Bez marketingu se firma sama dobrovolně vzdává zákazníků

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 18. června 2020

Následující období bude bezesporu těžké. Při snaze udržet přijatelné cash flow začaly firmy razantně šetřit, což je do jisté míry správné. Dává ale smysl seškrtat rozpočet na marketingové aktivity? Tyto škrty jsou snadné, ale jaký budou mít dopad?

V dnešní době, kdy je potřeba dříve prodat než vyrobit a svět je propojen na jedno kliknutí, je pro podporu působení na trhu propracovaný marketing nezbytností, která pomáhá uspět. Bez něj je zákazník ošizen nejen o informace, vnímání image firmy či produktů, ale také o pocit a zážitek. Bez marketingu se firma sama dobrovolně vzdává zákazníků, jejich přízně. A v této době, kdy se mnoho lidí bedlivěji rozhoduje, zda koupit či nekoupit, je potřeba o klienta bojovat o to více. Tedy prostřednictvím marketingu. „Vedení firem přirozeně hledá, kde ušetřit. A je to nezbytné pro udržení kladného cash flow. Sáhnout na marketingový rozpočet bývá v tomto ohledu mnohými vrcholnými představiteli vnímáno jako relativně bezbolestný a rychlý krok pro záchranu.

Uspořené peníze jsou dobře vidět. Jenže tak snadné to není. Marketing, je-li pojat správně, pomáhá podniku, jeho značkám, produktům a službám zaujímat optimální pozici na trhu a dále růst. Háček je v tom, že řada podnikatelských subjektů nemá jasno, jak marketingové aktivity správně řídit. Spíše tuší, že by se v tomto ohledu mělo něco dělat, a tak investují, aniž by měly přehled o tom, co jim vynaložené prostředky přinášejí,“ komentuje Ing. Jiří Jemelka, MBA, interim manažer a jednatel společnosti J.I.P. pro firmy.

Jaké jsou cíle marketingu?

Zvláště v době krize, která letos přišla, je potřeba marketing srovnat do latě. A k tomu pomůže důsledná analýza. „Položte si otázku, jaké jsou vaše cíle v oblasti marketingu, jak jich nejlépe dosáhnout. Zamyslete se, jak je měřit. Skoro vždy vám vyjde z rovnice odpověď, že potřebujete udržovat kontakty tam, kde byznys zatím docela dobře šlape a je zde potenciál pro to, aby rozjetá spolupráce pokračovala. Pak má smysl, aby marketingová komunikace alespoň částečně pokračovala,“ vysvětluje Jiří Jemelka.

Nabízí se dvě strategie

Klíčem k překlenutí období krize mohou být dvě strategie. První je udržet si zavedenou pozici u dobrých klientů, kteří firmě přináší stabilní odbyt, a výhledově se u nich situace nebude měnit k horšímu. „Neuškodí také, pokud s takovými společnostmi na některých marketingových aktivitách navážete synergickou spolupráci. I to může být cesta k ušetření nákladů, která zároveň posílí vaše vzájemné vazby,“ doplňuje Jiří Jemelka.

Cestou druhou je vsadit na invenci, inovace a přizpůsobit se tomu, co si trh aktuálně žádá. A to nejen ve smyslu nového výrobku nebo služby, aplikace. Jde o to ušít komunikaci na míru potřebám těch, které hodláte oslovit. „Marketing krize není stejný, jako tomu bylo v roce 2008 či 2009. Už nepomohou jen lepší ceny, ale také sdílení hodnot a reakce na to, jakými hodnotami chce vaše cílovka primárně žít, ať už se jedná o partnerskou firmu, nebo koncového zákazníka. Obě skupiny však vždy ocení nápaditost a důmyslnost, a také úsilí vypovídající o vašem zájmu být klientovi přirozeně nablízku. Doporučuji nebát se odchýlit od stereotypu a předběhnout dobu. Nešetřete v oblasti know-how. Možná se vám podaří vyvinout produkt, který nejen chytne za srdce stávající uživatele, ale přitáhne k vám další, až nečekanou pozornost,“ naznačuje Jiří Jemelka.

Jak tedy uspořit?

Ale kde tedy úspory udělat? Právě od toho je propracovaný marketingový plán, který reflektuje strategii firmy. Krize vždy odhalí, co je zbytečnost a co má smysl. Co lze posunout a co je bezodkladné.

Ušetřit se dá i na drobnostech – nemusíte vynakládat prostředky za nejrůznější propagační předměty. I podnikový tištěný časopis může mít při vydávání o něco delší intervaly anebo se dá převést do internetového kanálu. Je to jen jeden z příkladů toho, jak si lze v dané chvíli pomoci.  „Není také nikde psáno, že místo jednoho eventu musíte uspořádat hned tři, byť jste je měli v plánu. Mnohé projekty lze převést do levnějšího online prostředí,“ naznačuje Jiří Jemelka.

Marketing a komunikaci radí z portfolia aktivit firmy zcela nevymazat, ale spíše „utáhnout“ šrouby, a to na základě vyhodnocení, co každá koruna přináší. V této souvislosti často firmy sahají k přerušení spolupráce s PR, marketingovými nebo digitálními agenturami, ani to není úplně to nejvhodnější, míní Jiří Jemelka: „Je-li to jen trochu možné, doporučuji zvolit kompromis. Dohodnout se s agenturou třeba na nižším počtu vydávaných tiskových zpráv, užším rozsahu plánovaných kampaní, nižší odměně apod. Ale nepřerušit spolupráci úplně. Ta vám totiž z dlouhodobého hlediska může stále velmi pomáhat prorazit tam, kde by vás obdobné snažení stálo další, mnohem vyšší náklady.“

Hledejme nová, finančně méně náročná řešení

Mediální svět je neúprosně tvrdý a nic neodpouští, ať už s agenturou spolupracujete či nikoli. Budget na tyto aktivity v době krize zpravidla nikdy nezůstává ve stejné výši. Ale to je příležitost rozlišit další dvě mince komunikace. Jednou je čistá efektivita převedená na přínos v korunách. Druhá jsou vztahy, které komunikaci výrazně ovlivňují. „Vždy doporučuji komunikaci neodstřihnout nárazově, jedině pokud už by nebylo jiné cesty z červených čísel. Je lépe se s vydavateli, obchodními odděleními rozhlasu, televize, streamovacích služeb domluvit, že se míra spolupráce upraví, ale neukončí. Domluva je pro obě strany vždy výhodnější než zabouchnout vrátka před mediálním světem úplně,“ radí Jiří Jemelka. Z hlediska budování dlouhodobých vztahů a synergií pomáhá, na svět mohou přijít i zcela nová, finančně nenáročná řešení.

Sociální sítě a influenceři

Rovněž pokud je důležitou součástí hodnoty brandu marketing na sociálních sítích, není vhodné se ho vzdávat. „Když byste rozjetý vlak propagace a komunikace s fanouškovskou základnou takto zastavili, znovu mu dát po čase zelenou bude o dost náročnější,“ podotýká Jiří Jemelka.

Firmy se rády spojují s influncery. Jejich role rozhodně není zanedbatelná. Mnohdy je však realizovaná kampaň prostá jasných obrysů. Zvažte, jakého efektu s tím kterým influencerem chcete dosáhnout. Co je v krizi pro firmu zásadní? Udržet odběr? Oslovit nové skupiny potenciálních zákazníků? Tvůrci obsahu své sledující motivují, aby si propagovaný zážitek, službu vyzkoušeli na vlastní kůži. Ale nebylo by například pro současnost lepší uchopit spíše hodnotu místo vlastního výrobku? Co třeba dobrovolnictví, pomoc seniorům, sázení stromů? Je to mnohdy levnější a dotýká se to více „člověčenství“.

Vše musí směřovat ke stabilizaci a znovunastartování

„Častá praxe majitelů firem bývá také snížení platů vedení, což má mimo jiné motivační efekt. I tímto směrem se dá jít, není to sice optimální, ale když by se podařilo takovým zásahem přelít část financí právě třeba do skromných marketingových aktivit, bude to jistě správná cesta,“ myslí si Jiří Jemelka.

Samozřejmě je potřeba brát v potaz to, že všechna opatření, včetně těch v marketingu, mají směřovat k co nejrychlejší stabilizaci firmy, znovunastartování. „Důležité je nebýt zoufalí, neztrácet odvahu, nenechat se strhnout těmi, kteří propadají panice a strachu z toho, že situaci nezvládnou. To by byla přímá cesta do pekel,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Další článek: Ochranné štíty již Prusa Research vyrábí vstřikováním, rozdal jich 200 tisíc