Digitalizace zjednodušuje kusovou výrobu v Astra Motor

Redakce Redakce
— vydáno 27. prosince 2020

Rodinná firma Astra Motor digitalizovala část výrobních a servisních procesů. Díky tomu ušetří až 90 % času při zakázkové výrobě obráběcí nástrojů pro vrtání, zahlubování a frézování.

Myšlenku převést část výrobních a servisních procesů do jedniček a nul nosil v hlavě ředitel Jan Keprda 15 let. Postupně si tříbil požadavky na to, co by měl systém umět, aby firmě přinesl, co přinést má – tedy především automatizaci činností, které lidem zabírají příliš mnoho času, rychlejší předávání informací a sběr dat, která by šlo využít k dalšímu zvýšení produktivity. S těmito myšlenkami se postupně obrátil na několik dodavatelů IT řešení, ale ukázalo se, že hotová řešení dostupná na trhu nejsou vhodná a že je potřeba vyvinout něco úplně nového. Úkolu se nakonec zhostil zkušený dodavatel IT řešení Unicorn Systems, který vytvořil Digitální pracoviště 4.0.

„Od počátku bylo jasné, že ke společnému projektu s Astra Motor musíme přistupovat jinak, než jak se digitalizuje ve velkých sériových výrobách,“ vysvětluje ředitel produkčního streamu Unicorn Systems Karel Peška. „Ve velkosériové výrobě nastavíte stroj, několikrát na zkoušku vyrobíte součástku nebo jiný výrobek, změříte ho a ověříte, zda sedí, co sedět má. Pokud ano, stroj pracuje několik dnů nebo dokonce měsíců s nastavenými parametry. Režie spojená s přípravou výroby je naprosto minimální.“ V Astra Motor ale vyrábějí nástroje po kusech a navíc je u jejich výrobků enormně důležitá přesnost. Vše se musí nastavit s přesností na mikrometry, a to i na několika strojích pro jediný vyráběný nástroj. Příprava u takového typu výroby tedy zabírá mnohem víc času, než samotné obrábění. Vývojáři museli samozřejmě také zajistit, aby nový systém komunikoval se stávajícími systémy a dokonce i s další drobnou technikou, jako jsou různé měřáky.

„Připravujeme si půdu pro další rozvoj. Předpokládám, že zhruba za rok budeme mít dostatek dat, abychom mohli zapojit strojové učení a další technologie, které nám umožní dosáhnout ještě vyšší produktivity. Teď jsem rád, že v Unicorn při vývoji navrhli pro Digitální pracoviště 4.0 cloudové řešení Microsoft Azure. Díky tomu máme možnost zpracovávat nesmírné množství dat a budeme moci využít nástroj pro strojové učení Azure Machine Learning.“ – Jan Keprda, ředitel Astra Motor

Digitalizace pomáhá zvýšit produktivitu

Digitální pracoviště 4.0 naplňuje očekávání klienta. Časově nejnáročnější činnosti spojené s výrobou se povedlo výrazně zkrátit. Nejvýraznější úspory času se dosáhlo při poskytování servisu, a to až 90 %. Dřív museli pracovníci u jednotlivých strojů studovat plány konkrétního výrobku, hledat v dokumentaci, jaký úkon mají provést a podle toho nastavovat stroj. Nyní se o tom rozhodne už při příjmu nástroje do opravy a veškeré potřebné informace vyskočí každému operátorovi na obrazovce. Odpadá také ruční evidence toho, co se s nástrojem v Astra Motor dělo. Systém vše zaznamená sám a automaticky generuje například předávací protokol pro zákazníka. Astra Motor má díky digitalizaci jasný přehled o tom, kolik času které činnosti zaberou, a může se lépe rozhodovat, jak přeorganizovat pracovní pozice nebo lépe nastavit pořadí, ve kterém se výrobky na strojích obrábějí.

Další časové úspory navíc v budoucnu přinese takzvané „digitální dvojče“. „O každém nástroji, který vyrobíme, vzniká přesný digitální záznam. Jakmile nám zákazník pošle třeba vrták k nabroušení, přiřadíme ho pomocí QR kódu k jeho digitálnímu dvojčeti a okamžitě máme na jednom místě všechny údaje, které potřebujeme. Stačí pak jen změřit míru opotřebení a hned se může přistoupit k samotnému broušení,“ popisuje další z výhod digitalizace ředitel Astra Motor Jan Keprda.

Poklad skrytý v datech

Nasbíraná data skrývají ohromný potenciál. Jan Keprda to moc dobře ví a od začátku digitalizace má jasnou představu, jak je využít: „Připravujeme si půdu pro další rozvoj. Předpokládám, že zhruba za rok budeme mít dostatek dat, abychom mohli zapojit strojové učení a další technologie, které nám umožní dosáhnout ještě vyšší produktivity. Teď jsem rád, že v Unicorn při vývoji navrhli pro Digitální pracoviště 4.0 cloudové řešení Microsoft Azure. Díky tomu máme možnost zpracovávat nesmírné množství dat a budeme moci využít nástroj pro strojové učení Azure Machine Learning.“

Digitální pracoviště 4.0 se v Astra Motor velmi rychle ujalo. Vedení od začátku myslelo na to, aby dobře vysvětlilo zaměstnancům, že jim nový systém usnadní práci a ubere činnosti, které nemají v oblibě, jako je například vyplňování tabulek. Také dávalo velký důraz na to, aby obsluha systému byla uživatelsky hodně jednoduchá a zvládl ji každý, kdo používá dotykový telefon. „Na to jsme měli velké nároky a vyčlenili velkou část rozpočtu,“ uzavírá Jan Keprda.

Výhod Digitálního pracoviště 4.0 mohou v budoucnu využít i další firmy. Po implementaci v Astra Motor je Unicorn Systems nabízí jako produkt složený z různých modulů a je tím pádem přizpůsobitelný novým individuálním potřebám a požadavkům konkrétních zákazníků.

Další článek: Schneider Electric nasadil v polském závodě mobilní robot MiR500