Factory Dock – digitální dvojče výroby, které zahrnuje i lidské zdroje

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 14. května 2020

Pojem digitální dvojče je v průmylu znám především ve vztahu ke stroji, případně k továrně. Ovšem ve výrobě pracují lidé, kteří jsou nedílnou součástí procesu, a přesto v modelech digitálního dvojčete bývají opomíjeni. Služba Factory Dock nově, a na trhu unikátně, sestavuje a propojuje digitální dvojníky továren, procesů a činností s řízením lidských zdrojů.

Služba Factory Dock začíná vždy auditem současného stavu, pokračuje nalezením míst, která potřebují posílit, doporučením nápravných opatření a hlavně i praktických aktivit, které je naplní. Digitální dvojče také můžete jednoduše „nasytit“ novými daty a jinými proměnnými a poznat reakce na změny tržních podmínek. Lubomír Urbánek k tomu říká: „Je to něco podobného, jako vzít celou firmu, její hmotnou i nehmotnou část a tým ke sportovnímu lékaři na diagnostiku, kde si ji následně přebere fitness specialista, výživový poradce a masér, a perfektně ji připravit na soutěžní sezónu – klidně na mistrovství světa,“ přibližuje spoluautor know how zjednodušený obraz projektu, s tím, že obdobně jako sportovní trénink má Factory Dock využití napříč obory, infrastrukturou, materiály, aktéry, to vše i v mezinárodní spolupráci.

Investoři, podnikatelé, ale i státní správa mají novou možnost, jak ve virtuálním prostředí optimalizovat své stávající i budoucí projekty, a to rovnou v propojení na požadavky a náklady HR. „Nikdo nepochybuje o tom, že digitální dvojčata jsou vůdčí technologií inteligentního průmyslu, doposud jim ale chyběl přesah do řízení lidských zdrojů. V rámci naší služby Factory Dock se inovativně zabýváme jejich využitím pro optimalizaci celků – například s návrhem zavádění robotizované výrobní linky předkládáme zadavateli i řešení pro plánování směn, popis a kompetence pracovních pozic, zaškolení pracovníků, odpovídající strukturu platu a další související náklady,“ představuje Lubomír Urbánek, CEO Factory Dock, stěžejní know how služby. To se na efektivní výrobu, procesy a HR soustředí jako na komplexy, které na sebe navazují a navzájem se ovlivňují.

Zapojení HR (human resources – lidské zdroje) do optimalizace přináší klientům Factory Dock například řešení pro:

Oblast logisticko-provozní: posouzení strategie a audity logistických procesů – nejen doprava, ale celková manipulace s předměty, časové zatížení, HW a SW pro sklady a manipulaci, proškolení, plánování výroby – sezónní vlivy, prodejní akce, údržba;

Oblast personální: kdo řídí denní operativu a jak je rozdělena odpovědnost, kontrola kvality, organizační struktura, reporty, jaké kompetence jsou požadovány a jaký je skutečný stav kompetencí v týmu, potřebné rozvojové aktivity a měření jejich efektivity, zjištění souladu se strategií firmy;

Oblast zaměstnanecké politiky: optimální počet zaměstnanců, plán jejich přijímání a místně obvyklého platu, jak se získávají a jaká je jejich kvalita, motivace a požadavky na školení;

Oblast organizační/obecnou: zkrácené úvazky, plánování směn například i kvůli lepšímu přenosu informací nebo naopak zdravotním opatřením, zrychlení veškerých procesů.

Do ostrého provozu bez drahých kolizí

„Dělat věci lépe a efektivněji je podstata businessu, proto klienti Factory Dock od nás mohou očekávat výsledky v každé činnosti, kterou lze popsat daty. V case studies na stránkách www.factorydock.com uvádíme příklady, jaká lepší řešení jsme pro firmy našli. Klientům jsme ušetřili finance, definovali slepé uličky, kterým se mají vyhnout nebo předali kompletní harmonogram pro nábor personálu a jeho proškolení tak, aby lidé v pracovní době na svých místech nechyběli a v potřebném čase se naučili to podstatné pro budoucnost podniku,“ vypočítává Urbánek možnosti, kde všude lze s Factory Dock minimalizovat rizika ostrého provozu a pojistit si vysokou konkurenceschopnost. „Efektivní, chcete-li bezpečný, ostrý provoz totiž znamená zejména provoz bez kolizí, protože kolize jsou drahé na finance a čas. Nezáleží, zda vyrábíte potraviny nebo vedete sklad pro e-shop s rychlým tokem výrobků,“ doplňuje odborník.    

Další článek: Veletrhy potřebují jasný plán, upozorňuje Hospodářská komora ČR