Digitální vlákno – propojte lidi, procesy a výrobky

AV ENGINEERING, a.s.
— vydáno 15. ledna 2021

Digitalizace a sběr množství informací prostřednictvím senzorů umožňují zvýšit tempo inovací firmám, které jsou připraveny. Urgenci digitalizace podniků potvrzuje situace v souvislosti s pandemií covid-19, kdy ze dne na den vznikla potřeba vzdáleného přístupu k datům a spolupráce on-line.

Inzerce

Společnosti se potýkají s problémy se správou a dostupností dat mezi odděleními a lokalitami. To brání propojení databází a zdrojů dat v reálném čase. Nedostupnost dat komplikuje spolupráci a snižuje produktivitu pracovníků. Místo analýz dat je zaměstnanci zdlouhavě hledají, získávají a ověřují jejich aktuálnost. Toto si firmy při konkurenci na trhu nemohou dovolit. 

Při vytváření digitálního vlákna je důležité se soustředit od začátku na zajištění hodnoty výrobku pro zákazníka a přizpůsobit se trhu. Digitální vlákno představuje jediný zdroj pravdivých dat vytvářející konzistenci informací a zajišťující spolupráci nad daty v reálném čase. 

Strategie vytváření digitálního vlákna Digitálního vlákno představuje cestu k efektivní tvorbě a správě dat, zvýšení produktivity, zlepšení spolupráce v podniku a dosažení vyšší obchodní hodnoty společnosti v digitálním věku. Digitální vlákno přináší podnikům šanci na dlouhodobý úspěch za předpokladu, že firma identifikuje své komunikační bariéry a úzká místa. 

Strategické kroky digitálního vlákna: 

  1. Nalezení všech potenciálních případů využití digitálního vlákna v podniku – Základním předpokladem pro vyhodnocení technologického řešení digitálního vlákna je vytvoření mapy nasazení digitálního vlákna. 
  2. Stanovení priorit využití digitálního vlákna – Plán zavedení digitálního vlákna musí začínat obchodními cíli, které zohledňují potřeby společnosti a její hodnotu pro zákazníky. Jako první by měla být realizována vlákna, která přinesou společnosti největší užitek. Obecné případy vláken propojujících data napříč odděleními a doménami přinášejí nejrychlejší a nákladově výhodnější řešení. 
  3. Provedení interního digitálního auditu – Audit interních systémů je rozhodující pro identifikaci dat, nutných propojení a určení nových technologií. Výsledkem auditu je mapa propojení jednotlivých zdrojů dat, systémů, oddělení, softwarových komponent a přístupových bodů. 
  4. Prokázání vlivu digitálního vlákna na řízení celopodnikové transformace – Po vytvoření vlákna interní zástupci prokazují přínosy řešení s měřitelnou hodnotou a návratností investic. 

Digitální vlákno propojuje produkty, procesy a lidi

Manažeři výrobních firem mají tyto možnosti, jak zlepšit jejich tržní pozici: 

  • vyvíjet diferenciované výrobky, 
  • zefektivnit procesy, 
  • zvýšit produktivitu lidí. 

Rozsah digitálního vlákna se dosud omezuje na data z konstrukce. Ignoruje se možnost vytvoření datové kontinuity napříč procesy a lidmi. V továrně lidé hrají hlavní roli a jejich plynulé interakce s digitálními vlákny napříč životními cykly výrobků a průmyslovými procesy jsou rozhodující pro práci a generování zisku. 

Digitální vlákno pro diferenciaci výrobku 

Pro výrobní společnosti začíná vlákno v konstrukci. Podniky zde mají zdroj informací o digitálním výrobku a na tato data se nabalují další informace. Sdílení datového modelu může zvýšit objem produktů, tržeb a provozních marží. Informace o digitálních výrobcích lze využívat obousměrně a dále ve službách, výrobě, kvalitě, prodeji, servisu a marketingu. 

Digitální vlákno pro efektivitu procesů 

Velké podniky mívají složité průmyslové procesy fungující na mnoha interních systémech. Digitální vlákno pro efektivitu procesů pokrývá řadu informačních zdrojů. 

Tady jsou výhody podobné: data získaná v reálném čase pomocí průmyslového internetu věcí (IIoT) výrobních linek umožňují vzájemnou spolupráci v továrně i mimo ni. Dynamické poskytování informací o výrobě přináší výhody manažerům, nákupčím a operátorům linek, kteří informace používají pro každodenní práci. Používání technologií pro přístup, integraci a škálování digitalizace v propojených procesech přináší řadu provozních KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), včetně celkové účinnosti zařízení a doby seřízení linek. 

Digitální vlákno pro produktivitu lidí 

Zaměstnanci představují velkou část výrobních nákladů, a proto firmy hledají cesty k identifikaci neefektivních procesů a jejich zlepšení. Technologický pokrok se dosud nezaměřoval na týmy operátorů v závodech nebo na servisní pracovníky. 

Servisní KPI, jako je střední doba do opravy nebo celková efektivita práce ve výrobě, řídí každodenní i strategická rozhodnutí a ovlivňují marže podniků. Pomocí rozšířené reality a dalších technologií mohou společnosti zachytit pracovní postupy v reálném světě a optimalizovat servisní postupy pro zlepšení servisních metrik.  

Díky digitálnímu vláknu mohou být informace relevantní pro více osob. Pro konstruktéry jsou důležité informace o servisu (např. Četnost závad, zdroje poruch), pro týmy kvality informace o shodě výrobku nebo pro školicí oddělení za účelem zlepšení uchovávání znalostí a postupů. Pracovníci v terénu získají přístup k různým křížovým informacím, které jsou důležité pro jejich práci nebo úkol. V případě samoobslužného použití se digitální vlákno rozšíří i směrem ven ke koncovým zákazníkům. 

Kdy, jak a kde začít s digitálním vláknem? 

Odpověď na první otázku je jednoduchá: co nejdříve – konkurence nespí. Jak začít? Je potřeba si ujasnit cíle a strategii pro nasazení digitálního vlákna. Dále si vybrat partnera, který má zkušenosti se zaváděním digitálního vlákna.

A kde začít? Rozhodně u zdroje dat, tedy v konstrukci nasazením PLM řešení. PLM je páteřní systém pro uchování, správu a řízení dat o výrobku a stejně tak pro řízení činností (procesů), které nad výrobkem probíhají. Nasazení výkonného PLM, IoT a vizualizace dat v prostředí rozšířené reality je cesta k úspěšné digitalizaci podniků. 

Přínosy PLM jsou dalekosáhlé a ze zkušeností od zákazníků víme, že správně implementované PLM systémy umožní lépe splnit požadavky zákazníků a cíle společnosti, ale také vytvořit robustní základ pro digitální vlákno poskytující potřebné informace do firemních procesů.

Další článek: Tool Supply 24/7 zajistí okamžitou dostupnost obráběcích nástrojů