Energetický koncept FENIX přináší i v průmyslu autonomii a úspory

aers2

FENIX Trading, s. r. o.
— vydáno 7. května 2024

Pilotní projekty holdingu FENIX Group potvrzují správnost orientace na kombinaci elektrického sálavého vytápění, obnovitelných zdrojů a akumulace energie jak v průmyslu, tak i administrativních objektech nebo v rodinných domech. Díky bateriovým systémům firmy AERS a jejich unikátní koncepci a řídicímu algoritmu to platí i pro Energetické centrum Fenix, které funguje ve výrobním závodě společnosti FENIX v Jeseníku.

Inzerce

Ve výrobním závodě FENIX s roční spotřebou energie 2,4 GWh (elektrická energie je tu hlavním a jediným zdrojem energie pro provoz včetně vytápění) fungovala fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště SAS už dříve, předloni firma ve svém areálu posílila výkon FVE a rozšířila kapacitu baterií instalací dalších dvou venkovních kontejnerových úložišť SAS.

Bilance Energetického centra Fenix

V současnosti tak má zdejší fotovoltaická elektrárna výkon 900 kWp, bateriové úložiště narostlo na kapacitu 2,95 MWh a výkon 4 × 360 kW (1 440 kW). Úložiště slouží výrobnímu závodu pro snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Pomáhá také při řízení a kompenzaci kvality sítě a při maximalizaci využití energie z fotovoltaiky. Aktivní využití spotového trhu umožňuje firmě díky fotovoltaice, řídicímu algoritmu UCEEB/FENIX a systémovému plug-and-play kontejnerovému řešení bateriového úložiště s odpovídajícím BMS (Battery Managament System), dodanému na klíč firmou AERS, výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Roční provoz nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku dokazuje, že spojení OZE a chytrého velkokapacitního bateriového úložiště může díky nákupu energie na spotovém trhu přinést malým a středně velkým průmyslovým firmám významné snížení nákladů na energie. V případě výrobního závodu v Jeseníku dosáhla úspora za období leden až prosinec 2023 (ve srovnání se zastropovaným tarifem) přes 6 600 000 Kč, průměrná cena za elektrickou energii v roce 2023 byla 3,10 Kč včetně DPH a poplatků. Dílčím omezením se ukázala nedostatečná kapacita úložiště SAS, která v současném stavu neumožňuje optimalizaci provozu v nepracovní dny. V případě navýšení kapacity by se cena elektrické energie ještě snížila.

Ve výrobním závodě FENIX s roční spotřebou energie 2,4 GWh je elektrická energie hlavním a jediným zdrojem energie pro provoz včetně vytápění. Foto: FENIX Trading

Co vše umí AERS nabídnout

Na trhu bateriových systémů pro průmysl není AERS jako dodavatel jediný, přesto je v řadě oblasti unikátní. „Naše bateriové stanice umí akumulovat elektrickou energii, snížit rezervovaný výkon, omezovat čtvrthodinová maxima, symetrizovat odběr ze sítě, vykrývat a filtrovat mikrovýpadky dodávek elektrické energie, fungovat jako provozní záloha energie pro doběh technologií (Power UPS) nebo nabídnout funkci off-grid (ostrovní režim provozu nezávislý na síti). Dodáváme kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 300 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW. V případě zájmu umíme celé zařízení nabídnout také jako in-house řešení, tedy do technických místností firmy. Kapacitu úložiště SAS lze řetězením a navýšením počtu kontejnerů zvyšovat zcela dle potřeb investora. Pro menší provozy máme v nabídce nové středněvýkonové bateriové stanice MES, které dodáváme v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh. Všechny naše systémy jsme vyvinuli a vyrábíme v České republice, každé řešení navíc ladíme přesně dle potřeb investorů. Díky naší koncepci a unikátnímu algoritmu umíme také velmi efektivně nakupovat a prodávat elektrickou energii na denním spotovém trhu,“ říká Cyril Svozil jr., předseda správní rady FENIX Group a ředitel společnosti AERS.

Bateriová stanice MES je v základním provedení uložena v kompaktním kontejneru o rozměrech 5 × 2,5 × 3 metry. Foto: FENIX Trading

Stanice MES získala titul ČEEP 2022 v kategorii Inovace

V prosinci loňského roku byly v budově Národního technického muzea v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2022. Za společnost AERS převzal diplom s titulem ČEEP 2022 pro bateriovou stanici MES Cyril Svozil jr. Cena byla udělena za světovou premiéru čistě českého, středně velkého bateriového úložiště, které je určeno zejména společnostem, supermarketům, čerpacím stanicím, bytovým domům apod. zejména k optimalizaci využití energií. Tedy jako záloha proti výpadkům, špičkování odběrového diagramu, záloha pro dobíjení elektromobilů a v neposlední řadě k obchodování s elektřinou na spotovém trhu. „Jsme rádi, že jsme s naší stanicí MES uspěli v soutěži jako je ČEEP. Její použití je velmi široké, vždy záleží na vyhodnocení spotřeby, kterou mají klienti v průběhu roku,“ říká Cyril Svozil jr. a dodává: „Při jednáních s průmyslovými podniky se ukázalo, že mnoho z nich nepotřebovalo naše největší úložiště SAS a jejich požadavky dokonale uspokojila střední výkonová řada MES.“

Pohled do kontejneru bateriové stanice MES, určené pro malé a střední výrobní závody. Foto: FENIX Trading

Dobrou bilanci má také další pilotní projekt s MES

Střední bateriová stanice je instalována u multifunkčního plně elektrifikovaného domu na ulici Slezská v Jeseníku. Polyfunkční budova má 2 200 m2 vytápěných ploch, průměrná roční spotřeba je 210 MWh, z toho na vytápění objekt spotřebuje 100 MWh. Zde v závěru loňského roku instalovaná bateriová stanice MES má výkon 150 kW a kapacitu 576 kWh. Na střeše domu je instalována FVE s kapacitou 32 kWp. I tady je od doby instalace MES elektrická energie nakupována na denním spotovém trhu a díky bateriové stanici dosáhla úspora za prosinec 2023 (ve srovnání s loňským „zastropovaným“ tarifem) částku přes 112 000 Kč. Cena za elektrickou energii byla v tomto měsíci 2,80 Kč včetně DPH a poplatků.

Podrobné výsledky bilance všech pilotních projektů společnosti FENIX Group najdete na www.fenixgroup.cz.

Bateriová stanice MES u polyfunkční plně elektrifikované budovy v Jeseníku. Foto: FENIX Group

Další článek: Systémy DLP spolehlivě stráží vaše firemní data