatelné operace vypadají? Využívají analytické nástroje, které pomáhají zachovat výkonnost výrobců automobilů, a to i v případě změny pohonných technologií. Díky systému MES zvládají komplexní situace, zejména v případě růstu nebo vývoje výroby. Pomocí technologie digitálních dvojčat navíc simulují změny ve výrobě ještě před jejich realizací, což pomáhá ověřit rozhodnutí a snižovat rizika. 

Optimalizace provozu u dodavatelů

Dodavatelům mohou digitální technologie pomoci zachovat efektivitu a udržet krok s potřebami jejich zákazníků z řad výrobců automobilů.

Výrobci pneumatik například potřebují inteligentnější, flexibilnější a úspornější operace, aby si poradili s problémy, jako je rostoucí počet skladových jednotek nebo globální tlak na snižování nákladů. Analytika jim zase může umožnit odhalit příležitosti v oblasti zvýšení produktivity a kvality. A s pomocí softwaru digitálních dvojčat mohou vylepšit vše od návrhů strojů, přes školení obsluhy strojů až po řešení problémů a oprav.

Oproti tomu výrobci baterií mohou na základě digitálních řešení, jako je analytika a systém MES, prohloubit své znalosti o životním cyklu baterií, od získávání surovin až po výkon baterie. Tato změna může výrobcům baterií, kteří v nadcházejících letech plánují dodávat miliardy wattů energie, výrazně pomoci při optimalizaci výrobních procesů a kvality baterií.

Nové možnosti

Změny, ke kterým aktuálně dochází na automobilovém trhu i ve světě obecně, přináší automobilovému průmyslu příležitost dát svému provozu zcela nový kabát. A přesně to umožňují digitalizované operace, které nabízejí rozšířené informace o činnosti, flexibilní a automatizované procesy a lepší pracovní postupy.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.