Dohoda s Taiwanem o společném vývoji obráběcích strojů a technologií

Redakce Redakce
— vydáno 1. září 2020

Během prvních dvou dnů návštěvy Taiwanu otevřela podnikatelská delegace z České republiky řadu jednání a stihla uzavřít i několik konkrétních dohod. Mei-Hua Wang, taiwanská ministrině obchodu, na B2B konferenci prohlásila, že v Česku vidí velký technologický talent.

Inzerce

Česko-taiwanská obchodní komora v čele s Pavlem Divišem podepsala 2 memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding). První, které podepsala taiwanská ministryně obchodu Mei-Hua Wang a generální ředitel centra vývoje a výzkumu v oblasti přesného strojírenství Yung-Hsiang Lai, se týká oboustranné podpory spolupráce na vývoji obráběcích strojů a technologií. „To byl konkrétní cíl, pro který jsme na Taiwan jeli. Strojírenství je sice tradiční obor, ale pro obě strany je tak důležitý, že nesmí zůstat bez dalšího vývoje. Doma chceme tuto spolupráci nabídnout hlavně univerzitám, ale je možné, že zkusíme i soukromý projekt,“ říká k tomu Diviš.

Spolupráce bude probíhat také ve vzájemné podpoře start-upů, na které se Diviš dohodl s předním taiwanským mediálním domem, jehož tituly se zaměřují na byznys, technologie či inovativní management, Business Next Media Corp. „Start-upy si většinou žijí svým životem a rychlost, s jakou pracují, je obrovská. Nepotřebují memoranda, aby uspěly. Ale zdá se mi zajímavé rozkrýt a propojit systém, jak se se start-upy na Taiwanu pracuje. Jejich životní cyklus je totiž daleko rychlejší než v Čechách. Tady bych se chtěl inspirovat,“ uvedl.

„Větší problém pro uzavírání byznysu jsou z mého pohledu roušky, nikoli Čína. Těžko se v nich totiž komunikuje,“ dodává.

Firmy, které se účastní podnikatelské části delegace, pracují v oblastech, jako jsou IoT (Internet of Things), ICT (informační a komunikační technologie), AI (umělá inteligence), nanotechnologie, průmysl a strojírenství, životní prostředí, stavebnictví, zdravotnictví, biotechnologie.

Proč Taiwan ?

Taiwan dlouhodobě představuje jednu z nejinovativnějších a nejkonkurenceschopnějších ekonomik nejen v rámci regionu, ale je lídrem i ve světovém měřítku. Taiwanské investice České republice dosahují výše 161 mil USD. Jsme tak 4. největším příjemcem taiwanských investic v Evropě. Z pohledu FDI per capita je ČR dokonce 3. největším příjemcem za Nizozemím a Velkou Británií (zdroj: Ministry of Economic Affairs, Investment Commission, Taiwan). Pro taiwanské investory představuje Česká republika skutečnou vstupní bránu do střední Evropy. ČR a Taiwan nyní potřebují strategické obchodní partnerství, které by tento trend podpořilo a dále rozvinulo.

Taiwanské investice u nás od roku 2008 vytvořily celkově přes 18 000 pracovních pozic, tím Taiwan předstihl nejen Čínu (přes 4 000 pozic), ale také Japonsko a Jižní Koreu. V hodnocení podnikatelského prostředí se Taiwan nachází na 15. místě, jak uvádí World Bank Group ve své studii Doing Business 2020, v níž srovnává indikátory ekonomik 190 zemí. Podle Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) se Taiwan v hodnocení konkurenceschopnosti za rok 2019 umístil na 4. místě, Čína na 24. místě a Česko na 29. místě. Tento index mapuje konkurenceschopnost ve 141 ekonomikách prostřednictvím 103 indikátorů organizovaných do 12 hlavních témat. Hlavní témata pracují s následujícími oblastmi: instituce, infrastruktura, používání ICT, makroekonomická stabilita, zdraví, dovednosti, trh zboží, pracovní trh ad. Podle posledního IMD reportu za rok 2020 Taiwan poskočil o 5 míst nahoru, a je nyní na 11. místě, narozdíl od Číny, která se o 6 propadla a je na 20. místě.

Bezpečnostní a hygienická opatření

Taiwan sleduje přísná opatření na omezení šíření COVID-19. Česká delegace tato opatření plně respektuje. Vyžaduje proto od účastníků prohlášení, že 14 dní před odletem necestovali do rizikových zemí. V týdnu před odletem bylo nutné podstoupit dva testy na COVID-19 v certifikovaném zdravotním zařízení. Další dva testy účastníci podstupují v průběhu mise. Po celou dobu cesty jsou účastníci povinni nosit ochranné roušky. 

Česko-taiwanská obchodní komora

Česko-taiwanská obchodní komora je nezávislá nevládní, nezisková organizace, která podporuje spolupráci mezi oběma zeměmi. Z pověření Kanceláře Senátu organizuje podnikatelskou misi na Taiwan. Bližší informace získáte na webových stránkách www.taiwanchamber.cz.

Další článek: Fotografuje hutě po celém světě, seznamte se s tvorbou Viktora Máchy