Co můžeme čekat od umělé inteligence v následujících 5 letech?

pixels-AI

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 21. května 2024

„Do roku 2025 pravděpodobně nebudeme mít systém obecné umělé inteligence (AGI), který by předčil lidi ve všem. Místo toho se očekává, že v nadcházejících letech uvidíme specializované AI, které nás porazí v konkrétních dovednostech. Obecnou inteligenci předpovídám až kolem roku 2030,“ popisuje David Strejc, odborník a aktivista v oblasti umělé inteligence z AutoERP.

Inzerce

Pokrok v AI přináší nejen technologické inovace, ale i řadu výzev a etických dilemat, která ovlivní naši společnost, pracovní trh a způsob vzdělávání. Jak se s těmito změnami vyrovnáme, záleží na našem přístupu k rizikům i příležitostem, které AI nabízí.

Foto: Apertia

Strach z neznámého

Strach z pokroku v AI je přirozený. AI je opředena mýty a představa superinteligentních robotů mimo kontrolu vyvolává obavy. Přesto je důležité AI přistupovat s respektem, uvědomovat si rizika, ale nebýt přehnaně úzkostlivý. Se správným usměrňováním může AI výrazně obohatit naše životy.

Dobrá regulace a etická pravidla pro AI jsou klíčové. Potřebujeme zákony, které zajistí, že AI systémy budou transparentní, spolehlivé a nediskriminační. Zároveň nesmí bránit inovacím. Posilování etických principů uvnitř technologických firem bude stejně důležité. Vývojáři a další odborníci musí promýšlet etické aspekty své práce.

Vědomí a emoce

Otázka, zda může AI vyvinout vlastní vědomí a emoce, je filosoficky složitá. Současné AI systémy jsou složité algoritmy bez skutečného vědomí. Zatím neumíme definovat vědomí ani emoce uspokojivě a nevíme, zda mohou vzniknout na jiném substrátu než biologickém. Možná jednou vytvoříme AI, která bude uvažovat stejně flexibilně jako člověk, a tato otázka bude ještě palčivější.

Dopad na společnost a trh práce

Dopady AI na společnost a ekonomiku budou obrovské. Mnohé profese zaniknou kvůli automatizaci, ale vzniknou nové pracovní pozice spojené s vývojem a údržbou AI. Celkově věřím, že dlouhodobě AI pomůže nastartovat produktivitu a hospodářský růst, takže pozitivní efekt převáží. Ale krátkodobě to bude bolet a vyžádá si to velké změny a investice do vzdělání a rekvalifikace, vysvětluje Strejc z AutoERP. Ovlivní to také komunikaci, média, dopravu, zdravotnictví nebo i zábavu.

AI může pomoci každému z nás, ať už pasivně ve formě chytrých aplikací nebo aktivně pomocí low-code a no-code řešení. Firmy by měly identifikovat oblasti, kde by AI mohla pomoci, a postupně ji nasazovat.

Vzdělávání a AI

AI zcela mění vzdělávání. Personalizace výuky, adaptivní výukové systémy a interaktivní formy výuky s rozšířenou a virtuální realitou jsou a budou klíčové. Učitelé se stanou mentory, zatímco rutinní činnosti převezmou AI systémy. Velký důraz bude na digitální gramotnost, emoční inteligenci a řešení komplexních problémů. Celkově AI přináší fascinující změny a je na nás, aby byly ve prospěch většiny.

Další článek: Konference NEXT 3D odhaluje skutečné možnosti aditivní výroby v praxi