Daimler Truck a Siemens spolupracují na vytvoření integrované digitální platformy

Siemens s.r.o.
— vydáno 3. dubna 2023

Společnosti Siemens Digital Industries Software a Daimler Truck AG oznámily novou spolupráci při zavádění nejmodernější platformy pro digitální inženýrství, která využívá portfolio softwaru a služeb Siemens Xcelerator. Nová platforma umožní společnosti Daimler Truck prozkoumat budoucnost inovací užitkových vozidel a efektivní vývoj produktů a řízení životního cyklu nákladních vozidel a autobusů.

Inzerce

„Naše rozhodnutí rozšířit spolupráci se společností Siemens vychází z ambice vytvořit pro Daimler Truck globálně integrované IT a inženýrské prostředí. To nám pomůže využívat nejmodernější technologie k budování budoucnosti dopravy a k úspěšnějšímu podnikání našich zákazníků," uvedl Dr. Andreas Gorbach, člen představenstva Daimler Truck Holding AG, odpovědný za oblast Truck Technology. „Jednotné IT prostředí představuje pro naše inženýrské aktivity ve společnosti Daimler Truck obrovský krok vpřed. Díky transparentnímu a efektivnímu end-to-end inženýrskému procesu, který umožňuje nová vývojová platforma, se stáváme agilnějšími a můžeme zlepšit dobu uvedení na trh."

Vlevo: Dr. Andreas Gorbach, člen představenstva společnosti Daimler Truck Holding AG, odpovědný za technologii nákladních vozidel Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a generální ředitel Digital Industries (Obrázek: Siemens Digital Industries Software), vpravo: Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a generální ředitel Digital Industries (Obrázek: Siemens Digital Industries Software)

Nová digitální platforma rozšíří portfolio Siemens Xcelerator, které společnost Daimler Truck používá, a to prostřednictvím implementace softwaru Teamcenter pro řízení životního cyklu výrobku (PLM), rozšířeného o správu kusovníků (BOM) jako budoucího standardního řešení PLM. Toto prostředí sdružuje a integruje pracovní postupy, systémy a související data mechanického návrhu, elektrického návrhu a simulací týmů společnosti Daimler Truck. Rozšiřuje se tak využití řešení společnosti Daimler Truck z celého portfolia Siemens Xcelerator, včetně softwaru NX pro produktové inženýrství.

Od svého založení jako samostatného subjektu zahájila společnost Daimler Truck iniciativu digitalizace, jejímž cílem je odklonit se od starších systémů společnosti Daimler AG se strategickým záměrem vést udržitelnou dopravu pomocí inteligentních IT inovací. Pro vývoj nákladních vozidel a autobusů budoucnosti sleduje společnost Daimler Truck jasnou technologickou strategii, kdy v uhlíkově neutrální budoucnosti budou vozidla poháněna jak elektrickými akumulátory, tak pohonem na vodík. Tato vozidla budou pravděpodobně také inteligentnější díky větší digitalizaci umožňující nabídku služeb další úrovně, jako je autonomní nákladní doprava.

„Nákladní automobily jsou páteří globálních dodavatelských řetězců a Siemens pomůže společnosti Daimler Truck vytyčit budoucnost uhlíkově neutrální dopravy," řekl Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a generální ředitel Digital Industries. „Daimler Truck bude budovat svou uhlíkově neutrální budoucnost s využitím naší špičkové technologické platformy a našich špičkových nástrojů pro produktové inženýrství, řízení životního cyklu a simulaci."

Společnost Daimler Truck uplatňuje globální platformový přístup, což znamená, že základním principem je vyvinout klíčové komponenty a platformy vozidel jednou a poté je globálně rozšířit napříč značkami a trhy. Aby to bylo možné, je nezbytná globální platforma pro spolupráci a společný digitální inženýrský systém založený na cloudu, a proto si společnost Daimler Truck vybrala společnost Siemens jako dodavatele technologií a implementace pro vybudování tohoto inženýrského digitálního prostředí nové generace.

Další článek: Dny teplárenství a energetiky 2023: Jaká budou letošní témata?