Firemní CAD/CAM můžete provozovat i na domácím počítači. Nebojte se zeptat svého dodavatele

Ing. Jan Homola
— vydáno 3. dubna 2020

Stav národní karantény přiměl mnohé firmy, aby svým kancelářským zaměstnancům umožnily práci z domova. Jak je to ale s možnostmi zpřístupnění profesionálních CAD/CAM systémů pro takovou situaci? Zeptali jsme českých dodavatelů softwaru.

Inzerce

Na základě naší ankety mezi prodejci CAD/CAM softwarů můžeme říci, že všichni konstruktéři a další zainteresovaní uživatelé mají možnost pracovat na základě firemní licence i z domova. Oslovili jsme dodavatele všech nejpoužívanějších aplikací pro vývoj výrobků a z jejich reakci vyplývá, že práci z „home office“ u jejich aplikací nebrání nic v cestě (konkrétní odpovědi najdete ve druhé části článku níže). 

Na co jsme se ptali?

  • Lze poskytnout licenci CAD/CAM softwaru zaměstnancům pro práci z domova?
  • Je možné takový software instalovat i na soukromé domácí počítače?
  • Bylo stanoveno časové či jiné omezení pro využití softwaru tímto způsobem?
  • Jak funguje technická podpora pro uživatele pracující mimo zaměstnání?

Jelikož ve většině případů není CAD/CAM software provozován na noteboocích, je nutné a hlavně možné instalovat firemní software za určitých podmínek i na domácí počítače zaměstnanců. Jelikož jejich zprovoznění může vyžadovat trochu trpělivosti a know-how, pracovníci technické podpory jednotlivých dodavatelů jsou proto plně k dispozici a rádi s tím pomohou. 

Ukazuje se, že právě softwarové firmy mají náskok v poskytování podpory on-line, takže všechny služby zákazníkům jsou zachovány beze změny, stejně jako v obvyklém provozu. 

Níže si můžete přečíst odpovědi jednotlivých respondentů a ověřit si možnosti právě vašeho softwaru. Jisté odlišnosti můžete najít například u tématu doby platnosti přenesených licencí, nicméně všichni dodavatelé si uvědomují výjimečnost současné situace a jsou připraveni licence dále prodloužit.

Pokud firma využívá standardní licence vašeho softwaru, může je poskytnout svým zaměstnancům pro práci z domova?

Zdeněk Bašta, SOLIDWORKS: Ano, může. Existuje několik možností, jak licence přenášet. To platí také pro přenos licence na domácí počítač. Proces se liší podle toho, zda se jedná o pevnou nebo síťovou licenci. V případě, že se přenos nepodaří, poskytujeme mimořádně zdarma licenci na 30 dní konkrétnímu uživateli.

Hynek Horák, SolidVision: SOLIDWORKS je možné přenést na domácí počítače či k domácímu použití a každý uživatel toho může využít. Samozřejmě, pokud je potřeba řešit nějaké speciální případy, SOLIDWORKS poskytuje zvláštní podporu v současné situaci a můžeme splnit požadavky na domácí užívání. SolidCAM je rovněž možno přenést na domácí počítače či k domácímu použití. Počítáme všichni s tím, že naši zákazníci budou hojně využívat home office, a musíme jim proto poskytnout prostředky pro práci. V případě nutnosti jiného řešení poskytne SolidCAM okamžitou pomoc v podobě 60denní zápůjčky další licence.

Martin Peňáz, Autodesk: Společnost Autodesk poskytuje licence ve formě Subscription. Výhodou programu Subscription je tzv. domácí použití. To znamená, že konkrétní uživatel licence, jakožto držitel licence na softwarový program, si může nainstalovat druhou kopii programu na jiném místě mimo kancelář.

Eva Urbánková, Siemens: Využití licencí pro práci z domova umožňujeme u všech produktů, způsob převodu mimo kancelář se liší podle typu licence. Na práci z domu se vztahuje standardní podpora GTAC. U přímých zákazníků napřímo, u nepřímých zákazníků pak prostřednictvím partnera.

Alena Kolářová, AV ENGINEERING: Ano, zákazníci společnosti AV ENGINEERING mohou využívat produkty PTC Creo, Windchill, Mathcad, ThingWorx či Vuforia vzdáleně, a to v případě pronajatých i trvalých licencí. U pronajatých licencí ze skupiny Creo Design jsou uživatelům k dispozici domácí licence. Navíc uživatelé mohou licenci po určité období (tzv. Borrow režim) využívat na jiném zařízení nebo pracovat prostřednictvím vzdáleného přístupu (např. VPN) stejně, jako by byli v zaměstnání. Kromě možnosti užití softwaru při práci z domova, uvolnila společnost PTC, také unikátní software Vuforia Chalk pro lepší spolupráci mezi týmy, díky kterému mohou zaměstnanci spolupracovat i mimo pracoviště na provozu, údržbě a opravách zařízení všeho druhu. Interně Chalku říkáme „přítel na telefonu“. V rámci videohovoru kombinuje kreslení do reálně snímaného obrazu (na bázi AR) s přenosem zvuku, poznámkami a záznamem ze schůzky. Vuforia Chalk je možné využít zdarma v období krize COVID-19 minimálně do 30. 6. 2020.

Petra Chvátalová, NEXNET: Ano, již několik našich zákazníků využilo naší pomoci s přenosem licence či vzdáleným připojením k licenci v zaměstnání. V případě, že ani jedna z těchto možností není možná, vygenerujeme zákazníkovi dočasnou licenci pro jeho domácí počítač.

Kamil Závacký, SoliCAD: V současné době reagujeme na vzniklou situaci ohledně koronaviru a našim zákazníkům nabízíme rovnou několik řešení pro práci na jiném počítači. Přenos licencí a aktivace na jiných počítačích je umožněna, jen se liší v závislosti na typu licence. Pokud uživatel nebo firma potřebuje poradit s přenosem licence na jiný počítač, nabízíme bezplatnou technickou podporu, jak telefonicky na čísle 790 323 909 nebo emailem na info@solicad.com. Další možností, kterou chceme pomoct uživatelům při práci na jiných počítačích, je možnost poskytnutí softwarových licencí po dobu 30 dnů zdarma. Stačí když si na svůj počítač stáhnout jakýkoliv náš software a nainstalují ho. Naše programy jsou ke stažení na webu www.solicad.com.

Vladimíra Grosmanová, VariCAD: Ano, mohou standardní licence používat doma i na svém osobním PC (tuto možnost nabízíme stále, není to jen s ohledem na momentální situaci).

Je možné takový software instalovat i na domácí počítače v osobním vlastnictví daných uživatelů?

Zdeněk Bašta, SOLIDWORKS: Ano, je to možné. Pokud je vlastník hardwaru zaměstnancem konkrétního zákazníka (firmy s platnou licencí).

Hynek Horák, SolidVision: Ano, toto je možné. Je na každém, jaký způsob zvolí ve vztahu k pravidlům zaměstnavatele.

Martin Peňáz, Autodesk: Ano, licenci pro domácí použití je možné nainstalovat na počítačích umístěných v domácnostech zaměstnanců nebo na osobních počítačích zaměstnanců.

Eva Urbánková, Siemens: Ano, i tato varianta je možná. Konkrétní možnosti vaší licence si můžete ověřit u našich pracovníků.

Alena Kolářová, AV ENGINEERING: Ano, se souhlasem zaměstnavatele na nezbytnou dobu. U domácích licencí, které jsou součástí licencí skupiny Creo Design, je to přímo podmínka užívání. Domácí licence musí být používány výhradně na soukromém počítači zaměstnance v jeho bydlišti. U firemních licencí lze použít režim Borrow, jak jsme uvedli v předchozí odpovědi.

Petra Chvátalová, NEXNET: Ano, v této výjimečné situaci je to povoleno.

Kamil Závacký, SoliCAD: Naše softwarová řešení jsou plně k dispozici uživatelům, proto pokud je to v souladu s licenčními podmínkami (viz první otázka), nijak neomezujeme instalování softwarů na domácích případně jiných počítačích.

Vladimíra Grosmanová, VariCAD: Ano, mohou standardní licence používat doma i na svém osobním PC (tuto možnost nabízíme stále, není to jen s ohledem na momentální situaci).

Bylo stanoveno nějaké časové, či jiné omezení pro takové využívání softwaru?

Zdeněk Bašta, SOLIDWORKS: V tuto chvíli je časové omezení stanoveno na 30 dní s možností prodloužení.

Hynek Horák, SolidVision: Zatím je tato možnost až do odvolání a předpokládám, že bude trvat po dobu potřeb práce z domu, a to v celém světě. Pokud bude tato situace trvat déle, naše opatření na to budou reagovat.

Martin Peňáz, Autodesk: Použití softwaru nainstalovaného na jiném místě je omezeno na práci související s interními potřebami firmy nebo s osobními vzdělávacími či školicími potřebami zaměstnanců. Oprávnění k domácímu použití je omezené dobou platnosti předplatného pro příslušný software a pouze pro počet licencí krytý programem Subscription.

Eva Urbánková, Siemens: Naší prioritou v aktuální situaci je, aby naši zákazníci mohli pokračovat v práci. Žádné omezení není stanoveno.

Alena Kolářová, AV ENGINEERING: Ano, při generování Borrow režimu licencí se zadává počet dnů, po který mohou být používány na jiném počítači. Maximální povolená doba zapůjčení licence do režimu Borrow je 180 dnů.

Petra Chvátalová, NEXNET: Jediným omezením je nutnost mít licenci tzv. pod aktualizací. Časové omezení nebylo stanoveno. Možnost používání licencí v home office bude trvat po dobu mimořádných opatření vztahujících se ke koronavirové pandemii.

Kamil Závacký, SoliCAD: Pokud uživatel již disponuje zakoupeným licenčním číslem, tak omezení žádné není. Pokud licenci nevlastní, tak je použití nastaveno na 30 dnů. Po skončení této doby je prodloužení možné, stačí nás kontaktovat emailem na info@solicad.com.

Vladimíra Grosmanová, VariCAD: Žádné časové ani jiné omezení stanoveno není. 

Jak funguje technická podpora uživatelům, kteří pracují z home office?

Zdeněk Bašta, SOLIDWORKS: Pokud má zákazník nárok na technickou podporu, tak ta je poskytována i uživatelům pracujícím na home office. Uživatel se prokazuje konkrétním sériovým číslem licence. Všichni naši partneři zareagovali velmi rychle a nabízí posílenou technickou podporu. Informují o ní na svých webových stránkách.

Hynek Horák, SolidVision: Naše technická podpora funguje standardně na 100 % včetně operátorek, protože již dlouhodobě je postavena na profesionální bázi s využitím moderních technologických prostředků. Ty nám právě v této době umožnují pracovat vzhledem k zákazníkům naprosto beze změn. Mimochodem, právě v současné době pomáhají mnoha našim zákazníkům s převodem licencí na domácí použití. Dále jsme okamžitě nabídli možnost školení on-line, kde mohou naši zákazníci z kteréhokoliv místa, kde právě pracují, využít naše profesionální školitele. Naše kapacita školení se tím dokonce navýšila, a pokud je zajištěna potřebná kvalita internetového připojení, nebude ani kvalita těchto školení nijak snížená.

Martin Peňáz, Autodesk: Pro uživatele pracující z domova poskytuje společnost Autodesk stejnou úroveň podpory jako v případě práce z kanceláře.

Eva Urbánková, Siemens: Podpora našim uživatelům funguje nadále bez jakýchkoliv omezení. Navíc nyní v souvislosti s COVID-19 nabízíme zákazníkům zdarma 30denní přístup do Learning Membership (přístup k mnoha videonávodům, tutoriálům a dalšímu zajímavému obsahu) na webu training.plm.automation.siemens.com/mytraining/memberships.cfm.

Alena Kolářová, AV ENGINEERING: Technická podpora společnosti AV ENGINEERING funguje v běžném režimu, zákazníci mohou psát na email support@aveng.cz nebo volat 469 615 555 v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Nejde ale pouze o technickou podporu, nadále poskytujeme všechny naše služby, a to vzdáleným způsobem. Jsme připraveni technologicky, kapacitně i personálně. On-line spolupráce probíhala s našimi zákazníky již v minulosti, od prezentací až po implementaci softwarových technologií, školení uživatelů či konzultace. Interaktivní on-line školení pod vedením našich zkušených lektorů umožňuje přímý kontakt s účastníky školení v reálném čase díky technologiím, které v AV ENGINEERING běžně používáme. Lektor je schopen reagovat on-line na dotazy i poradit se zpracováním cvičných příkladů.

Petra Chvátalová, NEXNET: Většina našich techniků pracuje z domova a je plně k dispozici. Zákazníkům doporučujeme používat především náš Helpdesk, kde založí ticket, který vidí všichni technici. Tím se maximálně zrychluje pomoc zákazníkovi.

Kamil Závacký, SoliCAD: Pro usnadnění práce z home office jsme pro uživatele připravili možnost kontaktovat technickou podporu přes email na podpora@solicad.com. Každý zákaznický dotaz je řešen individuálně s cílem co nejvyšší spokojenosti. Technická podpora je rovněž k dispozici na tel. čísle 790 323 909.

Vladimíra Grosmanová, VariCAD: Technická podpora pro uživatele, kteří pracují z domova, funguje stejně, jako kdyby byli v zaměstnání. Není nijak omezena. Další služby – jako je například školení – je možné v tomto období realizovat pouze on-line. Veškerá školení a semináře v našem školicím středisku a u zákazníků na pracovišti jsme museli samozřejmě zrušit.

Další článek: Budoucnost 3D tisku je v praktických a specializovaných aplikacích